This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
2.06.1953
5284258
6659514
tiiu.reimo@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.10.2015–...   
Tallinn University, Academic Library, editor-in-chief (0,35)
01.09.2014–26.08.2016   
Tallinn University, Institute of Information Studies, Associated professor of book history (0,50)
01.01.2014–31.08.2014   
Tallinn University, Institute of Information Studies, professor of book science (0,50)
01.01.2014–30.09.2015   
Tallinn University, Institute of Information Studies, Researcher (0,50)
01.09.2013–31.12.2013   
Tallinn University, Institute of Information Studies, professor of book science (0,70)
2008–2013   
Tallinn University, Institute of Information Studies, Professor (1,00)
2003–2008   
Tallinn University, Faculty of Social Sciences, Department of Information Studies, Raamatuteaduse õppetool, Professor (1,00)
01.01.1987–31.12.2003   
Academic Library of the Tallinn University (former Library of the AS, Estonian Academic Library); Head of the Department
01.01.1979–31.12.1987   
Academic Library of the Tallinn University; Head of the unit for Baltica Literature
01.01.1976–31.12.1979   
Academic Library of the Tallinn University; Senior bibliographer
 
 
Education
1996–2001   
1996-2001 Doctoral studies in information science, TPU; PhD in information sciences
1992–1995   
1992 - 1995 Master program in information studies; MA (book science), TPU
1972–1976   
1972-1976 Tallinn Pedagogical University; speciality of librarianship and bibliography
 
 
R&D related managerial and administrative work
2009−...   
Baltic History Committee, correspondent member
2009−...   
Transactions of the National Library of Estonia. Information and Society; Member of the editing board
2007−...   
Transactions of the National Library of Estonia; A. Libri et memoria; Member of the editing Board
2005−...   
Pre-reviewed journal on book science 'Knygotyra', member of the editorial board
2015−2016   
National Library of Estonia, member of the research council
2013−2016   
Programme 'High school textbooks in Estonian langusge 2013-2017', chairperson of the expert committee in humanities
2009−2013   
Scientific Committee of the National Library of Estonia, member
2008−2012   
Programme 'High school textbooks in Estonian language', member of the expert committee in humanities
2006−2013   
Examining board of the Librarian's vocational examination, Chairperson
2006−2010   
Thw Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading (HIBOLIRE); member, Chairperson of the board
2005−2013   
'Estonian retrospective National Bibliography, 1918-1944', member of the editorial board
2003−2005   
2003-2005 - project THULE: Preservation of Book Heritage, sub-project 3: Red Book of Estonian Books (project manager M. Siiner, Estonian National Library), member
2003−2003   
2003 - Professional Council of Librarians, member
2003−2007   
since 2003 - Council of the Faculty of Social Sciences, Tallinn University, member
2003−2011   
Board of the Acdemic Library of the TLU, member
1996−2004   
1996-2004 - the international project Registration, bibliographical description and microfilming of German language occasional publications of the 16th - 18th centuries (Grantholder Prof. Dr. K. Garber, Osnabrück University), coordinator at the Academic Library of the TLU

Qualifications

 
 
Honours & awards
2004, Tiiu Reimo, Arthur Puksow Foundation award for the monograph "The Book Culture in Tallinn in the Second Half of the 18th Century
2001, Tiiu Reimo, Friedrich Puksoo award for the book "Chronology of the Estonian Book"
2000, Tiiu Reimo, The Annual award of the Estonian Librarians' Association
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; SPECIFICATION: History of the book in Estonia, preservation of documentary heritage, digital cultural heritage
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.3.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
2.4.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
6.3.
2017
1.2.
2016
3.2.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
4.2.
2013
6.3.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
3.4.
2008
1.2.
2007
3.4.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
3.3.
2006
3.4.
2006
4.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
6.7.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.2.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
6.4.
2003
6.6.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
4.2.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.4.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
3.4.
2001
6.1.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
4.2.
2000
6.2.
2000
6.3.
2000
6.7.
2000
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1998
3.3.
1998
3.4.
1998
6.4.
1998
1.2.
1997
3.2.
1997
3.3.
1997
6.7.
1997
6.7.
1995
6.7.
1995
6.3.
1994
6.4.
1992
6.4.
1991
6.4.
1990
6.3.
1989
21.02.2020
2.06.1953
5284258
6659514
tiiu.reimo@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.10.2015–...   
Tallinna Ülikool, Akadeemiline Raamatukogu, peatoimetaja (0,35)
01.09.2014–26.08.2016   
Tallinna Ülikool, Infoteaduste Instituut, raamatuajaloo dotsent (0,50)
01.01.2014–31.08.2014   
Tallinna Ülikool, Infoteaduste Instituut, raamatuteaduse professor (0,50)
01.01.2014–30.09.2015   
Tallinna Ülikool, Infoteaduste Instituut, Teadur (0,50)
01.09.2013–31.12.2013   
Tallinna Ülikool, Infoteaduste Instituut, raamatuteaduse professor (0,70)
2008–2013   
Tallinna Ülikool, Infoteaduste Instituut, Professor (1,00)
2003–2008   
Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Infoteaduste osakond, Raamatuteaduse õppetool, Professor (1,00)
01.01.1987–31.12.2003   
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu (end. Eesti TA Raamatukogu, Eesti Akadeemiline Raamatukogu); osakonnajuhataja
01.01.1979–31.12.1987   
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu; baltikakirjanduse sektori juhataja
01.01.1976–31.12.1979   
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu; vanembibliograaf
 
