15.05.1962
vallo.nuust@pallasart.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
08.01.2018–...   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, ajakirjanduse õpetaja (0,25)
01.09.2016–...   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, ajakirjanduse lektor (0,25)
2005–...   
Kõrgem Kunstikool Pallas , Rektor (1,00)
01.01.2016–31.08.2016   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, ajakirjanduse lektor (0,25)
01.01.2014–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ühiskonnateaduste instituut, ajakirjanduse lektor (0,25)
01.09.2013–31.12.2013   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, ajakirjanduse lektor (0,25)
01.09.2010–31.08.2013   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, ajakirjanduse assistent (0,25)
01.01.2010–31.08.2010   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, ajakirjanduse assistent (0,25)
01.09.2007–31.12.2009   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, ajakirjanduse assistent (0,25)
01.09.2004–31.08.2007   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, ajakirjanduse assistent (0,25)
01.01.2001–31.12.2005   
Postimees, reporter
01.01.2000–31.12.2001   
Tartu Börs, vastutav toimetaja
01.01.1998–31.12.2000   
Edasi (Linnaleht), peatoimetaja
01.01.1997–31.12.1998   
Eesti Televisioon, režissöör
01.01.1995–31.12.1997   
Pere ja Kodu, toimetaja
01.01.1991–31.12.1995   
Eesti Televisioon, režissöör
01.01.1990–31.12.1991   
Eesti Päevaleht Stockholmis, ajakirjanik
01.01.1988–31.12.1991   
Kurtide Elu, toimetaja
 
 
Haridustee
21.03.2019–22.03.2019   
Töökeskkonnas toimuva praktika tagasiside, Kõrgem Kunstikool Pallas, täienduskoolitusprogramm
03.10.2019–03.10.2019   
Hea kunstnik = hea õppejõud; Eesti Kunstiakadeemia; kasvatusteaduste seminar
03.01.2017–03.01.2017   
Office 365 koolitus; BCS Koolitus
22.09.2017–07.04.2018   
NLP praktiku taseme väljaõppekursus
2016–10.02.2016   
Tekkepõhine eelarvestamine; Tartu Ülikool; täiendusõppeprogramm
2013–2013   
Erialane fotograafia; Tartu Kõrgem Kunstikool; täiendusõppe kursus
2013–2013   
Kuidas muuta meeskonnatöö efektiivsemaks; Personali Arenduskeskus; täiendusõppe kursus
2013–2013   
Õppejõult õppejõule; Tartu Kõrgem Kunstikool; täiendusõppe kursus
2012–2012   
Kõrgkooliõpikute koostamine; Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus; täiendusõppeprogramm
2011–2011   
Kvaliteedijuhtimine kõrgkoolis; Eesti Kvaliteediühing; koolitus
2010–2010   
Konflikti juhtimine; Consul TTL OÜ; koolitus
2009–2009   
HTM haldusala riigi rakenduskõrgkoolide arengukava koolitus; Geomedia Erakool
2009–2009   
Uued lähenemised teadustööde juhendamisel; Tartu Ülikooli haridusteaduskond; täienduskoolitusprogramm
2009–2009   
Eduka juhtimise põhimõtted; Tartu Ülikooli personaliosakond; täienduskoolitusprogramm
2008–2008   
Kvaliteedijuhtimine; Tallinna Tervishoiu Kõrgkool; täienduskursus
2003–2011   
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskond, doktorantuur, lõpetamata
2002–2002   
Uuriv ajakirjandus; Sankt-Peterburgi Riiklik Ülikool; 7. rahvusvaheline ajakirjanike suveülikool
2001–2003   
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskond, Magister artium ajakirjanduse alal
1987–1992   
Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, ajakirjanduse eriala
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
Kutsekoja Kultuuri Kutsenõukogu liige
2015−...   
Haridus- ja Teadusministeeriumi Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumise töörühma liige
2015−...   
Programmi Erasmus+ hindamisnõukogu liige
2015−...   
e-Ülikooli juhtnõukogu liige
2006−...   
Tartu Kõrgema Kunstikooli Toimetiste toimetuse kolleegiumi juht
2017−2018   
Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu aseesimees
2010−2011   
Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esimees
2005−2006   
Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu aseesimees
 
