See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
26.01.1980
+372 620 2506
+372 53 48 4084
viktoria.voronova@taltech.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Vanemlektor (1,00)
01.01.2017–31.08.2017   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Lektor (1,00)
01.02.2015–31.12.2015   
Eesti Energia AS, spetsialist (0,50)
01.09.2012–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool, Lektor (1,00)
2007–31.08.2012   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool, Teadur (1,00)
01.01.2005–31.12.2006   
Emedical OÜ, arendusspetsialist
01.01.2002–31.12.2004   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemiatehnika Instituut, laborant
 
 
Haridustee
2005–2013   
Tallinna Tehnikaülikool, doktorikraad - eriala: keskkonnatehnika
2003–2005   
Tallinna Tehnikaülikool - magistrikraad - eriala: keskkonnajuhtimine ja puhtam tootmine
1998–2003   
Tallinna Tehnikaülikool, bakalaureusekraad - eriala: keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia
1995–1998   
Kohtla - Järve Ühisgümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
töökeskkonnavolinik
2014−...   
Keemiatehnikainstituudi magistritööde kaitsmiskomisjoniliige
 
 
Lisainfo
Projekti juhtimine:
2018 - Fosfori säästev majandamine Baltimaades (InPhos)
2017 - Jäätmealane koolitus (Waste-EI), mis on suunatud koolilaste jäätmekäitluse teadlikkuse tõstmisele.
2017 - GURINIMAS - Projekti eesmärgiks on lämmastiku koormuse vähendamine Riia lahele koostöös Eesti ja Läti ametiasutuste ja teadusasutustega.Selleks koostatakse lämmastiku haldamise integreeritud süsteem tuginedes lämmastiku allikate ja voogude inventuurile, et vähendada selle koormust merele.
2011-2013 - SUBMARINER - Läänemere ressurside säästlik kasutamine - osalesin uuringus pillirooressursi innovaativne kasutamine Läänemere Regioonis.
2007-2010 - SCENES- Veestenaariumid Euroopa ja naaberiikides - andmete kogumine ja stsenaariumide võrdlus PÖeipsi Järve vesikonna näitel. Seminaride organiseerimine Eestis.
2009- 2011 - MOJE - maksa oma jäätmete eest süsteemi välja arendamine Kreekas, Eestis ja Küprosel - detailne inventuuri analüüs jäätmekäitlusest Eestis, andmebaasi väljaarendamine MOJE süsteemi juurutamiseks. Rahvusvahelise konverentsi organiseeroimine Tallinnas jäätmekäitlusvaldkonnas.;
Õppetöö:
Alates 2016 - EKV8320 Muda ja prügikäitluse teooria ning seadmed
Alates 2012 - EKE3030 Veekeemia ja mikrobioloogia
Alates 2012 - EKK0170 Õhusaaste vältimine ja juhtimine
Alates 2010 - EKE8260 Keskkonnajuhtimissüsteemid Alates 2007 - EKE8200 Olelusringi hindamine kursuse

Täiendkoolitused:

Veebruar 2017 - läbisin e-toe loomise kursust.
22 Sept. - 1.dets.2016 - on läbinud täiendkoolituse pedagoogilise psühholoogia ja sotsioloogia.
Nov.2016 - on läbinud jäätmekäitlusalase koolituse ülevaade jäätmealastest õigusaktidest ja nõuete selgitused.
23-26 Oktoober 2016 - osalesin Baltimaade Ülikoolide õpetajate konverentsil teemal "Haridus Säästva arengu jaoks", Rogow, Poola.
Okt. 2007 - Wageningen Ülikool, Wageningen, Holland, koolitus - " Stsenaariumide väljatöötamine - multi- skaalade ja osaluse mõistete ning instrumentide arusaamine ja kasutamine" .
Juuni 2007 - Tampere, Soome - interdistsiplinaarne uurimuslik koolitus doktorantidele.
2006- 2007 - Hamburgi Tehnikaülikool, Hamburg, Saksamaa - Keskkonnajuhitmissüsteemid väiksetes ja keskmistes ettevõttetes, stipendium. ;

Tellitud tööd:

Veebruar, Aprill 2017 - osalesin lektorina Energia ja ressursitõhususe audiitorite koolitusel.Rääkisin jäätmekäilusest ja keskkonnajuhtimissüsteemidest.

