This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree
10.03.1987
56479867
ilja.smorgun@tlu.ee
Ilja holds a BSc degree in Computer Science, a MSc degree in Interactive Media and Knowledge Environments, and a PhD in Information Society Technology by Tallinn University. His research focuses on the design of body-centric interactions.

Ilja taught several Bachelor and Master level courses including Concept Mapping and Prototyping, Mobile Interactions, Experimental Interaction Design, Usability, Accessibility and User-Centred Design, Ambient and Ubiquitous Computing, and Developing Interactive Systems.

Ilja has been working as a usability specialist at the Estonian Information System’s Authority focusing on designing new e-services for the Estonian State Portal eesti.ee, as well as conducting usability and accessibility evaluation of existing state developed web sites and e-services. Currently he is working as an Associate Professor of Interaction Design at Tallinn University’s School of Digital Technologies.

Career

Institutions and positions
2019–...   
Tallinn University, School of Digital Technologies, Associate Professor of Interaction Design (1,00)
2016–2018   
Tallinn University, School of Digital Technologies, Lecturer of Interaction Design (1,00)
2015–2016   
Tallinn University, School of Digital Technologies, Teacher of Informatics (1,00)
2013–2015   
Tallinn University, Institute of Informatics, Analyst (0,60)
2012–2013   
Tallinn University, Institute of Informatics, Project Manager (1,00)
2011–2012   
Estonian Information System's Authority, Usability Specialist (1,00)
2008–2011   
Estonian Informatics Center, Applications Administrator (1,00)
 
 
Education
2011–2018   
PhD - Information Society Technologies
2009–2011   
M.Sc - Interactive Media and Knowledge Environments
2006–2009   
B.Sc - Computer Science
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
Head of the Human-Computer Interaction Master’s programme

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Ilja Šmorgun, Ustus Agur Scholarship for ICT PhD students provided by the Estonian Association of Information Technology and Telecommunications
2011, Ilja Šmorgun, Best paper award, Towards the Design of Estonia’s M-Government Services, 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2011), Tallinn, Estonia
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; CERCS CLASSIFICATION: P170 Computer science, numerical analysis, systems, control ; SPECIFICATION: Interaction Design
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; CERCS CLASSIFICATION: P170 Computer science, numerical analysis, systems, control ; SPECIFICATION: Interaction design, Mobile Interactions
 
 
Additional information
Courses taught at Tallinn University:
- IFI6079 Experimental Interaction Design, bachelor level, up to 10 students
- IFI7110 Mobile Interactions, master level, ca 15 students
- IFI7148 Usability, Accessibility, and User Centered Design , master level, ca 15 students
- IFI7154 Developing Interactive Systems, master level (new course), ca 20 students
- IFI7162 Ubiquitous Computing, master level, ca 15 students

Educational development:
- Participation in the development of Tallinn University's Institute of Informatics Human-Computer Interaction master's program.
- Composing and developing syllabus, course cards, and learning materials for courses IFI6079, IFI7110, IFI7162, IFI7154, and P2VK.03.335.
- Creating e-materials for course IFI7162 with support of the BeSt program.

Courses taught at University of Tartu Viljandi Culture Academy:
- P2VK.03.335 Concept Mapping and Prototyping, master level, ca 10 students
- The Design of Ubiquitous Interactions, ca 10 students

Presentations at conferences:
- The 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2011). 26.09.2011. Tallinn, Eesti. Towards the Design of Estonia’s M-Government Services.
- The International Conference 2013 on Multimedia, Interaction, Design and Innovation (MIDI 2013). 25.06.2013. Varssavi, Poola. A Sample of Technology Substitution.
- The 10th Romanian Human-Computer Interaction Conference (RoCHI 2013). 03.09.2013. Cluj-Napoca, Rumeenia. Re-Conceptualizing the E-Textbook for Ubiquitous Interactions.
- The 16th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2014). 25.06.2014. Kreeta, Kreeka. Towards a Design Space for Ubiquitous Computing.
- The 13th International Conference on Web-based Learning (ICWL 2014). 17.08.2014. Tallinn, Eesti. Incorporating Values into the Design Process: The Case of E-Textbook Development for Estonia.