 
Loometöö
Mitteakadeemilised publikatsioonid: loetelu internetis http://www.postimees.ee
.
artiklid koguteoses «Keda me valisime» (1995) .
raadiosaated Raadio Q-le ja Kuku raadiole .
saatesarjad (režii) ETVs «Silmside», «Tekkel», «Ajakirjanik omas ajas», «Tartu tund», «Werner», «Kännuvana», «Teateid tegelikkusest», «Lõunakanal», «Terviseks» .
luulekogu «Et vaadata merd» 1995.
publitsistikakogumik «Kuutunnel», Tartu Ülikooli kirjastus, 2004.
Eesti Autorite Ühingu liige (tekste on viisistanud Tartu Ülikooli naiskoor, Merili Varik, ansamblid Tuberkuloited, Guruhark, Jahimehed, Halo, Tartu Lasteteatri ansambel jt).
 
 
Lisainfo
Ajalehtede Liidu ajakirjandusauhinna «Pressipreemia 2001» olemuslugude kategoorias äramärgitud töö 2001;
Ajalehtede Liidu ajakirjandusauhinna «Pressipreemia 2002» olemuslugude kategoorias 2. koht 2002;
Ajalehtede Liidu ajakirjandusauhinna «Pressipreemia 2003» arvamuslugude kategoorias 2. koht 2003;
Euroopa Liidu ajakirjanduskonkursi võitja 2003 ;
Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi ja Lundbeck Eesti ASi depressiooni -ja ärevuseteemaliste artiklite konkursi võitja 2003;
Parim noorsooajakirjanik 2004, Tartu linnavalitsuse auhind;
Ajalehtede Liidu ajakirjandusauhinna «Pressipreemia 2004» arvamuslugude kategoorias 1. koht 2004;
Kaitseliidu ülema tänukiri 2011;
Tartu maavanema tänukiri 2011;
Haridus- ja teadusministri tänukiri 2012 ja 2017;
Tartu linnapea tänukiri 2017;
Tartu valla tänukiri 2017;
Aumärk "Isamaalise kasvatuse ja kasvatamise eest";
Eesti Vabadussõja Mälestusrist ;
Kaitseliidu Tartu Maleva teenetemärk 2014;
Kaitseliidu teenetemedali III klass 2016;
Kaitseliidu Tartu Maleva Põhja-Tartumaa üksikkompanii juhatuse tänukiri 2019;
"Kuldne aumärk" Kõrgem Kunstikool Pallas 2019;
Kaitseliidu teenetemedali II klass 2019;
4.11.2019
15.05.1962
vallo.nuust@pallasart.ee

Career

Institutions and positions
08.01.2018–...   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Teacher of Journalism (0,25)
01.09.2016–...   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Lecturer (0,25)
2005–...   
Pallas University of Applied Sciences, Rector (1,00)
01.01.2016–31.08.2016   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies, Lecturer (0,25)
01.01.2014–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Social Studies, Lecturer (0,25)
01.09.2013–31.12.2013   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, The Institute of Journalism, Communication and Information Studies, Lecturer (0,25)
01.09.2010–31.08.2013   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, The Institute of Journalism, Communication and Information Studies, Assistant in Journalism (0,25)
01.01.2010–31.08.2010   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, The Institute of Journalism, Communication and Information Studies, Assistant (0,25)
01.09.2007–31.12.2009   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Department of Journalism and Communication, Assistant (0,25)
01.09.2004–31.08.2007   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Department of Journalism and Communication, Assistant (0,25)
01.01.2001–31.12.2005   
Postimees, reporter
01.01.2000–31.12.2001   
Tartu Börs, editor in chief
01.01.1998–31.12.2000   
Edasi (Linnaleht), managing editor
01.01.1997–31.12.1998   
Estonian Television, director
01.01.1995–31.12.1997   
Pere ja Kodu, editor
01.01.1991–31.12.1995   
Estonian Television, director
01.01.1990–31.12.1991   
Eesti Päevaleht in Stockholm, journalist
01.01.1988–31.12.1991   
Kurtide Elu, editor
 
