This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
23.03.1963
ulvi.renser@gmail.com

Career

Institutions and positions
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, School of Economics and Business Administration, Deans Office , Lecturer (1,00)
01.09.2013–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Social Sciences, Language Centre, Department of English and Nordic Languages, Lecturer (1,00)
01.01.1995–31.12.2013   
The Baltic Methodist Theological Seminary, an English teacher - interpreter
 
 
Education
2011–2014   
University of Tartu, Master's studies in Religious Studies
1981–1987   
University of Tartu, English Language and Literature
1978–1981   
Pärnu Secondary School No 1
 
 
R&D related managerial and administrative work
2010−...   
Member of The Estonian Association of Teachers of English
2015−2015   
2015−2015 EATAW 2015: Academic Writing in Multiple Scholarly, Socio-Cultural, Instructional and Disciplinary Contexts: Challenges and Perspectives – member of the organising committee
 
 
Creative work
The selection and compilation of materials for courses: Introduction to Academic English for PREP Year students;
English Language and Nordic Culture at TUT Summer School 2016; Communications course in English level A2 for administrative staff of TUT; TSK0309 Public Speaking; TSK2001 Intercultural Communication; TSK1300 Cross-Cultural Communication in International Environment; HLI0080 Presentation, Argumentation and Discussion Skills in English; MLI0010 English for Science and Research.
 
 
Additional information

At Tallinn University of Technology I have taught the following courses:

HLI0010 General English,
HLI0020 English for Academic Purposes,
HLI4003 Preparatory Course for English for Science and Research,
HLI8750 English for Science and Research,
HLI3001 Giving Presentations in English,
HLI2040 English grammar (e-course),
TSK2001 Intercultural Communication,
TSK0309 Public Speaking,
TSK1300 Cross-Cultural Communication in International Environment,
MLI0010 English for Science and Research,
Introduction to Academic English for PREP Year students,
English Language and Nordic Culture for TUT Summer School students,
I have taught English to the staff of TalTech.

More detailed information about the courses, numbers of students and their evaluation is available in the Studies Information System (ÕIS) of TalTech.

Previously, I have taught Business English and Conversational English at Mainor Language School and Theological English at The Baltic Methodist Theological Seminary.

2015 - 2016 I tested/interviewed candidates in Kyiv, Ukraine applying for degree studies at TUT.
2016 - I taught English Language and Nordic Culture at TUT Summer School.
In order to determine the level of the English language knowledge, I examine (test and/or interview) TalTech students applying for ERASMUS exchange programmes.;
20.05.2020
23.03.1963
ulvi.renser@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusteaduskonna dekanaat, Lektor (1,00)
01.09.2013–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Keeltekeskus, Inglise ja põhjamaade keelte lektoraat, Lektor (1,00)
01.01.1995–31.12.2013   
EMK Teoloogiline Seminar, inglise keele õpetaja - tõlk
 
 
Haridustee
2011–2014   
Tartu Ülikool, religiooniuuringute magistriõpe
1981–1987   
Tartu Ülikool, inglise keel ja kirjandus
1978–1981   
Pärnu I Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2010−...   
Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts; liige
2015−2015   
TTÜ-s toimunud rahvusvahelise konverentsi EATAW 2015 korralduskomitee liige
 
 
Loometöö
Materjalide valimine ja koostamine kursustele: Introduction to Academic English for PREP Year students;
English Language and Nordic Culture at TUT Summer School 2016; Inglise keele suhtluskursus A2 tasemel TTÜ töötajatele; TSK0309 Public Speaking; TSK2001 Intercultural Communication; TSK1300 Cross-Cultural Communication in International Environment; HLI0080 Presentation, Argumentation and Discussion Skills in English; MLI0010 English for Science and Research
.
 
 
Lisainfo
2013-2018 Olen Tallinna Tehnikaülikooli Keelte ja kommunikatsiooni keskuses õpetanud järgmiseid kursuseid:

HLI0010 Inglise keel,
HLI0020 Akadeemiline inglise keel,
HLI4003 Inglise teaduskeele eelkursus,
HLI8750 Inglise teaduskeel,
HLI3001 Ettekannete koostamine ja esitamine inglise keeles,
HLI2040 Inglise keele grammatika (e-kursus),
TSK2001 Kultuuridevaheline suhtlemine,
TSK0309 Avalik esinemine,
TSK1300 Kultuuridevaheline kommunikatsioon rahvusvahelises keskkonnas,
MLI0010 Inglise teaduskeel,
Kursus "Sissejuhatus akadeemilisse inglise keelde" ettevalmistusaastal (English Language Preparatory Year) osalejatele,
Kursus TTÜ Inglise keele ja Põhjamaade kultuuri suvekoolis,
Inglise keel tasemel A2 TTÜ personalile.

