See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
+372 53951001
velle.toll@ut.ee
Olen kliimateadlane ja juhin Tartu Ülikoolis inimtegevuse ja õhusaaste osakeste kliimamõju tugevust uurivat töörühma. Minu teadustöö aitab koostada senisest täpsemaid tuleviku kliima prognoose, mis on kliima muutuste leevendamise ja nendega kohanemise teaduslikuks aluseks.

Teadustöö põhisuunad:
Saasteosakeste mõju pilvedele,
Inimtegevuse kliimamõju,
Kliimamuutused,
Kliima modelleerimine,
Kaugseire.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2021–...   
Tartu Ülikool, füüsika instituut, Atmosfäärifüüsika kaasprofessor (1,00)
2019–2020   
Tartu Ülikool, füüsika instituut, atmosfäärifüüsika vanemteadur (1,00)
2016–2018   
Reading'i Ülikool, UK, Järeldoktor kliimauuringute alal (1,00)
2012–2015   
Tartu Ülikool, füüsika instituut, Atmosfäärifüüsika laborant (0,50)
2012–2016   
Keskkonnaagentuur, atmosfääri mudeli arendaja (0,50)
 
 
Haridustee
2013–2016   
Tartu Ülikool, doktoriõpe atmosfäärifüüsika erialal
2012–2012   
Uppsala Ülikool, Rootsi, meteoroloogia magistrikursus
2011–2013   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, loodusteaduse magister füüsika erialal (cum laude)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2021−...   
Ameerika Meteoroloogia Seltsi liige
2021−...   
Tartu Ülikooli esindaja kliimapoliitika valdkonnas Eesti Vabariigi keskkonnavaldkonna arengukava koostamisel
2020−...   
Ameerika Geoteaduste Ühingu liige
2019−...   
Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi doktorantide atesteerimiskomisjoni liige
2019−...   
Töörühma juht Tartu Ülikooli füüsika instituudis (aerosoolide mõju pilvedele)
2018−...   
Eesti Meteoroloogia Seltsi liige
2014−...   
Euroopa geoteaduste ühingu liige
2019−2019   
Baltic Earth ja Tartu Ülikooli sügiskooli "Kaugseire rakendused Läänemere piirkonnas" organiseerimistiimi liige ja lektor
2015−2016   
COST ES1004 juhtkomitee liige (European Framework for Online Integrated Air Quality and Meteorology Modelling)
 
 
Loometöö
.
 
 
Lisainfo
Õpetan Tartu Ülikoolis erinevate loodusteaduste erialade üliõpilastele kliimamuutuste temaatika loodusteaduslikke lähtekohti:
* 2021−... Atmosfääriteadused edasijõudnutele
* 2021−... Euroopa Liidu rohelepe
* 2020−... Keskkonnafüüsika projekt
* 2020−... Atmosfääridünaamika
* 2019−... Atmosfääri- ja kliimateadused
* 2015 Füüsikaline klimatoloogia
* 2012, 2015 Atmosfäärifüüsika

Lisaks õpetan Tartu Ülikoolis andmeteadust:
* 2021−... Andmeteadus kaugseires
* 2019−... Andmetöötlus ja teadusarvutused
*2016 Modelleerimine keskkonnatehnoloogias
*2014 Keskkonna infosüsteemid

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2021, Velle Toll, Vabariigi Presidendi noore keskkonnateadlase preemia laureaat
2020, Velle Toll, Euroopa Meteoroloogia Seltsi Noorteadlase Preemia 2020, nomineeritud artikliga “Weak average liquid-cloud-water response to anthropogenic aerosols,” Toll jt 2019 Nature, https://doi.org/10.1038/s41586-019-1423-9
2016, Velle Toll, Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss. Esimene preemia loodusteaduste ja tehnika valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS VALDKOND: P500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia ; TÄPSUSTUS: atmosfääridünaamika; kliimamuutused; atmosfääri numbriline modelleerimine; atmosfääri kiirguslevi; aerosoolide kllimamõjud