 
Education
22.09.2017–07.04.2018   
NLP Practitioner level course
2003–2011   
Tartu University, Faculty of Social Sciences, PhD student
2001–2003   
Tartu University, Faculty of Social Sciences, Magister artium, Journalism
1987–1992   
Tartu University, Faculty of Philosophy, Journalism
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
Member of the Estonian Qualifications Authority Sector Skill Council of Culture
2015−...   
Member of the Estonian Ministry of Education and Research workgroup for the internationalisation of Estonian higher education
2015−...   
Member of the Erasmus+ programme assessment council
2015−...   
Member of the Council of the Estonian e-University
2006−...   
Proceedings of Tartu Art College, Head of Editorial Board
2017−2018   
Vice President of the Rector´s Council of Professional Higher Education Institutions
2010−2011   
President of the Rector´s Council of Professional Higher Education Institutions
2005−2006   
Vice President of the Rector´s Council of Professional Higher Education Institutions
 
 
Creative work
Non-academic publications: overview available: http://www.postimees.ee.
Articles in the collection “Keda me valisime” (“Whom we elected”, 1995).
Radio broadcasts for the Radio Q and Kuku radio.
TV shows in Estonian Television (ETV) «Silmside» (”Eye contact”), «Tekkel» (College cap”), «Ajakirjanik omas ajas» (”Journalist in his own time”), «Tartu tund» (”Tartu`s Hour”), «Werner», «Kännuvana» (”Old fogy”), «Teateid tegelikkusest» (”Messages.
Collection of poems “Et vaadata merd” (“To look at the sea”) 1995.
Collection of articles “Kuutunnel” (“Moontunnel”), Tartu University Press 2004.
Member of the Estonian Authors Union
(compiled texts for the Academic Women` s choir of Tartu University, Merili Varik, Tuberkuloited, Guruhark, Jahimehed, Halo (bands),
and the glee club of Tartu Children` s Theatre
.
 
 
Additional information
Estonian Newspaper Association newspaper award “Pressipreemia 2001” (Press Award 2001), feature story category, nominee 2001;
Estonian Newspaper Association newspaper award “Pressipreemia 2002” (Press Award 2002), feature story category, II place;
Estonian Newspaper Association newspaper award “Pressipreemia 2003” (Press Award 2003), opinion story category, II place;
The winner of The European Union journalism contest, 2003;
Winner of the depression and anxiety related articles, Estonian- Swedish mental health and suicidology institute and Lundbeck Estonian AS, 2003 ;
The best journalist for the young, Tartu City Government award, 2004 ;
Estonian Newspaper Association newspaper award “Pressipreemia 2004” (Press Award 2004), feature story category, I place 2004;
Estonian War of Independence Memorial Cross;
Medal of merits of the EDL,
bronze;
Medal of merits of the EDL, silver;
4.11.2019
  • Leitud 4 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
Структурные реформы вузов на примере ЭстонииNuust, Valeri2018Materials of the international scientific-practical conference "Modernization of public consciousness is the basis for dynamic development of Kazakhstan"5.2.Kõrgem Kunstikool Pallas ;
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut
A cross-regional comparison of selected European newspaper journalists and their evolving attitudes towards the internet - including a single-country focus on the UK.MacGregor, Philip; Balcytiene, Aukse; Fortunati, Leopoldina; Nuust, Vallo; O'Sullivan, John; Roussou, Nayia; Salaverría, Ramón; Sarrica, Mauro.2011Journalism. Theory, Practice & Criticism1.2.Kõrgem Kunstikool Pallas ;
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, Ajakirjanduse õppetool
The Early Stages of the Integration of the Internet in EU NewsroomsSarrica, M; Fortunati, L; O'Sullivan, J; Balcytiene, A; MacGregor, P; Nuust, V; Roussou, N; Meso, K; Pereira, X; De Luca, F.2010European Journal of Communication1.2.Kõrgem Kunstikool Pallas ;
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, Ajakirjanduse õppetool
KuutunnelNuust, Vallo20046.7.Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut, Ajakirjanduse õppetool