Jaanuar 2016,2017 - Kvaliteeditagamise (QA – quality assurance) kontrolli aruanne Eesti riikliku kasvuhoonegaaside 2015 ja 2016 aastate inventuuri ja inventuuriaruande jäätmesektori kohta.

Juuni 2013 - tellimustöö - sõltumatu ekspertiis olelusringi hindamise aruandele Euroopa Liidu projekti OSAMAT raames. Tellija on Eesti Energia AS;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Viktoria Voronova, Silmapaistva artikli auhind, Emerald LiteratiNetwork
2012, Viktoria Voronova, Viktoria Voronova, Olaf Hermani nimeline stipendium doktorantidele
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; TÄPSUSTUS: keskonnajuhtimissüsteemid, olelusringi hindamine, keskkonnauuringud.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2017
3.1.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
3.1.
2015
1.2.
2013
3.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
5.2.
2010
3.1.
2009
1.1.
2007
3.4.
2006
5.10.2020
26.01.1980
+372 620 2506
+372 53 48 4084
viktoria.voronova@taltech.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture, Senior Lecturer (1,00)
01.01.2017–31.08.2017   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture, Lecturer (1,00)
01.02.2015–31.12.2015   
Eesti Energia AS, expert (0,50)
01.09.2012–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Environmental Protection, Lecturer (1,00)
2007–31.08.2012   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Environmental Protection, researcher (1,00)
01.01.2005–31.12.2006   
Emedical LLC, development specialist
01.01.2002–31.12.2004   
Department of Chemical Engineering, Tallinn University of Technology, laboratory technician
 
 
Education
2005–2013   
Tallinn University of Technology , PhD student - speciality - environmental engineering
2003–2005   
Tallinn University of Technology - master degree - speciality: environmental management and cleaner production
1998–2003   
Tallinn University of Technology, bachelor degree - speciality: chemistry and technolgy of environmental protection
1995–1998   
Kohtla - Järve Joint Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
working environment representative
2014−...   
a member of master thesis defense comission in the Institute of Chemical Engineering
 
 
Additional information
Project management:
2018 - Sustainable management of Phosphorus in Baltic countries (InPhos)
2017 - Waste Education Initiative (Waste - EI), which aims to raise awareness in waste management among schoolchildren.
2017 - GURINIMAS - The objective of the project is the reduction of the nitrogen load into Gulf of Riga in close cooperation between Estonian and Latvian authorities and research institutions. The integrated nitrogen management system for Estonian and Latvian governmental institutions will be composed based on the inventory of nitrogen sources and flows with the aim to reduce nutrient load to the sea.

2011-2013 “Sustainable Uses of Baltic Marine Resources (SUBMARINER)” – The overall objective of Submariner is to actively influence the improvement of environmental conditions and foster the economic development of the BSR by promoting new sustainable marine uses. The role of TUT was to make the full inventory of reed harvesting and utilization in Haapsalu, Mataslu Bay. Assessment of innovative uses of reed in BSR (biomass, nutrient removal). The output of the assessment was published in Submariner Compendium (2012) under the chapter of Reed harvesting. Organization of local workshop and facilitation of the session about knowledge gaps in data availability of BSR marine resources in the final International Conference in Gdansk in 2013.
2007-2010 “Water scenarios for Europe and neighboring states (SCENES)” – collection of the data and comparison of different scenarios in Peipsi catchment area. Organization of regional workshops.
2009-2011 “The development of Pay as You Throw (PAYT) in Hellas, Estonia and Cyprus” – exhaustive inventory of waste management systems in Estonia and providing the required database for the future implementation of PAYT schemes. Organization of international conference in Tallinn, concerning waste management and knowledge share.
;
Lecturing:
Since 2016 - EKV8320 Theory and equipment of sludge and waste treatment
Since 2012 - EKE3030 Water chemistry and microbiology
Since 2012 - EKK0170 Air pollution and prevention Since 2010 - EKE8260 Environmental Management Systems
Since 2007 - EKE8200 Life Cycle Analyses,