 
Haridustee
1996–2001   
Tallinna Pedagoogikaülikool, infoteaduse doktoriõpe; PhD infoteadused
1992–1995   
Tallinna Pedagoogikaülikool, infoteaduse magistriõpe; MA (raamatuteadus)
1972–1976   
Tallinna Pedagoogikaülikool, raamatukogunduse ja bibliograafia eriala
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−...   
Balti Ajaloo Komisjon, korrespondentliige
2009−...   
Eesti Rahvusraamatukogu toimetised. Informatsioon ja ühiskond; Toimetuskolleegiumi liige
2007−...   
Eesti Rahvusraamatukogu toimetised. A, Raamat ja aeg; toimetuskolleegiumi liige
2005−...   
Eelretsenseeritava raamatuteaduse ajakirja 'Knygotyra' toimetuse liige
2015−2016   
Eesti Rahvusraamatukogu, teadusnõukogu liige
2013−2016   
Riiklik programm 'Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013-2017', humanitaaria ekspertkomisjoni esimees
2009−2013   
Eesti Rahvusraamatukogu teadusnõukogu liige
2008−2012   
Riiklik programm 'Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine', humanitaaria ekspertkomisjoni liige
2006−2013   
Raamatukoguhoidjate Kutseeksami komisjoni esimees
2006−2010   
The Nordic-Baltic Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading (HIBOLIRE), liige, juhatuse esimees
2005−2013   
'Eesti retrospektiivne rahvusbibliograafia 1918-1944' toimetuskolleegiumi liige
2003−2005   
Projekt THULE: Raamatuvara säilimise tagamine; alaprojekt 3: Eesti trükise punane raamat (projektijuht M. Siiner, Rahvusraamatukogu); põhitäitja
2003−2003   
Raamatukoguhoidjate Kutsenõukogu liige
2003−2007   
Tallinna Ülikooli Sotsiaalteaduskonna nõukogu liige
2003−2011   
Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu nõukogu liige
1996−2004   
rahvusvahelise projekti "Personalschrifttum im Alten deutschen Sprachraum des Ostens" (projektijuht Prof. Dr. K. Garber, Osnabrücki Ülikool); koordinaator TLÜ Akadeemilises Raamatukogus

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2004, Tiiu Reimo, Arthur Puksowi Fondi auhind monograafia eest "Raamatukultuur Tallinnas 18. sajandi teisel poolel"
2001, Tiiu Reimo, Friedrich Puksoo preemia raamatu eest "Eesti raamatu kronoloogia"
2000, Tiiu Reimo, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastapreemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; TÄPSUSTUS: Eesti raamatu ajalugu, dokumentaalse kultuuripärandi säilitamine, digitaalne kultuuripärand

