This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
1.04.1989
620 4318
victor.alari@ttu.ee

Career

Institutions and positions
14.02.2018–...   
Tallinn University, School of Natural Sciences and Health, Institute of Ecology, Senior Scientist (0,25)
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Marine Systems, Senior Researcher (1,00)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT, Senior Researcher (1,00)
01.06.2014–31.12.2015   
Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Centre for Materials and Coastal Research. Scientist, Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Centre for Materials and Coastal Research. Scientist (1,00)
01.10.2013–31.08.2014   
Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT, Researcher (1,00)
01.01.2013–30.09.2013   
Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT, Junior Researcher (1,00)
01.01.2013–31.12.2013   
Delft University of Technology, Visiting Scientist
01.01.2011–31.12.2012   
Tallinn University of Technology, Student Union
01.07.2006–31.12.2012   
Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT, Other staff (1,00)
 
 
Education
2012–2013   
TUT, Earth Sciences. Multi-scale wind wave modeling in the Baltic Sea
2011–2012   
Tallinn University of Technology, Earth Science's, master's degree
2009–2011   
Tallinn University of Technology, engineering physics, bachelor's degree
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...   
referee (Journal of Geophysical Research; Ocean Modelling; Journal of Marine Systems; Natural Hazards and Earth System Sciences; Coastal Engineering; Journal of Computational Science; International Journal of Sediment Research)
2013−2014   
IEEE/OES Baltic 2014 Symposium. Tallinn, May 26-29. Organizer
2011−2011   
Science week of TUT students, 21.11.-24.11.11. Tallinn. Organizer
2011−2011   
2011−2011   
Head of TUT student science contest
 
 
Creative work
.
 
 
Additional information
MSc, Earth Sciences;
BSc, Engineering physics,TUT;
PhD, Earth Sciences (in oceanography);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Victor Alari, Public competition for defence related master and doctoral thesis, Estonian Ministry of Defence, III prize in doctoral thesis category
2012, Victor Alari, SA Archimedes, Kristjan Jaak fellowship
2011, Victor Alari, WinterAcademy contest of research papers; I price at undergraduate level
2011, Victor Alari, Scholarship by TUT Student Council
2011, Victor Alari, Estonian Academy of Sciences, science award for high-school students
2010, Victor Alari, Science contest for high school students at TUT; I price in category of exact and natural sciences
2010, Victor Alari, Estonian national science contest for high-school students. I prize in natural sciences at undergraduate level
2007, Victor Alari, Honorable mention award presented by American Meteorological Society
2006, Victor Alari, Estonian National Contest for Young Scientists at basic school level, I Prize at secondary school level
2006, Victor Alari, Special award presented by British Council
2005, Victor Alari, Estonian National Contest for Young Scientists, diploma
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS CLASSIFICATION: P500 Geophysics, physical oceanography, meteorology
 
 
Additional information
-Have supervised 2 bachelor's theses and co-supervised 1 MSc thesis.
-Participated in 50 projects, having main or supporting role.
-Participation in fund raising. 12 successful proposals.

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
5.2.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.2.
2017
3.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
2.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
5.2.
2014
2.3.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
1.2.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2007
19.02.2020
1.04.1989
620 4318
victor.alari@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
14.02.2018–...   
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus, Vanemteadur (0,25)
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut, Vanemteadur (1,00)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Vanemteadur (1,00)
01.06.2014–31.12.2015   
Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Centre for Materials and Coastal Research. Scientist, Helmholtz-Zentrum Geesthacht. Teadur, Postdoc (1,00)
01.10.2013–31.08.2014   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Teadur (1,00)
01.01.2013–30.09.2013   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Nooremteadur (1,00)
01.01.2013–31.12.2013   
Delfti Tehnikaülikool, Külalisteadlane
01.01.2011–31.12.2012   
Tallinna Tehnikaülikool, Üliõpilasesindus; Teadusspetsialist (0.00)
01.07.2006–31.12.2012   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Meresüsteemide Instituut, Tehnik (1,00)
 