Training:
February 2017 - participated in the course about providing e-support to the lecture.
22. Sept. - 1Dec. 2016 - passed a training course on pedagogical psychology and sociology.
Nov.2017 - training on waste management acts and explanations about legislative requirements.
23-26 Oct.2016 - participated in Baltic University teachers Conference on Education for Sustainable Development, Rogow , Poland.
Okt. 2007 - Wageningen University, Wageningen, Netherlands, training course - "Scenario development - understanding and applying multi-scale and participatory concepts and tools".
Juuni 2007 - Tampere, Finland - Interdisciplinary research training course for doctoral students.
2006 - 2007 - Hamburg Technical University, Hamburg, Germany - environmental management systems in small and medium sized enterprises, scholarship.;

Commissioned works:
February, April 2017 - participated as a lecturer in training course for energy and resource auditors. My topics covered waste treatment technologies and environmental management systems.

January 2016,2017 - Quality assurance check for Estonian national GHG 2015 and 2016 year inventory report in waste sector.

June 2013 - Independent Expertise for life cycle assessment and life cycle costing report for EU-Life OSAMAT project. Ordered by Eesti Energia AS.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Viktoria Voronova, Outstanding paper Award, Emerald LiteratiNetwork
2012, Viktoria Voronova, Viktoria Voronova, Olaf Herman scholarship for PhD students
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; SPECIFICATION: environmental management systems, life cycle assessment, environmental researches.
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2017
3.1.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
3.1.
2015
1.2.
2013
3.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
5.2.
2010
3.1.
2009
1.1.
2007
3.4.
2006
5.10.2020

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.2.2.1.14.1.VIR17122Daugava jõe valgala veekvaliteedi ja territooriumite haavatavuse hindamine 01.03.201731.12.2018Alvina ReihanTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut13 000,00 EUR
1.1.5.3.4.1.3.3.VA18024Fosfori säästev majandamine Baltimaades01.01.201831.03.2020Viktoria VoronovaTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut43 800,00 EUR
1.2.2.1.VFP19048Jätkusuutlike  lahenduste väljatöötamine ja rakendamine bioplasti tootmiseks ning maa- ja merekeskkonna kvaliteedi säilitamiseks Euroopas.01.10.201930.09.2023Viktoria VoronovaTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut300 000,00 EUR
1.2.2.1.16.2.VERT17129Jäätmealase hariduse initsiatiiv01.09.201731.08.2020Viktoria VoronovaTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut27 005,00 EUR
MUULep7012Prügilavee uuringud ja erinevate puhastustehnoloogiate analüüs. Eesti oludesse sobiva puhastustehnoloogia väljatöötamine07.03.200731.01.2008Enn LoiguTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool86 280,66 EUR
MUUKIK8097Prügilavee uuringud ja erinevate puhastustehnoloogiate analüüs. Eesti oludesse sobiva puhastustehnoloogia väljatöötamine - II etapp01.07.200831.03.2010Enn LoiguTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool124 874,22 EUR
1.2.2.1.VIR20028Päevase maksimaalse reostuskoormuse määratlemine ning huvirühmade koostöö edendamine pilootvalglates eesmärgiga vähendada toitainete koormust Liivi lahele. 01.05.202030.04.2022Arvo IitalTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut89 280,00 EUR
1.2.2.1.14.1.VIR17111Riia lahe lämmastiku haldamise integreeritud süsteem01.04.201730.09.2019Arvo IitalTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut106 250,00 EUR
MUULep13102Sõltumatu ekspertiis "EU- Life OSAMAT LIFE09 ENV/EE/000227 LCA and LCC report 2nd version" kohta.14.05.201310.06.2013Enn LoiguTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool1 350,00 EUR
MUUVEU423Täpsema jäätmete maksustamise süsteemi väljaarendamine Kreekas, Eestis ja Küprosel HEC-PAYT05.01.200904.07.2011Enn LoiguTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool57 217,99 EUR