6.04.1927
6202408
6778207
valdek.kulbach@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
Tallinna Tehnikaülikool - üliõpilane - 1945-1951
"Eesti Projekt" - insener - 1949-1950
"Dorprojekt" - vaneminsener - 1950-1951
Leningradi Polütehniline Instituut - aspirant - 1951-1954
Tallinna Tehnikaülikool - assistent, vanemõpetaja, dotsent - 1955-1972
Tallinna Tehnikaülikool - professor - 1972-1998, emeriitprofessor al.1998
01.09.1998–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehituskonstruktsioonide õppetool, emeriitprofessor (1,00)
 
 
Haridustee
Tallinna Tehnikaülikool 1951 ehitusinsener
1944–1945   
Tallinna X Keskkool (Nõmme Gümnaasium)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
TTÜ Teaduskraadide nõukogu liige, aseesimees, esimees - 1993-1998
Leningradi Ehitusinstituut doktorinõukogu liige - 1975-1989
TTÜ ehituskontstruktsioonide kateedri juhataja - 1975-1989
TTÜ teadusnõukogu liige - 1985-1998
Eesti TA Inform. ja Tehn.osak liige al.1986
 
 
Loometöö
Ekspert ja konsultaant Eesti projekteerimis- ja ehitusorganisatsioonides 1955 - 2010. Eesti projekteerimisstandardite koostamine vastavalt Eesti Standaardiameti tellimustele.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2008, Valdek Kulbach, Riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest
1995, Valdek Kulbach, Riigi teaduspreemia
0, Valdek Kulbach, Aasta Insener - 2000 Valgeristi Orden - 1998 Eesti Vabariigi Teaduspreemia - 1995 Tampere Tehnikaülikooli audoktor - 1992 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu aukiri - 1987
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika; PÕHISUUND: Kaabel- ja muud teraskionstruktsioonid
 
 
Lisainfo
Teadustekanditaat

Teaduste Doktor
Leningradi Polütehniline Instituut 1955
Tallinna Tehnikaülikool 1972

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2012
3.4.
2012
6.3.
2011
3.2.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
6.3.
2010
3.1.
2009
3.3.
2009
6.3.
2009
6.7.
2009
3.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
2.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
6.3.
2007
3.1.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
1.2.
2002
3.1.
2001
3.2.
2001
1.2.
2000
3.4.
1999
1.1.
1998
6.7.
1996
26.06.2018
6.04.1927
6202408
6778207
valdek.kulbach@ttu.ee

Career

Institution(s) and position(s)
Tallinn University of Technology - Student - 1945-1951
"Eesti Projekt" - engineer - 1949-1950
"Dorprojekt" - Sen.engineer - 1950-1951
Leningrad Polytechnic Institute - postgrad.student - 1951-1954
Tallinn University of Technology - Assistant, Sen.teacher, Docent - 1955-1972, Professor 1972-1998, Prof.Emer. fr.1998
01.09.1998–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Design, Chair of Structural Engineering, Professor emeritus (1,00)
 
 
Education
Tallinn University of Technology 1951 civil engineer
 
 
R&D related managerial and administrative work
Member, Chairman or Deputy Chairman of the Counsil of scientific degrees at TTU - 1993-1998
Memer of the Council of doctoral degrees at Leningrad Building Institute - 1975-1989
Head of the Chair of Structural Engineering, member of councils of TTU and Civil Engineering Faculty - 1975-1989
Member of Council of Science at TTU - 1995-1998
Member of Dept. of Informatics and Technics at Estonian Academy of Sciencis - fr.1986
 
 
Creative work
Expertise and consultations for Estonian design and construction enterprices 1955 - 2010. Compiling of Estonian design standards with ordering of Estonian Standard Board
.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2008, Valdek Kulbach, National Science Award
1995, Valdek Kulbach, National Science Prize
0, Valdek Kulbach, Year Engineer - 2000 Order of the White Cross - 1998 Scientific Prize of Estonian Covernment - 1995 Doctor Honoris Causae at Tampere University of Technology - 1992 Honor Certificate of Supreme Council of Estonia - 1987
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering; SPECIALITY: Cable and other steel structures
 
 
Additional information
Cand.Scienses

Dr.Scienses Leningrad Polytechnic Institute 1955
Tallinn University of Technology 1972

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2012
3.4.
2012
6.3.
2011
3.2.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
3.3.
2010
6.3.
2010
3.1.
2009
3.3.
2009
6.3.
2009
6.7.
2009
3.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
2.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.4.
2007
6.3.
2007
3.1.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.4.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
1.2.
2002
3.1.
2001
3.2.
2001
1.2.
2000
3.4.
1999
1.1.
1998
6.7.
1996
26.06.2018
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU301LEesti ehituse projekteerimisnormide eelnõu üheksas etapp01.01.199301.11.2001Vello OtsmaaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehituskonstruktsioonide õppetool43 332,10 EUR
MUUB605Ehitiste keskkonna- ja energiasäästlike konstruktsioonide insenerlahenduste ja projekteerimismetoodikate väljatöötamine Euroopa Liidu Ehitustoodete Direktiivi nõuete alusel16.05.200631.12.2008Kalju LooritsTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehituskonstruktsioonide õppetool152 748,84 EUR
SFSF0142085s02Ehituskonstruktsioonide ja -materjalide töökindluse, ohutuse ja riski analüüs ehituses01.01.200231.12.2005Karl ÕigerTallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond177 674,37 EUR
MUUT228 (0140228s98)Ehitustehnika säästva arengu aktuaalsed probleemid01.01.199831.12.2001Karl ÕigerTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehituskonstruktsioonide õppetool49 148,06 EUR
ETFETF6555Erinevate kaabelkonstruktsioonide üldistatud arvutusmetoodika arendus01.01.200631.12.2009Valdek KulbachTallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond21 259,58 EUR
MUUG5616 (ETF5616)Kombineeritud ripp-vantsilla käitumise teoreetiline ja eksperimentaalne uurimine01.01.200331.12.2005Valdek KulbachTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehituskonstruktsioonide õppetool20 259,99 EUR
MUUG4271 (ETF4271)Suureavaliste sillakonstruktsioonide teoreetiline ja eksperimentaalne uurimine01.01.200031.12.2002Valdek KulbachTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Ehitiste projekteerimise instituut, Ehituskonstruktsioonide õppetool22 369,08 EUR