 
Haridustee
2012–2013   
TTÜ, Maa-teadused, doktorantuur. Mitme-mastaapne tuulelainete modelleerimine Läänemeres
2011–2012   
Tallinna Tehnikaülikool, Maa-teadused, loodusteaduste magistrikraad
2009–2011   
Talllinna Tehnikaülikool, tehniline füüsika, loodusteaduse bakalaureuse kraad
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
retsensent (Journal of Geophysical Research; Ocean Modelling; Journal of Marine Systems; Natural Hazards and Earth System Sciences; Coastal Engineering; Journal of Computational Science; International Journal of Sediment Research)
2013−2014   
IEEE/OES Baltic 2014 Sümpoosium. Tallinn, 26-29 mai. Organisaator
2011−2011   
Tipika teadusnädala korraldamine, 21.11.-24.11.11. Tallinn
2011−2011   
TTÜ tudengiteaduse edendamise projektikonkursi esimees, sügis 2011
2011−2011   
TTÜ üliõpilaste teadustööde konkursi juhtimine
 
 
Loometöö
Teaduse populariseerimine TTÜ tudengiajakirjas Studioosus, september 2011-mai 2012. Teaduse populariseerimine TTÜ's, koolides ning noorteorganisatsioonides..
 
 
Lisainfo
MSc, Maa-teadused, TTÜ;
BSc, Tehniline füüsika, TTÜ;
PhD, Maa-teadused (spetsialiseerumine okeanograafias);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Victor Alari, Kaitsealaste magistri- ja doktoritööde avalik konkurss, Kaitseministeerium, III preemia doktoritööde kategoorias
2012, Victor Alari, SA Archimedes, Kristjan Jaagu stipendium
2011, Victor Alari, TalveAkadeemia teadusartiklite konkurss; I preemia bakalaureuse ja magistrantuuri astmes
2011, Victor Alari, TTÜ Üliõpilasesinduse stipendium
2011, Victor Alari, Eesti Teaduste Akadeemia teadusauhind üliõpilastele
2010, Victor Alari, TTÜ Üliõpilaste Teadustööde Konkurss; I preemia loodus- ja täppisteaduste valdkonnas
2010, Victor Alari, Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss. I preemia loodusteaduste ja tehnika valdkonnas bakalaureuse kategoorias
2007, Victor Alari, Ameerika Meteoroloogia Assotsiatsiooni eriauhind eduka osalemise eest teadusprojektiga 58ndal Intel Isef teadusmessil Ameerikas.
2006, Victor Alari, Õpilaste teadustööde riikliku konkursi I preemia põhikooli astmes
2006, Victor Alari, Briti Nõukogu Eriauhind
2005, Victor Alari, Õpilaste teadustööde riikliku konkursi diplom
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: P500 Geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia ; TÄPSUSTUS: Tuulelainete mõõtmine ja numbriline modelleerimine. Lainetuse ja tsirkulatsiooni ühildatud mudelite arendamine ääremerede jaoks. Lainetuse indutseeritud setete resuspensioon ja transport. Lainetuse interaktsioon vesiehitistega. Lainetuse tekitatud veetaseme tõus ja hoovused. Lainetuse operatiivne prognoos. Lainekliima analüüs. Lainemudelite arendamine. Mittestruktureeritud võrgud.
 
 
Lisainfo
-Juhendatud 2 bakalaureusetööd
-Olnud ühe magistritöö kaasjuhendaja
-Olnud 50 projekti täitja või põhitäitja
-Osalenud 23 rahataotluse ettevalmistamisel, millest edukaid on 12.

