tiiu.taur@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2012–...   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, organisatsioonikommunikatsiooni assistent (1,00)
2004–...   
Tartu Rahvaülikool, Inglise keele õpetaja (0,50)
1995–...   
OÜ Atrenda, Juhatuse liige (1,00)
2004–2008   
Lõuna Kaitseringkonna Staap, Kaitsevägi, Referent (1,00)
1997–2004   
Kaitseväe Akadeemia, Õpetaja (1,00)
1994–1997   
Tartu Lennukolledž, Õpetaja (1,00)
1990–1995   
Tartu Kivilinna Gümnaasium, Õpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
01.09.2018–...   
Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
2009–2013   
Jyväskylä Ülikooli organisatsioonikommunikatsiooni ja suhtekorralduse doktoriõpe, õpingud katkestatud
2008–2014   
Tartu Ülikooli meedia ja kommunikatsiooni doktoriõpe, õpingud katkestatud
2007–2008   
Tartu Ülikool kommunikatsioonijuhtimise magistriõpe, cum laude
1998–2007   
Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse bakalaureuseõpe
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna ühiskonnateaduste instituudi vastuvõtu- ja kaitsmiskomisjonide töös osalemine
2012−2017   
Kommunikatsiooniajakirja Kaja kolleegiumi liige
 
 
Lisainfo
Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis juhendatavad kursused:
Organisatsioonikommunikatsioon teooriad
Strateegiapraktika
Kommunikatsioonijuhtimise alused ja praktikad
Kommunikatsioon ja selle juhtimine
Kommunikatsioon erinevate auditooriumitega
Professionaalne eneseanalüüs
Kommunikatsioonijuhtimine kultuurikorraldajatele
Kommunikatsioonijuhtimine õendusjuhtimises ja –hariduses
Kommunikatsiooniassistendi praktika
Kommunikatsioonijuhi praktika
Seminari-, bakalaureuse- ja magistritööde juhendamine;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S265 Meedia ja kommunikatsiooniteadused; TÄPSUSTUS: Organisatsioonikommunikatsioon
 
 
Lisainfo
Hea õpetamise grant 2016-2018, Tartu Ülikool
E-kursuse kvaliteedimärk (väljaandja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus):
Kommunikatsioonijuhtimine äriettevõttes (2016)
Kommunikatsioonijuhtimine avaliku sektori organisatsioonides (2016)
Organisatsioonikommunikatsioon (2013)
Organisatsiooni ja organisatsioonikommunikatsiooni alused (2012, koos Age Rosenbergiga)
Erinevad õpetajakoolituse kursused Eestis ja mujal maailmas, nt
Õppejõult õppejõule: õpetamisoskuste arendamise seminarid
Teekond õpetamisest õppimiseni
Oma õpetamise uurimine: plaanist publitseerimiseni
Üliõpilaste uurimistööde juhendamine ja tagasiside andmine
Tõhustatud loeng
Kollegiaalne tagasiside: oma õpetamise arendamine

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
5.2.
2018
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2012
6.3.
2012
24.08.2018
tiiu.taur@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2012–...   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Assistant of Organisational Communication (1,00)
2004–...   
Tartu Folk High School, English language teacher (0,50)
1995–...   
OÜ Atrenda, Member of Board (1,00)
2004–2008   
Southern Defence Command, Administrative Assistant (1,00)
1997–2004   
Estonian Military Academy, Teacher (1,00)
1994–1997   
Tartu Aviation College, Teacher (1,00)
1990–1995   
Tartu Kivilinna Gymnasium, Teacher (1,00)
 
 
Education
01.09.2018–...   
Conversion Master in IT
2009–2013   
University of Jyvaskylä, Organizational Communication and PR, PhD student, studies stopped
2008–2014   
University of Tartu, Media and Communication, PhD student, studies stopped
2007–2008   
University of Tartu, Communication Management, MA cum laude
1998–2007   
University of Tartu, English Language and Literature, BA
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...   
Member of admission and defence committees at Institute of Social Studies, Faculty of Social Sciences, University if Tartuenterance and graduation
2012−2017   
Member of editorial board of communication journal Kaja
 
 
Additional information
Courses conducted at the Institute of Social Studies of the University of Tartu:
Organizational Communication Theories
Practice of Communication Strategy
Basics and Practises of Communication Management
Communication and its Management
Understanding and Communicating with Audiences
Reflection of Work Experience
Communication Management for Cultural Managers
Communication Management in Nursing Management and Education
Internship as Assistant Communication Manager
Internship as Communication Manager
Supervision of seminar papers, bachelor and master's theses;

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences; CERCS CLASSIFICATION: S265 Press and communication sciences ; SPECIFICATION: Organizational Communication
 
 
Additional information
Grant of Good Teaching (Scholarship of Teaching and Learning) 2016-2018, University of Tartu
Quality e-course label (awarded by Information Technology Foundation for Education):
Communication Management in Business Enterprises (2016)
Communication Management in Public Sector Organizations (2016)
Organizational Communication (2013)
Introduction to Organization and Organizational Communication (2012, together with Age Rosenberg)
Various teacher training courses in Estonia and abroad, e.g.
Seminars for Improving Teaching Competence
From learning to teaching
Scholarship of Teaching
Supervising Students' Research Papers and Giving Feedback
Efficient Lectures
Peer-review: Scholarship of Teaching and Learning

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
5.2.
2018
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2012
6.3.
2012
24.08.2018
  • Leitud 1 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
ETFETF9017Muutuste kommunikatsioon ja sotsiaalsed praktikad01.01.201231.12.2015Margit KellerTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond69 600,00 EUR