Täpsem info kursuste ja üliõpilaste arvude ning tagasiside kohta on kättesaadav TalTechi Õppeinfosüsteemis (ÕIS).

Varasemalt olen õpetanud inglise ärikeelt ja inglise kõnekeelt Mainori keeltekoolis ning teoloogilist inglise keelt EMK Teoloogilises Seminaris.

2015 - 2016 - Viisin läbi TTÜ rahvusvaheliste suhete osakonna poolt organiseeritud inglise keele teste ja intervjuusid üliõpilaskandidaatide keeleoskuse taseme määramiseks Kiievis, Ukrainas.
2016 - Õpetasin TTÜ Inglise keele ja Põhjamaade kultuuri suvekoolis.
Inglise keele oskuse taseme määramiseks eksamineerin (testin ja/või intervjueerin) ERASMUS programmi raames välisülikoolidesse kandideerivaid TTÜ üliõpilasi.;
Enesetäiendus:
18.-19.08.2010 Soovitusi ja kaasaegseid võimalusi keeleõpetuse efektiivsuse tõstmiseks. Värske pilt inglise keelt kõnelevate maade kultuurile. Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskus, maht 15 tundi.
17.-28.01.2011 Practical and Creative Methodology for Overseas English Language Teachers. Lake School of English, Oxford, UK. Maht 46 tundi.
16.-17.08.2011 Interkulturaalne reis inglise keele õpetajatele läbi inglise keelt kõnelevate maade. Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskus, maht 15 tundi.
30.01-31.01.2014 ALTE Course in Achieving Learning Outcomes in Multi-Level Foreign Language Teaching in Universities. Org-d by EULS, UT, TLU, TUT, funded by Primus, held at Strand Spa & Conference Hotel, Pärnu.
4.11.2015 A seminar by Kelly Raita & Katja Arola from the University of Turku (as part of Erasmus+: Staff Mobility for Training programme), held at TUT.
26.01.2016 Keeltekeskuse seminar Raamatukogu andmebaasidest Küllike Märtmaa, org-d by TUT LC and held at TUT.
21.04.2016 Oxford Professional Development Webinar - Messages, Discussions and Chat - improving communication skills with the Online Practise and Online Workbooks for your course. Presenter Hannah Ball.
26.04.2016 Oxford Professional Development Webinar - Adapting our online materials to suit your students. Presenter Hannah Ball.
1.-4.05.2016 Birmingham City University; Centre for Academic Writing of Coventry University - as part of Erasmus+: Staff Mobility for Training programme.
5.05.2016 Workshops for master’s and doctoral programme students and academic staff of Tallinn University of Technology. Workshop 3: Emotional intelligence as a resource for engineers’ group dynamics by Pia Lappalainen, Aalto University, Finland. Org-d by TUT LC and held at TUT.
19.05.2016 Academic writing seminars for master’s and doctoral programme students and academic staff of Tallinn University of Technology. Seminar 2: Lecturers’ Perceptions of Academic Writing. Seminar 3: Academic Writing and Critical Thinking: Processes and Practices. Dr. Amanda French, Birmingham City University. Org-d by TUT LC, held at TUT.
1.09.2016 Windows 10 koolitus, TTÜ.
5.11.2016 Eesti Kultuuri Koja konverents “Kultuur, haridus ja haritus”, ERM, Tartu.
7.03 - 8.03.2017 Academic writing seminars for doctoral programme students and academic staff of Tallinn University of Technology. Dr Eva Braidwood, Suzy McAnsh, University of Oulu, Finland. Org-d by TUT LCC, held at TUT.
31.03.2017 Osalemine konverentsil BAAL TEASIG "Innovations in English for Academic Purposes (EAP) assessment", the University of Northampton, UK.
12.10.2017 An OUP seminar (5 hours) More involvement, more learning (speaker - Edmund Dudley, Oxford University Press), Tallinn.
18.09 - 22.10.2017 Tartu Ülikooli täiendusõppeprogramm "Kuidas võõras kultuuris ellu jääda?" (How to Survive in a Different Culture), maht 26 tundi.
16.11 - 17.11.2017 Participation in the International Conference on Integration "Shared Identities in Diverse Communities: the Role of Culture, Media and Civil Society" (Workshop - Applying the Developmental Model of Intercultural Sensitivity for Intercultural Consciousness and Transformational Change by Milton Bennett, IDRI), Tallinn.
23.01 - 25.01.2018 Participation in the conference "Teaching for Learning - The University Perspective", Tartu.
18.01 - 4.03.2018 Tartu Ülikooli täiendusõppeprogramm "Moodle alustajatele" (Moodle for Beginners), maht 26 tundi.
7.06 – 8.06.2018 Participation in the conference "The Norwegian Forum for English for Academic Purposes“, Oslo Metropolitan University, Norway.
8.10 - 4.11.2018 Future Learn e-course (4 weeks, 4 hours per week): The Book of Kells: Exploring An Irish Medieval Masterpiece. Trinity College Dublin, Ireland.
2.11.2018 Propell Workshop for the TOEFL iBT Test. 8 hours. Mektory, TalTech, Tallinn.
15.10 - 16.10.2018 International Conference on Integration: My home, our home - what unites us in a multicultural community? Tallinn, Estonia.
11.01.2019 Erialakeele sümpoosion - ettekanne "Kursuse "Kultuuridevaheline suhtlemine" loomine". Taltech, Tallinn.
15.10 - 28.02.2019 Täiendkoolitus "DigiTarkus". TalTech, Tallinn.
14.01.2019 Täiendkoolitus "Lõputööde juhendamine ülikoolis – võimalused ja väljakutsed/Supervision of graduation thesis at the university - opportunities and challenges" (Katrin Karu ja Halliki Põlda, TLÜ Haridusteaduste instituut/TLU School of Educational Sciences), TalTech, Tallinn, maht 3 tundi.
17.01.19 Konverents “Õppejõult õppejõule 2019: õppimise dialoogid”. Tartu, Tartu Ülikool.
22.02.2019 Oxford Professional Development Webinar "Do You Speak 2019? Aspects of Contemporary English".
08.05.2019 SEMINAR 1: Preparing lecturers to deliver degree programmes through English (Colin Campbell, University of Reading, UK), TalTech.
09.05.2019 SEMINAR 2: Preparing international students to study through English (Colin Campbell, University of Reading, UK), TalTech.
21.10 - 24.10.2019 Training course "Intecultural Communication in Education", DOREA Educational Institute, Split, Croatia.
1.11.2019 Konverents "Tõhusa terminitöö nimel", Tallinn, TalTech.
14.11 - 15.11.2019 Konverents "Shared Language: Integration in Society through Multilingualism", Integratsiooni Sihtasutus, Tallinn.
29.01.2020 Osalemine koolitusel "TOOC0060 - Moodle hinnetelehe häälestamise töötuba", Haridustehnoloogiakeskus, TalTech.
1.02.2020 Osalemine konverentsil "Critical Thinking and STEAM in 21st Century English Education", Tallinn.
31.03.2020 Osalemine koolitusel "T0C0097 - Üliõpilaste tööde hindamine Moodle'is", Haridustehnoloogiakeskus, TalTech.
21.04.2020 Osalemine koolitusel "T0C0098 - Eksamite koostamine Moodle'is", Haridustehnoloogiakeskus, TalTech.
22.04.2020 Osalemine koolitusel "T00C0053 - Plagiaadituvastus Urkundiga Moodle'is", Haridustehnoloogiakeskus, TalTech.
19.05.2020 Virtual Cultural Awareness Training - "Cultural Awareness - A Vital Competitiveness Skill", Marina Ibrahim, Globility-Coaching.com.;

