3.06.1952
3726651348
3725027821
tiit.elenurm@ebs.ee
Main competencies and experience as lecturer and management trainer:
entrepreneurship, knowledge management, change management and innovation, corporate governance, business opportunities in virtual networks, international business, export management, business opportunties in the Baltic region.

Career

Institutions and positions
01.09.2015–...   
Estonian Business School (SA Estonian Business School), Professor (1,00)
01.09.2010–31.08.2015   
Estonian Business School (SA Estonian Business School), Associate Professor (1,00)
2005–2010   
Estonian Business School (SA Estonian Business School), Professor (1,00)
2000–2005   
Estonian Business School (SA Estonian Business School), Professor (1,00)
01.01.1998–31.12.2012   
Aalto University, Helsinki School of Economics, Visiting professor
1992–2000   
EM-International OÜ, Chairman of the Board (1,00)
1988–1992   
Estonian Management Institute, Head of the international management department (1,00)
01.01.1983–31.12.1988   
Management Development and Continuing Education Institute of the Estonian SSR, assistant professor
01.01.1978–31.12.1983   
Management Development and Continuing Education Institute of the Estonian SSR, Senior researcher, senior lecturer
01.01.1974–31.12.1978   
Tallinn Institute of Technology, Engineer, senior engineer
 
 
Education
1977–1980   
Plekhanov Institute of National Economy (Moscow), Ph.D.
1970–1974   
Tallin Polytechnic Institute, economist
1967–1970   
Tallinn 7th Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...   
Member of the Estonian Business Angels Network
2012−...   
Government Office Estonia 2020 work group member
2012−...   
Member of the European International Business Academy (EIBA)
2006−...   
Member of the Editorial Board of Electronic Journal of Knowledge Management
1992−...   
Member of the Estonian Assocation of Consultants
2006−2013   
The committee of the European Conference on Knowledge Management
2002−2006   
Member of the economic commission of the Academic Advisory Board of the Estonian President
2001−2012   
Member of the Small Entrepreneurship Advisory Board of the Ministry of Economic Affairs and Communications
 
 
Additional information
Has been visiting lecturer at Aalto University, Vaasa University and Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finland), Copenhagen Business School (Denmark), I.U.P. Management (Lyon, France), Robert Gordon University (Aberdeen, United Kingdom), ESSCA Budapest subsidiary, University of Economics, Prague (Czech Republic), Warsaw School of Economics (Poland), ISM (Lithuania), University of Jena and Mainz University of Applied Sciences (Germany).;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Tiit Elenurm, Outstanding Reviewer Award. Emerald Literati Network
1991, Tiit Elenurm, Economic Award of the Estonian Republic. Flexible system of continuing education and training publications as the support system for transition to the market economy, member of the team of authors
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; SPECIFICATION: 1. Change management and knowledge transfer in learning organisations and East¬-West co-operation networks. 2. Management training and consulting as tools for developing knowledge management practices and international transfer of new management ideas. 3. Entrepreneurship orientations as the basis for developing future and present entrepreneurs.
 
 
Additional information
Has represented Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications in the expert group of the European Commission on developing management capability of entrepreneurs.

Participated in the EU 5th framework programme project "Development of the innovative entrepreneurship potential of SME-s as knowledge-sharing trans-national technology transfer partners (EW ISME)" and in Leonadro da Vinci project "Methodology for integrating action learning in the SME framework (ACTION)".
Member of the Estonian national research team of the Global Entrepreneurship Monitor.

Has participated in the executive training programme of the Finnish Institute of Management (LIFIM) and in the development programme of European entrepreneurship faculty at the Harvard Business School.