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
5.2.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.2.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.2.
2017
3.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
2.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
2.3.
2013
3.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.7.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
1.2.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
5.2.
2008
5.2.
2007
19.02.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 38 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUULep7025Environmental impact assessment of construction of off-shore wind parks in the north-western Estonian coastal waters, chapters 3.6, 5.2, 5.3, 5.1004.04.200730.09.2007Urmas LipsTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT0,06 EUR
MUUVA15022Copernicus Marine Environment Monitoring Service’s at Baltic Monitoring and Forecasting Centre01.05.201530.04.2018Urmas RaudseppTallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT457 950,00 EUR
MUUAR12094Assessment of possible changes of Estonian climate and environmental status on the basis of dynamical modeling of atmosphere, ocean and river runoff (EstKliima).01.01.201231.12.2014Urmas RaudseppTallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT158 079,00 EUR
MUULep8026Expert opinion for optimization of the oceanographic and hydrometric observation network31.03.200830.06.2008Urmas RaudseppTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT5 111,65 EUR
MUULep13128Estimation of 100 year return period wind, wave, currents and sea level conditions at Pakri cape05.09.201307.10.2013Priidik LagemaaTallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT24 000,00 EUR
IUTIUT19-6Multi-scale physical processes controlling the biogeochemical signal dynamics in the stratified Baltic Sea01.01.201431.12.2019Urmas LipsTallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT; Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Marine Systems1 380 000,00 EUR
1.1.7.4.1.TF919 Improvements of geophysical equipments 01.04.201901.04.2020Hannes TõnissonTallinn University, School of Natural Sciences and Health, Institute of Ecology15 700,00 EUR
MUUTRU19027AGround penetrating radar survey on the shores of Lahepere lake 12.02.201928.02.2019Hannes TõnissonTallinn University, School of Natural Sciences and Health, Institute of Ecology0,00 EUR
MUUTRU18122A (03/09/2018 )Ground penetrating radar survey to detect buried ancient ships in Kalaranna region20.08.201803.09.2018Hannes TõnissonTallinn University, School of Natural Sciences and Health, Institute of Ecology0,00 EUR
MUUTRU19083A Ground penetrating radar survey to detect underground structure elements of Railway overpass at Riia road, Tartu city. 20.05.201922.05.2019Hannes TõnissonTallinn University, School of Natural Sciences and Health1 188,00 EUR
MUUTRU18123A (06/09/2018 )Ground penetrating radar survey to detect ancient buried shipwrecks from Reidi road (section from uus-sadama street to Petrooleumi street) 206.08.201810.09.2018Hannes TõnissonTallinn University, School of Natural Sciences and Health, Institute of Ecology0,00 EUR
MUULep9134Monitoring of suspended matter distribution during dredging works at the Naissaar Island II Sand Appropriation in Dec.2009 - Jan. 201014.12.200915.02.2010Ants ErmTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT10 225,86 EUR
MUULep8058Hydrodynamical study in vicinity of potential cleaned sewage water outlet of Audru fishfarms15.06.200815.07.2008Tarmo KõutsTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT18 214,82 EUR
MUUF12002Advanced wave forecast for safe navigation of small vessels01.09.201128.02.2014Urmas RaudseppTallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT403 900,00 EUR
MUULep7083Environmental impact research for establishment of places of refuge in the western coastal sea of Estonia15.08.200701.12.2007Urmas RaudseppTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT20 579,55 EUR
PSGPSG22Interplay between waves and seasonal ice cover: observational and modelling study in the Baltic Sea01.01.201831.12.2021Victor AlariTallinn University of Technology , School of Science, Department of Marine Systems266 197,50 EUR
ETFETF8968Wave induced currents and sea level setup in the coastal sea01.01.201131.12.2014Urmas RaudseppTallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT47 040,00 EUR
MUUVIR484Gulf of Riga as a Resource for Wind Energy01.11.201031.10.2012Urmas RaudseppTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT320 957,97 EUR
MUULep7064Installation of operational marine forecast system at EMHI01.06.200731.12.2010Urmas RaudseppTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT118 536,30 EUR
MUULep11033Mustjala vallas Ninase külas asuva Saaremaa sadama detailplaneeringu koostamine ja detailplaneeringuga kavandatava tegevuse keskkonnamõju strateegiline hindamine21.04.201131.12.2012Urmas RaudseppTallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT18 406,00 EUR
MUULep11043Muuga pump-hüdroakumulatsioonijaama keskkonnamõju Muuga lahe hoovustele ja rannaprotsessidele27.05.201131.03.2012Urmas RaudseppTallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT37 200,00 EUR
MUULep8133Marine monitoring of suspended particulate matter in the Muuga Harbour 2008-200911.12.200830.01.2010Urmas RaudseppTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT42 820,80 EUR
MUULep7060Measurements to describe wave characteristics and regime of currents in the region of off-shore shallows01.06.200701.10.2007Urmas LipsTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT0,06 EUR
MUULep9003Monitoring of dredging works near Naissaar island30.10.200831.12.2011Ants ErmTallinn University of Technology ; Tallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT44 635,90 EUR
MUUVA16010Coupled ocean-wave model development in forecast environment01.03.201628.02.2018Victor AlariTallinn University of Technology , Institute of Marine Systems at TUT40 000,00 EUR