Kvalifikatsioon

 
 
Lisainfo
Lõpetasin Tartu Riikliku Ülikooli (praegu Tartu Ülikool) romaani-germaani keelte ja kirjanduse erialal (spetsialiseerumisega inglise keelele) 1987.a. inglise filoloogi ja inglise keele õpetaja kvalifikatsiooniga.
Diplomitöö teemal "Sherwood Anderson and His Work".
20.05.2020

Search publication

  • {{item.Name}}
 until 
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 2 results
PublicationAuthorsYearEdition titleClassificationFileR&D institutions
EATAW 2015 8th Biennial Conference of the European Association for the Teaching of Academic Writing. Conference ProgrammeKääramees, I.; Pesur, G.; Renser, U.; Roes, M.; Rummel, K.; Saar, H.; Sune, K.2015EATAW 2015 8th Biennial Conference of the European Association for the Teaching of Academic Writing. Conference Programme4.2.Tallinn University of Technology , Faculty of Social Sciences, Language Centre
EATAW 2015 8th Biennial Conference of the European Association for the Teaching of Academic Writing. Conference Programme Kääramees, I.; Pesur, G.; Renser, U.; Roes, M.; Rummel, K.; Saar, H.; Sune, K.(Eds.) 2015EATAW 2015 8th Biennial Conference of the European Association for the Teaching of Academic Writing. Conference Programme4.2.Tallinn University of Technology , Faculty of Social Sciences, Language Centre, Department of English and Nordic Languages;
Tallinn University of Technology