See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
18.07.1968
+3726202354
+37255541571
toomas.ruuben@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2021–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Vanemlektor (0,60)
16.11.2018–31.12.2021   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Professor (0,25)
01.08.2018–...   
Eesti Kaitsevägi, Küberväejuhatus, IKT arhitektuuri ja arendus sektsioon, Vanemarhitekt-nõunik (CNO) (1,00)
01.01.2017–15.11.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut, Professor (0,75)
01.09.2015–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Raadio- ja sidetehnika instituut, Professor, instituudi direktor (1,00)
01.09.2009–31.08.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Raadio- ja sidetehnika instituut, Raadiotehnika õppetool, Dotsent, instituudi direktori kt. alates 01.01.2013 (1,00)
01.09.2006–31.08.2009   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Raadio- ja sidetehnika instituut, Signaalitöötluse õppetool, Assistent (1,00)
01.09.2005–31.08.2006   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Raadio- ja sidetehnika instituut, Signaalitöötluse õppetool, Assistent (0,75)
01.09.1995–31.08.2001   
Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Raadio- ja sidetehnika instituut, Signaalitöötluse õppetool, Assistent (1,00)
01.01.1994–31.12.1994   
Voicecom AS; Raadioinsener
01.01.1994–31.12.2009   
Voicecom OÜ; Projektijuht
01.01.1991–31.12.1993   
Univoice AS; Elektroonik
 
 
Haridustee
1999–2003   
Tallinna Tehnikaülikool, doktoriõpe (elektrotehnika)
1994–1998   
Tallinna Tehnikaülikool, magistriõpe (arvuti- ja süsteemitehnika)
1986–1993   
Tallinna Tehnikaülikool, raadiotehnika
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Osalelemine EDA (Euroopa kaitseagentuur) projekti PESCO alamprojektis ESSOR lainevormide väljatöötamisel
2018−...   
NATO ATLANTIC TREATY ORGANIZATION; NATO HQ Consulting, Command & Control Staff. CaP1 LOS Comms CAT ja BLOS Comms grupi liige.
2019−2019   
NATO BRASS (Broadcast, Ship Shore and Maritime Rear Link) sidesüsteemi väljaehitus Eestisse. Vastutav täitja/projektijuht (45000€))
2017−2020   
Osalemine NATO töögrupi IST146 "Electomagnetic Situational Awareness" töös.
2014−2016   
"TTÜ - MEKTORY nanosatelliit", kommunikatsiooni alamsüsteemi akadeemiline juhendaja
2013−2016   
TTÜ raadio- ja sidetehnika instituudi direktor
2013−2016   
HITSA poolt finanseeritava projekti "Telekommuniokatsiooni teenuste õppe ja teaduslabori arendus" vastutav täitja/projektijuht (301500€)
2012−2013   
EITSA poolt finantseeritava projekti "Signaalitöötluse laborivarustuse kaasajastamine" prjojektijuht
2011−2012   
Osalemine rahvuvahelise magistriõppekava "INTELIS" arenduse töögrupis
2010−2012   
Rahvusvahelise EDA projekti "Inimene-seade koostöövõimekuse uuringud efektiivsemaks otsuste tegemiseks lahinguolukorras linnatingimustes" põhitäitja
2009−2016   
Raadiotehnika õppetooli juhataja
2009−2016   
Osalemine erinevate projektitaotluste koostamisel (Sihtfinantseerimine, baasfinantseerimine, Arhimedese projektid)
 
 
Loometöö
2018–2020 MANET tehnoloogial baseeruvate raadioside arhitektuuride koostamine, simulatsioonid ja testimine. SDR tehnoloogia juurutamine. (Tallinn, Eesti kaitsevägi, Küberväejuhatus).
2019 Interferomeetrilise raadiokiirguse suunamääraja prototüübi loomine ETTUS USRP-310 tarkvararaadio (SDR) baasil (Tallinn).
Kriitilised infrastkruktuurid ja nende analüüs linnatingimustes. Ohtude hindamine.
EMT mobiilse parkimise teenuse tehnilise lahenduse arendamine.
SDR (Software Defined Radio) tehnikal baseeruvad rakendused (Monitooringusüsteemi tarkvara).
Mobiilsete teenuste arendamine. EMT infosõnum 1711, EMT M-mängude platvorm.
SMS teenuste lüüside väljatöötamine, realiseerimine ja juurutamine (Hansapank, Pankade kaardikeskus).
Kognitiivsete süsteemide disain.
Pikaajaline töökogemus (üle 10 aasta) telekommunikatsiooni teenuste arendamisel erasektoris..
Interaktiivsete telefoniteenussüsteemide projekteerimine.
Eesti päästeameti raadiojaamade juhtimise tarkvara väljatöötlus, realiseerimine ja juurutamine.
 
