25.06.1956
+3726711784
valentina.juus@ttk.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2006–27.08.2011   
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Õpetaja (1,00)
01.01.1998–31.12.2006   
Kohtla-Järve Meditsiinikool - õpetaja, õppeala juhataja, vanemõpetaja, koolituse koordinaator (1.00)
01.01.1987–31.12.1998   
Jõhvi Lastehaigla - vaktsineerija, kooliõde (1.00)
01.01.1974–31.12.1987   
Viljandi Rajooni Keskhaigla; jaoskonnaõde (1.00)
 
 
Haridustee
2006–...   
Tartu Ülikool magistratuur
2003–2005   
Tallinna Meditsiinikool; õenduse eriala
1997–2000   
Leningradskii Gosudarstvennõi Oblastnoi Universitet; psühholoogia eriala
1995–1999   
Sillamäe Majanduse ja Juhtimise Instituut; ettevõtte sotsiaaltöö juhtimise eriala
1971–1974   
Kohtla-Järve Meditsiinikool; meditsiiniõe eriala
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2000−2002   
Kohtla-Järve Meditsiinikool; õppeala juhataja
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2011 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (koolitus) Lõputööde edukas juhendamine
;
2011 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (koolitus) Täienduskoolituse süsteemi korrastamine

;
2010 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (koolitus) Väljundipõhine hindamine õppeaines
;
2010 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (koolitus) Õendusteadusliku uurimistöö põhimõtted II

;
2010 Tartu Ülikool – Akadeemiline kirjutamine
;
2010 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – Väljundipõhise õppekava elluviimine ja hindamine - esimese õppeaasta kogemus
;
2010 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – Väljundipõhise õppekava üldväljundite ühisosa leidmine
;
2009 Tallinna Ülikool – Juhendamine ja tagasiside andmine
;
2009 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – Väljundipõhise õppekava elluviimise ja hindamise põhimõtted
;
2009 Tallinna Ülikool – Hindamine ja tagasiside
;
2009 Tartu Avatud Ülikool – Kvalitatiivsete andmete kodeerimine ja analüüs
;
2009 Tartu Avatud Ülikool – Kvalitatiivse uurimuse kavandamine ja ettevalmistamine
;
2009 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – Väljundipõhise õppekava koostamise alused ja terminoloogia mõtestamine
;
2008 Tartu Avatud Ülikool – Geriaatrilise seisundi hindamine
;
2008 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – Õe, ämmaemanda ja hambatehnika õppekava eneseanalüüsi hindamine
ning väljundipõhiste õppekavade kontseptsiooni arutelu
;
2008 Ida-Tallinna Keskhaigla – Kõrva-, nina-, kurguhaigused
;
2008 Ida-Tallinna Keskhaigla – Silmade tervishoid. Silmaprobleemid
;
2007 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool – Akrediteerimise protsess
;
2007 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool - E -kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle
;
2007 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool - Problem-based learning
;
2006 Tartu Ülikool – Immuunprofülaktikast kaasajal
;
2006 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool - Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli visioon ja missioon
;
2006 Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus - Kutseõppeasutuste õppekavade arendus
;
2006 SA Tartu Ülikooli Kliinikum - Lapse valud
;
2006 SA Tartu Ülikooli Kliinikum – Ergonoomika
;
2006 Tervise Arengu Instituut - Perearstide ja õdede koolitus
;
2006 OÜ Kersti Võlu koolituskeskus – Supervisiooni protsessi funktsioonid ja erinevad etapid
;
2006 Viron Inkerinsuomalaisten Liitto - Soomekeele kursused
;
2005 ESF Koduhooldustöötajate pilootprojekt - Koolitajate koolitus
;
2005 Kohtla-Järve Meditsiinikool - Projekti juhtimine
;
2005 Tallinna Ülikool – Kutsepedagoogika
;
2005 Tartu Meditsiinikool - Praktikantide juhendamine tervishoiuasutuses
;
2005 Tartu Ülikool - E-õpe meil ja mujal
;
2004 Eesti Terviseedenduse Ühing - Kaunis rüht lapseeast
;
2004 Social-psychological service of NGO "Doverie" - Working on Sexual Relationships
;
2004 Social-psychological service of NGO "Doverie" - Workshops in Family Counseling and Family Work with Dysfunctional
Families

;
2004 Tartu Ülikool - Õenduse filosoofia

;
2004 Tartu Ülikool - Õendusteaduslik uurimismetoodika I

;
Kohtla-Järve Meditsiinikooli üliõpilaste diplopmitööde juhendaja:
;
2006 Jevgenia Tšernova. Tserebraalparalüüsiga eelkooliealise patsiendi õendus rehabilitatsiooni perioodil.;
2006 Roman Pavlov. Ajutraumaga patsiendi õendus erakorralise meditsiini osakonnas.;
2004 Natalja Ossipenko. Õe tegevus kooliealiste laste tervise säilitamisel ja tugevdamisel.
;
2004 Krista Park. Õe roll allergiliste seisunditega laste rehabilitatsioonis.;
2004 Julia Žujeva. Õe tegevuse tähtsus kuni aastaste laste patronaažis.;
8.05.2018