See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
26.01.1980
+372 620 2506
+372 53 48 4084
viktoria.voronova@taltech.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Vanemlektor (1,00)
01.01.2017–31.08.2017   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Lektor (1,00)
01.02.2015–31.12.2015   
Eesti Energia AS, spetsialist (0,50)
01.09.2012–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool, Lektor (1,00)
2007–31.08.2012   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool, Teadur (1,00)
01.01.2005–31.12.2006   
Emedical OÜ, arendusspetsialist
01.01.2002–31.12.2004   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemiatehnika Instituut, laborant
 
 
Haridustee
2005–2013   
Tallinna Tehnikaülikool, doktorikraad - eriala: keskkonnatehnika
2003–2005   
Tallinna Tehnikaülikool - magistrikraad - eriala: keskkonnajuhtimine ja puhtam tootmine
1998–2003   
Tallinna Tehnikaülikool, bakalaureusekraad - eriala: keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia
1995–1998   
Kohtla - Järve Ühisgümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
töökeskkonnavolinik
2014−...   
Keemiatehnikainstituudi magistritööde kaitsmiskomisjoniliige
 
 
Lisainfo
Magistriõppe õppeainete loetelu:

EAV8320 Muda ja prügikäitluse teooria ning seadmed (inglise k.) 6 EAP
EKK0170 Õhusaaste vältimine ja juhtimine (inglise k.) 6 EAP
EKE8260 Keskkonnajuhtimissüsteemid (inglise k.) 6 EAP
EKE8200 Elutsükli analüüs (inglise k.) 6 EAP

Täiendkoolitused:

Veebruar 2017 - läbisin e-toe loomise kursust.
22 Sept. - 1.dets.2016 - on läbinud täiendkoolituse pedagoogilise psühholoogia ja sotsioloogia.
Nov.2016 - on läbinud jäätmekäitlusalase koolituse ülevaade jäätmealastest õigusaktidest ja nõuete selgitused.
23-26 Oktoober 2016 - osalesin Baltimaade Ülikoolide õpetajate konverentsil teemal "Haridus Säästva arengu jaoks", Rogow, Poola.
Okt. 2007 - Wageningen Ülikool, Wageningen, Holland, koolitus - " Stsenaariumide väljatöötamine - multi- skaalade ja osaluse mõistete ning instrumentide arusaamine ja kasutamine" .
Juuni 2007 - Tampere, Soome - interdistsiplinaarne uurimuslik koolitus doktorantidele.
2006- 2007 - Hamburgi Tehnikaülikool, Hamburg, Saksamaa - Keskkonnajuhitmissüsteemid väiksetes ja keskmistes ettevõttetes, stipendium.

Tellitud tööd:

Veebruar, Aprill 2017 - osalesin lektorina Energia ja ressursitõhususe audiitorite koolitusel.Rääkisin jäätmekäilusest ja keskkonnajuhtimissüsteemidest.

Jaanuar 2016,2017 - Kvaliteeditagamise (QA – quality assurance) kontrolli aruanne Eesti riikliku kasvuhoonegaaside 2015 ja 2016 aastate inventuuri ja inventuuriaruande jäätmesektori kohta.

Juuni 2013 - tellimustöö - sõltumatu ekspertiis olelusringi hindamise aruandele Euroopa Liidu projekti OSAMAT raames. Tellija on Eesti Energia AS

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Viktoria Voronova, Silmapaistva artikli auhind, Emerald LiteratiNetwork
2012, Viktoria Voronova, Viktoria Voronova, Olaf Hermani nimeline stipendium doktorantidele
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll; TÄPSUSTUS: keskonnajuhtimissüsteemid, olelusringi hindamine, keskkonnauuringud.

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2022
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2017
3.1.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
3.1.
2015
1.2.
2013
3.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
5.2.
2010
3.1.
2009
1.1.
2007
3.4.
2006
9.05.2022
26.01.1980
+372 620 2506
+372 53 48 4084
viktoria.voronova@taltech.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture, Senior Lecturer (1,00)
01.01.2017–31.08.2017   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture, Lecturer (1,00)
01.02.2015–31.12.2015   
Eesti Energia AS, expert (0,50)
01.09.2012–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Environmental Protection, Lecturer (1,00)
2007–31.08.2012   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Environmental Protection, researcher (1,00)
01.01.2005–31.12.2006   
Emedical LLC, development specialist
01.01.2002–31.12.2004   
Department of Chemical Engineering, Tallinn University of Technology, laboratory technician
 
 
Education
2005–2013   
Tallinn University of Technology , PhD student - speciality - environmental engineering
2003–2005   
Tallinn University of Technology - master degree - speciality: environmental management and cleaner production
1998–2003   
Tallinn University of Technology, bachelor degree - speciality: chemistry and technolgy of environmental protection
1995–1998   
Kohtla - Järve Joint Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
working environment representative
2014−...   
a member of master thesis defense comission in the Institute of Chemical Engineering
 
 
Additional information
The list of study courses for Master students involve:

EAV8320 Theory and equipment of sludge and waste treatment,6 ECTS
EKK0170 Air pollution and prevention, 6 ECTS
EKE8260 Environmental Management Systems, 6 ECTS
SEKE8200 Life Cycle Analyses,6 ECTS

Training courses:

February 2017 - participated in the course about providing e-support to the lecture.
22. Sept. - 1Dec. 2016 - passed a training course on pedagogical psychology and sociology.
Nov.2017 - training on waste management acts and explanations about legislative requirements.
23-26 Oct.2016 - participated in Baltic University teachers Conference on Education for Sustainable Development, Rogow , Poland.
Okt. 2007 - Wageningen University, Wageningen, Netherlands, training course - "Scenario development - understanding and applying multi-scale and participatory concepts and tools".
Juuni 2007 - Tampere, Finland - Interdisciplinary research training course for doctoral students.
2006 - 2007 - Hamburg Technical University, Hamburg, Germany - environmental management systems in small and medium sized enterprises, scholarship.

Commissioned works:
February, April 2017 - participated as a lecturer in training course for energy and resource auditors. My topics covered waste treatment technologies and environmental management systems.

January 2016,2017 - Quality assurance check for Estonian national GHG 2015 and 2016 year inventory report in waste sector.

June 2013 - Independent Expertise for life cycle assessment and life cycle costing report for EU-Life OSAMAT project. Ordered by Eesti Energia AS.

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Viktoria Voronova, Outstanding paper Award, Emerald LiteratiNetwork
2012, Viktoria Voronova, Viktoria Voronova, Olaf Herman scholarship for PhD students
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS CLASSIFICATION: T270 Environmental technology, pollution control ; SPECIFICATION: environmental management systems, life cycle assessment, environmental researches.
 
 

Projects in progress

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2022
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2017
3.1.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
3.1.
2015
1.2.
2013
3.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
5.2.
2010
3.1.
2009
1.1.
2007
3.4.
2006
9.05.2022