uwe.sperling@mail.ee
Arheoloog M.A., Dr. phil.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.03.2013–31.12.2014   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, teadur (0,80)
2013–2013   
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, Vanemteadur (0,40)
2013–2014   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, Järeldoktor (0,80)
01.01.2013–28.02.2013   
Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Ajaloo ja arheoloogia instituut, teadur (0,80)
2012–2012   
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, Vanemteadur (1,00)
 
 
Haridustee
2006–2011   
doktoriôppe (magna cum laude) - Berliini Vaba Ülikool: arheoloogia
1999–2006   
magistriôppe - Berliini Vaba Ülikool: arheoloogia / klassikaline arheoloogia / keskaegne ajalugu
 
 
Loometöö
2012-... jooksev projekt: arheoloogilised kaevamised Asva kindlustatud asulas (/w prof V. Lang)
.
Koostöö Eesti Rahva Muuseumiga - uus püsinäitus "Eesti kultuuriloo - Eestimaa kahekõned" (sh pronksleidude eksponeerimine ja nende arheoloogilised ja eksperimentaalarheoloogilised probleemküsimused).
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2013 - Lugenud kursusi arheoloogiast Tallinna Ülikoolis: Baltimaade metalliaeg;
2014 - Lugenud kursusi arheoloogiast Tartu Ülikoolis, külalislektorina: Euroopa pronksiaeg ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Uwe Sperling, Eesti Instituut (Tallinn) - toetus Eesti-teemaliste loengute pidamiseks ("Eesti esiajalugu"), Berliini Vaba Ülikoolis, 2016
2012, Uwe Sperling, MOBILITAS järeldoktori grand
2008, Uwe Sperling, Gerda Henkel Stiftung (Düsseldorf) - stipendium doktoriõppeks (2.25 aa.)
2007, Uwe Sperling, Eesti Instituudi (Tallinn) Estophilus programmi raames stipendium osaliseks õppeks Tallinna Ajaloo Instituudis (1 aasta)
2002, Uwe Sperling, Socrates/Erasmus programmi raames stipendium osaliseks õppeks Tartu Ülikoolis
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; CERCS ERIALA: H340 Arheoloogia; PÕHISUUND: Ühiskond ja kultuur - pronksiaja asustusküsimused - esemete kasutamine ja tehnoloogia

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2019
3.2.
2016
3.2.
2016
1.2.
2015
3.3.
2015
6.9.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
2.1.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
3.5.
2012
3.5.
2011
1.1.
2010
18.04.2019
uwe.sperling@mail.ee
Archaeologist M.A., Dr. phil.

Career

Institution(s) and position(s)
01.03.2013–31.12.2014   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of History and Archaeology, Research Fellow (0,80)
2013–2013   
Tallinn University, Institute of History, Senior Researcher (0,40)
2013–2014   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of History and Archaeology, Post-Doc (0,80)
01.01.2013–28.02.2013   
University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of History and Archaeology, Research Fellow (0,80)
2012–2012   
Tallinn University, Institute of History, Senior Researcher (1,00)
 
 
Education
2006–2011   
PhD studies (magna cum laude) - Free University of Berlin: archaeology
1999–2006   
magister artium - Free University of Berlin: archaeology / classical archaeology / medieval history
 
 
Creative work
2012-... current project: archaeological excavations at the Asva-hillfort (/w prof V. Lang).
Co-work with the Estonian National Museum - upcoming permanent exhibition "Estonian Cultural History - Estonian dialogue" (here: the display of bronze finds and the application of archaeological and experimental methods).
 
 
Additional career information
2013 - Reading courses of archaeology at Tallinn University: Eastern Baltic Metal Age ;
2014 - Reading courses of archaeology at Tartu University, as guest-lecturer: Bronze Age in Europe;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Uwe Sperling, Estonian Institute (Tallinn) - subsidy for lecture "Estonian prehistory" at Free University Berlin, 2016
2012, Uwe Sperling, MOBILITAS postdoctoral research grand
2008, Uwe Sperling, Gerda Henkel Foundation (Düsseldorf) - PhD scholarship (2.25 years)
2007, Uwe Sperling, Scholarship for Estophilus program by Estonian Institute (Tallinn) for studies at Tallinn Historical Institute (1 year)
2002, Uwe Sperling, Scholarship for Socrates/Erasmus program for studies at Tartu University
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology; CERCS SPECIALITY: H340 Archaeology ; SPECIALITY: Society and culture - aspects of Bronze Age settlement - use and technology of artifacts
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2019
3.2.
2016
3.2.
2016
1.2.
2015
3.3.
2015
6.9.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
2.1.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
3.5.
2012
3.5.
2011
1.1.
2010
18.04.2019
  • Leitud 3 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
IUTIUT20-7Eesti Läänemereruumis: majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste protsesside arheoloogia01.01.201431.12.2019Valter LangTartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, ajaloo ja arheoloogia instituut510 000,00 EUR
MJDMJD458Eesti pronksiaja metallitöö uurimusi – arheomeetria ja eksperimentaalarheoloogia kasutades. 01.01.201331.12.2014Uwe SperlingTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond69 220,00 EUR
SFSF0130054s12Majandusüksus, kodu ja pere Eesti arheoloogilises aineses. Sotsiaalne, majanduslik ja ruumiline käsitlus Eesti linna- ja maaühiskonnast01.01.201231.12.2013Erki RussowTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut142 900,00 EUR