This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
5.02.1938
737 5237
viljar.pihl@ut.ee

Career

Institutions and positions
1961-UT,Senior lab-assistant
1962-1978-UT,senior engineer,Laboratory of Chemical Kinetics and Catalysis(LCKC)
1978-1979 ,1981,1989 UT,Acting Head of LCKC
1982-1987,UT,leading engineer,LCKC
1990-1999,UT ,UT,reseacher,LCKC and Institute of Chemical Physics(ICP)
1999-2001,UT,graduate student
2001-2003,UT,reseacher,ICP
01.01.2008–31.08.2008   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, Research Fellow extraordinarius (1,00)
2007–2007   
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Chemistry, Tartu University, Extraordinary Researcher (1,00)
01.04.2006–31.07.2007   
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Chemical Physics, Chemist (0,50)
01.04.2006–31.07.2007   
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Chemical Physics, Research Fellow extraordinarius (0,50)
01.01.2003–31.12.2005   
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Chemical Physics, Chair of Analytical Chemistry, chemist (1,00)
 
 
Education
1961-graduated from the Chemistry Department,University of Tartu
1999-2001 Graduate student,UT;PhD degree-2001
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...   
Member of the Working environment council of University of Tartu
1978-79,1981,1989-Acting Head of Laboratory of Chemical Kinetics and Catalysis,UT
2007−2015   
Member of the Scientific Council of the UT Institute of Chemistry
1997−2003   
Member of the Council of Faculty of Physics and Chemistry, UT

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; SPECIFICATION: Development of instrumental methods of analysis (GC-MS, LC-MS, FT-IR, UV-Vis, electrochemical methods) and their applications to measurements of acid-base equilibria in nonaqueous solvents, characterisation of materials, analysis of food and environmental samples.
 
 
Additional information
PhD,Chemistry
University of Chemistry,2001

Completed projects

2.03.2020
5.02.1938
737 5237
viljar.pihl@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1961-TÜ van.laborant
1962-1978-TÜ keemilise kineetika ja katalüüsi labori(KKKL) van.ins.
1978-1979 ja 1981TÜ KKKL juh.kt.
1982-1987 TÜ KKKL juhtiv ins.
1990-1999 TÜ KKKL ja TÜ KFI teadur
1999-2001 TÜ doktorant
2001-2003 TÜ KFI teadur
1987-1989-TÜ KKKL vanemteadur
1989 TÜ KKKL juh.kt.
01.01.2008–31.08.2008   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, erakorraline teadur (1,00)
2007–2007   
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, Erakorraline teadur (1,00)
01.04.2006–31.07.2007   
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keemilise füüsika instituut, keemik (0,50)
01.04.2006–31.07.2007   
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keemilise füüsika instituut, erakorraline teadur (0,50)
01.01.2003–31.12.2005   
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keemilise füüsika instituut, Analüütilise keemia õppetool, keemik (1,00)
 
 
Haridustee
1961-lõpetas TÜ keemiaosakonna
1999-2001 TÜ doktorant;PhD kraad 2001
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
Tartu Ülikooli Töökeskkonnanõukogu liige
1978-79,1981,1989-TÜ KKKL juhataja kt.
2007−2015   
TÜ Keemia Instituudi Teadusnõukogu liige
1997−2003   
TÜ Füüsika-keemiateaduskonna nõukogu liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; TÄPSUSTUS: Instrumentaalsete analüüsimeetodite (GC-MS, LC-MS, FT-IR, UV-Vis, elektrokeemilised meetodid) arendamine ja nende rakendused happe-aluse tasakaalude uurimisel mittevesikeskkondades, materjalide karakteriseerimisel ja toidu- ning keskkonnaproovide analüüsimisel.
 
 
Lisainfo
PhD,keemia
Tartu Ülikool,2001

Lõppenud projektid

2.03.2020

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 9 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
ETFETF8689Extension of experimental gas-phase Brønsted acidity and basicity scales. 01.01.201131.12.2014Ivari KaljurandUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University35 520,00 EUR
SFSF0182552s03The Experimental and Theoretical Study of Chemical Reactivity and Properties of Chemical Compounds01.01.200331.12.2007Ilmar KoppelUniversity of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry846 906,04 EUR
ETFETF5800Quantitative Self-Consistent Acidity and Basicity Scales in Medium to Low Polarity Solvents and Gas Phase01.01.200431.12.2007Ivo LeitoUniversity of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry49 354,84 EUR
SFSF0180061s08Development and applications of measurement methods of chemical and physical parameters of molecules and molecular systems01.01.200831.12.2013Ivo LeitoUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University556 914,79 EUR
MUULLOKT11028Perfluoroalküülühendite analüüsimeetodi arendus ja toidust saadavuse hinnang01.01.201131.12.2012Koit HerodesUniversity of Tartu46 061,00 EUR
IUTIUT20-14The Chemistry of Superacids and Superbases and its Hi-Tech Applications01.01.201431.12.2019Ivo LeitoUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry1 837 200,00 EUR
ETFETF7374Superacidity and Superbasicity Scales in different Media01.01.200831.12.2011Ivo LeitoUniversity of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)61 649,78 EUR
1.2.2.1.MLTKT18251 (JRP-f09)Unified pH Scale (EMPIR)01.05.201830.04.2021Ivo LeitoUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry254 332,50 EUR
ETFETF6701The design and Study of Acidity and Basicity of Novel Neutral Superacids and Superbases01.01.200631.12.2009Ilmar KoppelUniversity of Tartu; University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)63 778,73 EUR