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2019
3.1.
2019
3.4.
2019
1.2.
2018
1.2.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.4.
2018
3.1.
2017
1.2.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.3.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
1.3.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
1.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.2.
2006
1.2.
2005
2.2.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
6.3.
2004
6.4.
2004
6.7.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
5.2.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
1.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.6.
2001
1.2.
2000
5.2.
2000
6.7.
2000
5.2.
1999
6.2.
1999
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1997
6.6.
1996
5.2.
1994
1.3.
1993
5.2.
1993
5.2.
1992
5.2.
1992
1.3.
1991
5.2.
1991
3.2.
1989
3.5.
1988
5.2.
1988
5.2.
1988
5.2.
1988
5.2.
1988
5.2.
1988
5.2.
1987
6.2.
1987
3.2.
1986
5.2.
1986
6.2.
1986
6.2.
1986
1.3.
1985
5.2.
1985
5.2.
1985
5.2.
1985
6.2.
1985
6.7.
1985
6.7.
1985
6.7.
1985
1.3.
1984
5.2.
1984
5.2.
1984
5.2.
1984
5.2.
1984
5.2.
1984
5.2.
1984
6.7.
1984
6.7.
1984
5.2.
1983
6.2.
1983
6.2.
1983
1.3.
1982
5.2.
1982
5.2.
1982
6.2.
1982
6.7.
1982
2.2.
1981
2.2.
1981
2.2.
1981
2.2.
1981
2.2.
1981
5.2.
1981
5.2.
1981
5.2.
1981
5.2.
1981
5.2.
1981
6.7.
1981
5.2.
1980
5.2.
1980
5.2.
1980
1.3.
1979
5.2.
1979
6.7.
1979
1.3.
1978
5.2.
1978
5.2.
1978
6.7.
1978
5.2.
1975
5.2.
1975
6.7.
1975
6.7.
1974
26.10.2019
3.06.1952
3726651348
3725027821
tiit.elenurm@ebs.ee
Peamised kompetentsivaldkonnad ja kogemus õppejõuna ning juhtide koolitajana:
ettevõtlus, teadmusjuhtimine, muudatuste juhtimine ja innovatsioon, äriühingute valitsemine, ärivõimalused virtuaalsetes võrgustikes, rahvusvaheline äri, ekspordi juhtimine, ärivõimalused Balti regioonis.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Estonian Business School (SA Estonian Business School), Professor (1,00)
01.09.2010–31.08.2015   
Estonian Business School (SA Estonian Business School), Dotsent (1,00)
2005–2010   
Estonian Business School (SA Estonian Business School), Professor (1,00)
2000–2005   
Estonian Business School (SA Estonian Business School), Professor (1,00)
01.01.1998–31.12.2012   
Aalto Ülikool, Helsingi Majandusülikool, Külalisprofessor
1992–2000   
EM-International OÜ, Juhatuse esimees (1,00)
1988–1992   
Eesti Majandusjuhtide Instituut, Rahvusvahelise juhtimise osakonna juhataja (1,00)
01.01.1983–31.12.1988   
Eesti NSV Rahvamajanduse Juhtivate Töötajate ja Spetsialistide Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut, dotsent
01.01.1978–31.12.1983   
Eesti NSV Rahvamajanduse Juhtivate Töötajate ja Spetsialistide Kvalifikatsiooni Tõstmise Instituut, Vanemteadur, vanemõpetaja
01.01.1974–31.12.1978   
Tallinna Polütehniline Instituut, Insener, vaneminsener
 
 
Haridustee
1977–1980   
Moskva Plehhanovi nimeline Rahvamajandusinstituut, majandusteaduste kandidaat
1970–1974   
Tallinna Polütehniline Instituut, ökonomist
1967–1970   
Tallinna 7. Keskool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...   
Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni liige
2012−...   
Riigikantselei Eesti 2020 töögrupi liige
2012−...   
Euroopa Rahvusvahelise Äri Akadeemia (EIBA) liige
2006−...   
Teadmusjuhtimise Elektroonilise ajakirja toimetuskolleegiumi liige
1992−...   
Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni Liige
2006−2013   
Euroopa Teadmusjuhtimise Konverentsi komitee
2002−2006   
Vabariigi Presidendi Akadeemilise nõukogu majandusarengu komisjoni liige
2001−2012   
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Väikeettevõtluse nõukoja liige
 
