6.08.1983
58098668
valeria.siirand@gmail.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2011–...   
TTÜ Eesti Mereakadeemia
2006–...   
Keskkonnaagentuur, juhtivspetsialist (1,00)
 
 
Haridustee
2009–2011   
TTÜ, matemaatika- ja loodusteaduskond
2002–2006   
Mereakadeemia
1990–2002   
Haabersti Vene Gümnaasium

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS ERIALA: P500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia
8.05.2018
6.08.1983
58098668
valeria.siirand@gmail.com

Career

Institution(s) and position(s)
01.01.2011–...   
lektor
2006–...   
Estonian Environment Agency, Other staff (1,00)
 
 
Education
2009–2011   
2002–2006   
1990–2002   

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS SPECIALITY: P500 Geophysics, physical oceanography, meteorology
8.05.2018