This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
7.08.1941
5105536
unofeld@gmail.com
I have worked as a lecturer of contract law in TUT faculty of economics, lecturer of land law in Law Academy Nord and in private higher education institution Veritas, law consultant for newspaper Maaleht, supervised students in their thesis preparation at Tallinn College of TUT and am supervising Kirti Torn’s master thesis at Tartu Univeristy Institute of Law. I have been a moderator of the Estonian Agricultural Museum Forum "20 years from agricultural reform" and made a report to the conference on 20 years of agricultural reform through a lawyer’s eye. I have published articles on public administration in newspaper Maaleht.

Career

Institutions and positions
2011–2016   
Tallinn University of Technology , Tallinn College of TUT, lecturer, curator of legal and general subjects (1,00)
01.01.2001–31.12.2012   
Law Office Uno Feldschmidt OÜ, manager, attorney at law (1,00)
01.01.1995–31.12.2001   
OÜ UF Law Office, manager (1,00)
01.01.1992–31.12.1995   
Estonian Ministry of Agriculture, manager of legal department (1,00)
01.01.1989–31.12.1992   
Estonian Studies and Advising Center of Agriculture, director (1,00)
01.01.1988–31.12.1989   
Kolkhoz of Purila, lawyer (1,00)
01.01.1979–31.12.1988   
Estonian Union of Fire Brigade, deputy chairman (1,00)
01.01.1967–31.12.1979   
Jõgeva Union of Fire Brigade, chairman (1,00)
01.01.1966–31.12.1967   
Jõgeva Column of Mechanized Construction, construction foreman (1,00)
01.01.1960–31.12.1966   
Puurmani Electromechanical Factory, construction worker (1,00)
01.01.1958–31.12.1960   
Tallinn Building Trust, carpenter (1,00)
 
 
Education
1979–1985   
University of Tartu, lawyer qualification - meets the Master level requirements
1977–1978   
Jõgeva Evening Gymnasium
1959–1962   
Tallinn Technical School of Engineering Mechanics, industrial and civil engineering
 
 
Additional information
Additional training: 1994 - Agricultural Development Institute - National management of agriculture – German example. 1995 – Swedish Farm Union Training Centre – development of interlining. 2001 - continuous judicial training at Estonian Bar Association. 2010- SA Estonian Law Center, a civil law training.
29.11.2019
7.08.1941
5105536
unofeld@gmail.com
Olen töötanud lepinguõiguse aine lektorina TTÜ majandusteduskonnas,maaõiguse lektorina Öigusadadeemias Nord, ja Erakõrgkoolis Veritas, olnud ajaleht Maaleht õiguskonsultant,juhendanud üliõpilasi lõputööde ettevalmistamisel Tallinna TÜ Tallinna Kolledžis ja juhendan Kirti Torn magistritööd Tallinna TÜ õigusisinsituudis .Olen olnud moderaator Eesti Põllumajandusmuuseumi foorumil "20 aastat põllumajandustreformist" ja teinud ettekande konverentsil teemal 20 aastat põllumajandusreformist juristi pilguga.Olen avaldanud artikleid avaliku halduse teemal ajalehes Maaleht.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2011–2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tallinna Kolledž, lektor,õigus-ja üldainete kuraator (1,00)
01.01.2001–31.12.2012   
Advokaadibüroo Uno Feldschmidt OÜ, juhataja,vandeadvokaat (1,00)
01.01.1995–31.12.2001   
Osaühing UF Õigusbüroo, juhataja (1,00)
01.01.1992–31.12.1995   
Eesti Põllumajandusministeerium, juriidilise osakonna juhataja (1,00)
01.01.1989–31.12.1992   
Eesti Põllumajanduse Õppe-ja Nõuandekeskus, direktor (1,00)
01.01.1988–31.12.1989   
Purila kolhoos, jurist (1,00)
01.01.1979–31.12.1988   
Eesti Tuletõrjeühing, esimehe asetäitja (1,00)
01.01.1967–31.12.1979   
Jõgeva Tuletõrjeühing, esimees (1,00)
01.01.1966–31.12.1967   
Jõgeva mehaniseeritud ehituskolonn, ehitusmeister (1,00)
01.01.1960–31.12.1966   
Puurmani Elektomehaanika Tehas, ehitustööline (1,00)
01.01.1958–31.12.1960   
Tallinna Ehitustrust, puusepp (1,00)
 
 
Haridustee
1979–1985   
Tartu Riiklik Ülikool,juristi kvalifikatsioon-vastab magistri taseme nõuetele.
1977–1978   
Jõgeva Õhtukeskkool
1959–1962   
Tallinna Ehitusmehaanika Tehnikum, tööstus -ja tsiviilehitus
 
 
Lisainfo
Täienduskoolitused:1994 -Maaelu Arengu Instituut -põllumajanduse riiklik juhtimine Saksamaa näitel.1995 - Rootsi Taluliidu Koolituskeskus- ühistegevuse arendamine.2001 - pidev õigusalane koolitus Eesti Advokatuuri juures.2010- SA Eesti Õiguskeskus,tsiviilõigusalane koolitus.

Kvalifikatsioon

Lisainfo
14.19.2016 Tartu TÜ täiendusõppeprogramm:Inimene,õigus,maailm.
2012 Interaktiivsed õppemeetodid kõrgkoolis .Sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused.-Tallinna Tehnikaplikool
2013. Stressi ja läbipõlemise ennetamine õppejõu töös.-Tallinna Tehnikaülikool.
2014. Tõhustatud loeng- Tallinna Ülikool.
2015. Avalike ülesannete eraõiguslikule isikule täitmiseks volitamine-probleemid ja lahendused.-Tartu Ülikooli õigusteaduskond.
2015. Äriseadustik 20.eesti ja Euroopa ühinguõiguse kogemused ja arenguvõimalused.-Tartu Ülikool-õigusteaduskond
2018. Konverents-Eesti Vabariik 100-kaasaegne riik.-Tartu Ülikool
2018 Planeerimisseaduse võimalikud muudatused ning aktuaalprobleeme planeeringute ja ehituslike loamenetluste kohtupraktikast.- Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus
2019--Ehitusega seonduv kohtupraktika ning praktilised nõuanded probleemide vältimiseks.Eesti Koolitus-ja Konverentsikeskus.
29.11.2019

Search supervision

 until 
  • {{item.Name}}
 until 
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 7 results
TitleStudent (ETIS user)DegreeSupervisorDefence statusYear of defenceInstitution
Illicit enrichment and the possibility of it's criminalization in EstoniaPotapova, JekaterinaMaster's DegreeOlgert Rõõm; Uno FeldschmidtDefended2022Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Law
Tender explanation and specification permissibility in public procurement lawAnnikve, KenMaster's DegreeUno Feldschmidt; Erki FelsDefended2020Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Law
Obligation of the trustee in bankruptcy to provide information in bankruptcy proceedingsPikalev, ReginaMaster's DegreeUno FeldschmidtDefended2022Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Law
Public procurement issues since 2016 example of judgementsMätlik, MatiMaster's DegreeUno FeldschmidtDefended2022Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Law
Compliance with the general principles of public procurement in the processing of procurements in ministries below the simple procurement thresholdTalvar, KristaMaster's DegreeUno FeldschmidtDefended2022Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Law
Confirming the distance contract concluded on a durable mediumStreff, KädiMaster's DegreeUno FeldschmidtDefended2022Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Law
Reform of enforcement proceedings - transferring the fulfilment of claims of public authorities to the Tax and Customs Board and its impact on the viability of bailiffsVilpuu, HeimoMaster's DegreeUno FeldschmidtDefended2019Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Law