 
Lisainfo
Pidanud külalisõppejõuna loenguid Aalto Ülikoolis ja Vaasa Ülikoolis ning Haaga-Helia Rakendusülikoolis (Soome), Kopenhaageni Majandusülikoolis (Taani), I.U.P. Management (Lyon, Prantsusmaa), Robert Gordoni Ülikoolis (Aberdeen, Ühendkuningriik), ESSCA Budapesti filiaalis, Ljubljana Ülikoolis (Sloveenia), Praha Majandusülikoolis (Tšehhi Vabariik), Varssavi Majandusülikoolis (Poola), ISM (Leedu) ja Jena Ülikoolis ning Mainzi Rakendusülikoolis (Saksamaa).;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Tiit Elenurm, Tunnustus väljapaistvale retsensendile. Emerald Literati Network
1991, Tiit Elenurm, Eesti Vabariigi majanduspreemia. Paindlik täienduskoolituse ja õppekirjanduse süsteem kui tugisüsteem Eesti Vabariigi Siirdeks turumajandusele, autorite kollektiivi liige
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; TÄPSUSTUS: 1. Muudatuste juhtimine ja teadmiste siire õppivates organisatsioonides ja Ida-Lääne koostöövõrgustikes. 2. Juhtimiskoolitus ja konsulteerimine kui teadmusjuhtimise arendamise ja uute juhtimisideede rahvusvahelise siirde vahendid. 3. Ettevõtlusorientatsioonid praeguste ja tulevaste ettevõtjate arendamise alusena.
 
 
Lisainfo
On esindanud Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit Euroopa Komisjoni Ettevõtluse ja Tööstuse Peadirektoraadi ekspertrühmas ettevõtjate juhtimisvõimekuse arendamise meetmete hindamisel.

Osales EL 5. raamprogrammi projektis "Development of the innovative entrepreneurship potential of SME-s as knowledge-sharing trans-national technology transfer partners (EW ISME)" ja Leonadro da Vinci projektis "Methodology for integrating action learning in the SME framework (ACTION)".
Global Entrepreneurship Monitor'i Eesti uurimisrühma liige.

Läbinud tippjuhtide koolitusprogrammi Soome Juhtimisinstituudis (LIFIM) ja Euroopa ettevõtlusõppejõudude arendusprogrammi Harvard Business School'is.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2019
3.1.
2019
3.4.
2019
1.2.
2018
1.2.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.4.
2018
3.1.
2017
1.2.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
1.3.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
5.2.
2013
6.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.4.
2012
3.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
3.1.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
1.3.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
1.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
6.2.
2006
1.2.
2005
2.2.
2005
1.2.
2004
1.3.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
6.3.
2004
6.4.
2004
6.7.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
1.3.
2003
5.2.
2003
1.2.
2002
3.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.2.
2002
1.2.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
6.2.
2001
6.2.
2001
6.6.
2001
1.2.
2000
5.2.
2000
6.7.
2000
5.2.
1999
6.2.
1999
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1998
5.2.
1997
6.6.
1996
5.2.
1994
1.3.
1993
5.2.
1993
5.2.
1992
5.2.
1992
1.3.
1991
5.2.
1991
3.2.
1989
3.5.
1988
5.2.
1988
5.2.
1988
5.2.
1988
5.2.
1988
5.2.
1988
5.2.
1987
6.2.
1987
3.2.
1986
5.2.
1986
6.2.
1986
6.2.
1986
1.3.
1985
5.2.
1985
5.2.
1985
5.2.
1985
6.2.
1985
6.7.
1985
6.7.
1985
6.7.
1985
1.3.
1984
5.2.
1984
5.2.
1984
5.2.
1984
5.2.
1984
5.2.
1984
5.2.
1984
6.7.
1984
6.7.
1984
5.2.
1983
6.2.
1983
6.2.
1983
1.3.
1982
5.2.
1982
5.2.
1982
6.2.
1982
6.7.
1982
2.2.
1981
2.2.
1981
2.2.
1981
2.2.
1981
2.2.
1981
5.2.
1981
5.2.
1981
5.2.
1981
5.2.
1981
5.2.
1981
6.7.
1981
5.2.
1980
5.2.
1980
5.2.
1980
1.3.
1979
5.2.
1979
6.7.
1979
1.3.
1978
5.2.
1978
5.2.
1978
6.7.
1978
5.2.
1975
5.2.
1975
6.7.
1975
6.7.
1974
26.10.2019
  • Found 2 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUU5-2016/14-11Systematic Development of entrepreneurship and entrepreneurial education at all levels of education 01.01.201631.12.2018Toomas DannebergEstonian Business School (SA Estonian Business School)225 000,00 EUR
MUUGlobal Entrepreneurship Monitor02.01.201231.12.2014Tiit ElenurmEstonian Business School (SA Estonian Business School)7 210,00 EUR