 
Lisainfo
Jooksvalt õpetatavad ained:
ITB8819 "Telekommunikatsiooniteenuste arendus"
IEEE1670 "Telekommunikatsiooni teenuste võrgurakenduste protokollid"
IEEE1640 "Raadiolokatsiooni ja navigatsiooni süsteemid"

Eesti Kaitseliit, Küberkaitse üksus, Vanemseersant

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: T180 Telekommunikatsioonitehnoloogia ; TÄPSUSTUS: Digitaalne signaalitöötlus ja teenuste arendus telekommunikatsiooni süsteemides
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: T181 Kaugseire; TÄPSUSTUS: Sensorsüsteemid, situatsiooniteadlikkus
 
 
Lisainfo
Täiendõpe:
08/1994 Teleste OY Finland (Finland)
14/2000 Ericsson AB (Estonia)
11/2001 Gemplus France (France)
12/2007 MathWorks (Sweden)
10/2008 MathWorks (Sweden)
08-11/2008 University of Tartu (Estonia)
03/2010 University of Tartu (Estonia)
03/2020 Raadioside ja -mõõtmiste täiendkoolitus. Eesti Lennuakadeemia

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
2.3.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2007
3.4.
2005
6.3.
2004
6.3.
2004
3.4.
2003
3.4.
2002
3.4.
2001
3.4.
2000
3.09.2021
18.07.1968
+3726202354
+37255541571
toomas.ruuben@ttu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2021–...   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Senior Lecturer (0,60)
16.11.2018–31.12.2021   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Professor (0,25)
01.08.2018–...   
Estonian Defence Forces, Cyber Command, ICT arcitecture and development section, Senior architect-advisor (CNO) (1,00)
01.01.2017–15.11.2018   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Thomas Johann Seebeck Department of Electronics, Professor (0,75)
01.09.2015–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Radio and Communication Engineering, Professor, Director of the department (1,00)
01.09.2009–31.08.2015   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Radio and Communication Engineering, Chair of Radio Engineering, Associate Professor, Acting Director from 01.01.2013 (1,00)
01.09.2006–31.08.2009   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Radio and Communication Engineering, Chair of Signal Processing, Assistant (1,00)
01.09.2005–31.08.2006   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Radio and Communication Engineering, Chair of Signal Processing, Assistant (0,75)
01.09.1995–31.08.2001   
Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Radio and Communication Engineering, Chair of Signal Processing, Assistant (1,00)
01.01.1994–31.12.1994   
Voicecom Ltd; Radio Engineer
01.01.1994–31.12.2009   
Voicecom OÜ; Project manager
01.01.1991–31.12.1993   
Univoice Ltd; Technician (electronics)
 
 
Education
1999–2003   
Tallinn University of Technology. doctoral studies (Electrical Engineering)
1994–1998   
Tallinn University of Technology, Master studies (Computer and Systems Engineering)
1986–1993   
Tallinn University of Technology, Radio Engineering
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Participation in work of the EDA project PESCO subproject ESSOR
2018−...   
NATO ATLANTIC TREATY ORGANIZATION; NATO HQ Consulting, Command & Control Staff. Member ofCaP1 LOS Comms CAT and BLOS Comms
2019−2019   
NATO BRASS (Broadcast, Ship Shore and Maritime Rear Link) implementation in Estonia. Project manager (45000€)
2017−2020   
Participation in the work of the NATO Task group IST146 "Electomagnetic Situational Awareness"
2014−2016   
"TUT - MEMTORY nanosatellite", communications subsystem academic supervisor
2013−2016   
Head of the deparment of radio- and communication engineering
2013−2016   
Project manager of the project "Development of the telecommunication services study and research lab" (301500€))
2012−2013   
Project manager of the project "Improvement of the Signal processing lab"
2011−2012   
Parcipation of the iinternationa master study programm "INTELIS" development group
2010−2012   
Researcher of the international EDA project "Capability study to investigate the essential manmachine relationship for improved decision making in urban military environment"
2009−2016   
Head of the Chair of Radio Engineering
2009−2016   
Forming of different projects applications
 