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2022
1.1.
2022
1.1.
2022
5.2.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
6.6.
2021
6.7.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
2.5.
2020
2.5.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
6.7.
2020
6.7.
2020
1.1.
2019
6.7.
2019
1.1.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
2.3.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.6.
2015
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2013
5.2.
2013
6.7.
2013
19.05.2022
+372 53951001
velle.toll@ut.ee
I am a Climate Researcher and I lead a research team working on aerosol-cloud interactions at the University of Tartu, Estonia. My research helps to create more reliable climate projections - the scientific basis for climate change mitigation and adaptation.

Research interests:
Aerosol-Cloud Interactions,
Anthropogenic Radiative Forcing,
Climate Change,
Climate Modelling,
Remote Sensing.

Career

Institutions and positions
2021–...   
University of Tartu, Institute of Physics, Associate Professor in Atmospheric Physics (1,00)
2019–2020   
University of Tartu, Institute of Physics, Senior Researcher in Atmospheric Physics (1,00)
2016–2018   
University of Reading, UK, Postdoctoral Climate Researcher (1,00)
2012–2015   
University of Tartu, Institute of Physics, Research Assistant in Atmospheric Physics (0,50)
2012–2016   
Estonian Environment Agency, atmospheric model developer (0,50)
 
 
Education
2013–2016   
PhD studies in Atmospheric Physics, University of Tartu
2012–2012   
University of Uppsala, Sweden, Meteorology Master's course
2011–2013   
University of Tartu, Master's course in Physics (cum laude)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2021−...   
Member of American Meteorological Society
2021−...   
Representative of University of Tartu in climate policy related issues for the development of Estonian Environmental Strategy
2020−...   
Member of American Geophysical Union
2019−...   
PhD students' attestation committee member (Institute of Physics, University of Tartu)
2019−...   
Research team leader at the University of Tartu (aerosol-cloud interactions)
2018−...   
Member of Estonian Meteorological Society
2014−...   
Member of European Geosciences Union
2019−2019   
Baltic Earth and University of Tartu autumn school "Applications of Remote Sensing in the Baltic Sea Region"; Member of the organizing team and lecturer
2015−2016   
COST ES1004 member of Management Committe (European Framework for Online Integrated Air Quality and Meteorology Modelling)
 
 
Creative work
.
 
 
Additional information
I teach various courses covering the physical science basis of climate change at the University of Tartu:
* 2021−... Advanced course on Atmospheric Sciences
* 2021−... European Union Green Deal
* 2020−... Project in Environmental Physics
* 2020−... Atmospheric Dynamics
* 2019−... Atmospheric and Climate Sciences
* 2015 Physical Climatology
* 2012, 2015 Atmospheric Physics

I also teach data science at the University of Tartu:
* 2021−... Data Science in Remote Sensing
* 2019−... Data Processing and Scientific Computing
* 2016 Modelling in Environmental Technology
* 2014 Environmental Information Systems

Qualifications

 
 
Honours & awards
2021, Velle Toll, Laureate of the Estonian President's award for young environmental scientist
2020, Velle Toll, European Meteorological Society Young Scientist Award 2020, nominated with the publication: “Weak average liquid-cloud-water response to anthropogenic aerosols,” Toll et al 2019 Nature, https://doi.org/10.1038/s41586-019-1423-9
2016, Velle Toll, Estonian national science contest for university students. First prize in the category of natural sciences and technology at the PhD level
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS RESEARCH FIELD: P500 Geophysics, physical oceanography, meteorology
 
 

Projects in progress

Completed projects

Dissertations under supervision

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2022
1.1.
2022
1.1.
2022
5.2.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
5.2.
2021
6.6.
2021
6.7.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
2.5.
2020
2.5.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
5.2.
2020
6.7.
2020
6.7.
2020
1.1.
2019
6.7.
2019
1.1.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
2.3.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.6.
2015
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2013
5.2.
2013
6.7.
2013
19.05.2022