7.05.1992
ukoviis@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Kambja Põhikool, loodusainete õpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
01.09.2017–...   
Tartu Ülikool doktoriõpe loodusteaduslik haridus

Kvalifikatsioon

Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS ERIALA: S270 Pedagoogika ja didaktika; PÕHISUUND: Loodusteaduslik haridus
8.05.2018
7.05.1992
ukoviis@ut.ee

Career

Institution(s) and position(s)
01.09.2017–...   
Kambja basic school, teacher of natural sciences (1,00)
 
 
Education
01.09.2017–...   
University of Tartu Ph.D. study Science Education

Qualifications

Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS SPECIALITY: S270 Pedagogy and didactics
8.05.2018