 
Creative work
2018-2020 Developing, simulation and testing of MANET technology based radio networks. Introduction of SDR technology. (Tallinn, Eesti kaitsevägi, Küberväejuhatus).
2019 Developing of interferometric RF direction finder based on ETTUS USRP-310 SDR (Tallinn).
Analysis of critical infrastructure in urban environment. Threat assesmnet.
EMT mobile parking service system (executor, programmer).
SDR (Software Defined Radio) based applications.
Mobile services. EMT data system 1711, EMT Mobile games platform (executor, programmer).
Development of SMS services Gateways. Realization and implementation..
Development of cognitive systems.
Long-time work experience (more than 10 years) in the field of development of telecommunication services in private company..
Interactive Voice Responce systems (IVR). Programmer and developer.
Estonian rescue service. Control software for the communications trancievers. Realization and implememtation.
 
 
Additional information
Current studies:
ITB8819 "Telekommunication services Development"
IEEE1670 "Telecommunication Services and Network Application Frameworks"
IEEE1640 "Radiolocation and navigation systems"
Estonian Defence Leaque, Cyber Defence Unit of Defence leaque, Sergeant

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications; CERCS CLASSIFICATION: T180 Telecommunication engineering ; SPECIFICATION: Digitaalne signaalitöötlus ja teenuste arendus telekommunikatsiooni süsteemides
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.7. Telecommunications; CERCS CLASSIFICATION: T181 Remote sensing ; SPECIFICATION: Sensor systems, situation awareness
 
 
Additional information
Special Courses:
08/1994 Teleste OY Finland (Finland)
14/2000 Ericsson AB (Estonia)
11/2001 Gemplus France (France)
12/2007 MathWorks (Sweden)
10/2008 MathWorks (Sweden)
08-11/2008 University of Tartu (Estonia)
03/2010 University of Tartu (Estonia)
03/2020 Advanced training of radio communication and measurements. Estonian Aviation Academy

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
2.3.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2007
3.4.
2005
6.3.
2004
6.3.
2004
3.4.
2003
3.4.
2002
3.4.
2001
3.4.
2000
3.09.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 9 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
PUT; PUT_OPPUT1156Ebalineaarsed fiiber-optilised sidesüsteemid01.01.201631.12.2016Peter Avo AndreksonTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut62 400,00 EUR
MUUVA461Inimene-seade koostöövõimekuse uuringud efektiivsemaks otsuste tegemiseks lahinguolukorras linnatingimustes01.04.201030.09.2012Andres TaklajaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Raadio- ja sidetehnika instituut, Mikrolainetehnika õppetool126 480,00 EUR
MUULep14167Kaitseministeeriumi, Eesti kaitseväe, Kaitseväe ühendatud õppeasutuste, TTÜ ja TÜ koostööleping aastateks 2015-201904.12.201431.12.2019Mari-Anne MeisterTallinna Tehnikaülikool, Kaitse- ja julgeoleku-uuringute keskus; Tallinna Tehnikaülikool, Teadusosakond250 000,00 EUR
1.1.LEP19045Kaitseväe Akadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikakõrgkooli koostööleping 2019-202324.04.201930.11.2023Mari-Anne MeisterTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tarkvarateaduse instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut390 000,00 EUR
2.1.LEP17007Kergekaaluline RF kiirgusallikate signaaliluuresensor mehitamata õhusõidukitele10.01.201704.12.2017Toomas RuubenTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut40 104,00 EUR (kogurahastus 45 000,00 EUR)
MUU7113LRaadiojuhtimisega seadmete häirimine14.11.200730.11.2010Andres TaklajaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Raadio- ja sidetehnika instituut, Mikrolainetehnika õppetool677 463,47 EUR
1.1.LKM12182Raadiosagedusliku elektroonilise integreeritud analüüsi- ja sünteesi kiirguskaitsesüsteem loomine22.11.201201.03.2018Andres Taklaja; Tarmo AiaTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut1 075 956,00 EUR
SFSF0142507s03Telekommunikatsioonitehnika alased uuringud01.01.200331.12.2007Eerik LossmannTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond139 391,32 EUR
MUUIN605Välisõppejõu kutsumine TTÜ raadio- ja sidetehnika instituuti eesmärgiga arendada telekommunikatsiooni eriala magistriõppes01.02.200630.06.2008Ants MeisterTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Raadio- ja sidetehnika instituut, Raadiotehnika õppetool133 894,90 EUR