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.3.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
2.4.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
6.3.
2017
1.2.
2016
3.2.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
5.2.
2014
6.3.
2014
4.2.
2013
6.3.
2013
1.2.
2012
1.2.
2012
1.2.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
4.1.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
1.2.
2008
1.2.
2008
3.4.
2008
1.2.
2007
3.4.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2006
3.3.
2006
3.4.
2006
4.2.
2006
5.2.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.4.
2005
6.7.
2005
6.7.
2005
1.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.2.
2003
5.2.
2003
6.3.
2003
6.4.
2003
6.6.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
4.2.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.3.
2002
6.4.
2002
1.2.
2001
2.2.
2001
3.4.
2001
6.1.
2001
1.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
2000
3.4.
2000
4.2.
2000
6.2.
2000
6.3.
2000
6.7.
2000
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1998
3.3.
1998
3.4.
1998
6.4.
1998
1.2.
1997
3.2.
1997
3.3.
1997
6.7.
1997
6.7.
1995
6.7.
1995
6.3.
1994
6.4.
1992
6.4.
1991
6.4.
1990
6.3.
1989
21.02.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 16 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
ETFETF6686Modelling of ageing and deterioration of historical objects01.01.200631.12.2008Kurmo KonsaUniversity of Tartu, Faculty of Philosophy23 008,20 EUR
1.1.6.1.TRU18002 Bibliography "Foreign book in Estonia 1508-1830": editing the records in Latin and Greek 10.12.201828.06.2019Tiiu ReimoTallinn University, Academic Library1 000,00 EUR
MUUF/913 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 10.12.2012 Nr38)Creation of Digital Heritage Recycle Centre01.01.201315.05.2016Katrin SaksTallinn University, Baltic Film and Media School2 500,00 EUR
MUUTRU9313Innovative Digital Prservation using Social Search in Agent Environments01.10.201330.09.2015Tiiu ReimoTallinn University; Tallinn University, Institute of Information Studies156 455,04 EUR
MUUAU, 20707 (TLÜ teadusprorektori käskkiri nr. 58, 15.05.2007)Digital Library - supporter of the Estonian Knowledge-based Society01.09.200731.08.2009Tiiu ReimoTallinn University; Tallinn University, Faculty of Social Sciences, Department of Information Studies14 808,97 EUR
MUUAU, 20607 (TLÜ teadusprorektori käskkiri nr. 58, 15.05.2007)Estonian Book in the XX Century01.09.200601.09.2008Tiiu ReimoTallinn University; Tallinn University, Faculty of Social Sciences, Department of Information Studies1 917,35 EUR
1.1.7.2.TRU19000 Bibliography "Foreign book in Estonia 1508-1830": editing the records in Latin 01.03.201910.01.2020Tiiu ReimoTallinn University, Academic Library500,00 EUR
1.1.7.4.1.TF3518 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 27.11.2018)Composition and editing of the Estonian retrospective national bibliography "Estonian Foreign Books 1508-1830" 01.01.201931.12.2019Tiiu ReimoTallinn University, Academic Library16 930,00 EUR
EKKMEKKM14-330Eesti võõrkeelse retrospektiivse rahvusbibliograafia koostamine ja toimetamine01.01.201431.12.2018Tiiu ReimoTallinn University, Academic Library63 600,00 EUR
MUUAU33108 (Nr 10,1-8,1/1067)Estonian Publications in Russia in 1918-194026.06.200830.06.2009Aile MöldreTallinn University; Tallinn University, Institute of Information Studies2 684,29 EUR
MUUS07004 (No 10-10/776)Estonian Publications in Russia in 1918-194026.06.200730.06.2008Tiiu ReimoTallinn University; Tallinn University, Institute of Information Studies2 684,29 EUR
MUUTÕA1114The development and publishing of the university textbook "Information sciences in theory and practice"18.12.201331.12.2016Sirje VirkusTallinn University; Tallinn University, Institute of Information Studies13 235,00 EUR
MUUF/814 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll nr.11 14.04.2014 )Preparatory Allowance for Horizon 2020, Widening and Participation. Era Chair programm project "Cross-Border Educational Innovation thru Technology-Enhanced Research"19.02.201431.10.2014Katrin NiglasTallinn University, Institute of Educational Sciences7 000,00 EUR
MUUTAR10114 (EU47666)Organizing the International Conference "The European Conference on Information Literacy/ECIL2015" in Tallinn01.09.201410.11.2015Sirje VirkusTallinn University; Tallinn University, Institute of Information Studies32 000,00 EUR
ETFETF8205Watermarks and the history of paper in early modern Estonia01.01.201031.12.2013Meelis FriedenthalUniversity of Tartu, Tartu University Library52 151,98 EUR
MUUKA/9614Books in Bits07.08.201408.08.2014Tiiu ReimoTallinn University; Tallinn University, Institute of Information Studies1 500,00 EUR