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
4.1.
2020
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
2.3.
2018
3.1.
2018
3.1.
2016
3.1.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.5.
2011
16.09.2021
10.03.1987
56479867
ilja.smorgun@tlu.ee
Ilja on omandanud bakalaureusekraadi informaatika erialal, magistrikraadi interaktiivse meedia ja teadmuskeskkondade erialal ja doktorikraadi infoühiskonna tehnoloogiate erialal Tallinna Ülikoolis. Tema uuringud keskenduvad kehapõhiste interaktsioonide disainile.

Ilja on viinud läbi bakalaureuse- ja magistriõppe aineid mõistekaartide koostamise ja prototüüpimise, mobiilirakenduste disaini, interaktsioonidisaini, kasutatavuse, ligipääsetavuse, kasutajakeskse disaini, lausandmetöötluse, ümbritseva arvutustehnika ja interaktiivsete süsteemide arendamise teemadel.

Ilja on töötanud rakenduse administraatorina ja kasutatavuse spetsialistina Riigi Infosüsteemi Ametis. Praegu töötab ta interaktsioonidisaini dotsendina Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudis.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2019–...   
Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Interaktsioonidisaini dotsent (1,00)
2016–2018   
Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Interaktsioonidisaini lektor (1,00)
2015–2016   
Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Informaatika õpetaja (1,00)
2013–2015   
Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Analüütik (0,60)
2012–2013   
Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Projektijuht (1,00)
2011–2012   
Riigi Infosüsteemi Amet, Kasutatavuse spetsialist (1,00)
2008–2011   
Riigi Infosüsteemi Arenduskeskus, Rakenduse administraator (1,00)
 
 
Haridustee
2011–2018   
Filosoofiadoktor - Infoühiskonna tehnoloogiad
2009–2011   
Tehnikateaduste magister - Interaktiivne meedia ja teadmuskeskkonnad
2006–2009   
Tehnikateaduste bakalaureus - Informaatika
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Inimese ja arvuti interaktsiooni magistriõppekava koordinator

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Ilja Šmorgun, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu Ustus Aguri nimeline stipendium info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorandile
2011, Ilja Šmorgun, Best paper award, Towards the Design of Estonia’s M-Government Services, 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2011), Tallinn, Estonia
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: P170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria); TÄPSUSTUS: Interaktsiooni disain
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: P170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria); TÄPSUSTUS: Interaktsioonidisain, mobiilirakendused
 
 
Lisainfo
Läbiviidud ained Tallinna Ülikoolis inglise keeles:
- IFI6079 Eksperimentaalne interaktsioonidisain, bakalaureuseõppe, kuni 10 üliõpilast
- IFI7110 Mobiilirakendused, magistriõppe, ca 15 üliõpilast
- IFI7148 Kasutatavus, ligipääsetavus ja kasutajakeskne disain, magistriõppe, ca 15 üliõpilast
- IFI7154 Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine, magistriõppe (uus aine), ca 20 üliõpilast
- IFI7162 Lausandmetöötlus, magistriõppe, ca 15 üliõpilast

Läbiviidud ained Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias:
- P2VK.03.335 Mõistekaartide koostamine ja prototüüpimine, magistriõppe, ca 10 üliõpilast
- Kõikjaleulatuvate interaktsioonide disain, magistriõppe, ca 10 üliõpilast

Õppearendustegevus:
- Tallinna Ülikooli Informaatika instituudi Inimese ja arvuti interaktsiooni magistriõppekava arendamisel osalemine.
- Ainete IFI6079, IFI7110, IFI7162, IFI7154 ja P2VK.03.335 kursuseprogrammide, ainekaartide ja õppematerjalide koostamine ja arendamine.
- Aine IFI7162 e-õppematerjalide koostamine BeSt programmi toel.

Esinemised rahvusvahelistel konverentsidel:
- The 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2011). 26.09.2011. Tallinn, Eesti. Towards the Design of Estonia’s M-Government Services.
- The International Conference 2013 on Multimedia, Interaction, Design and Innovation (MIDI 2013). 25.06.2013. Varssavi, Poola. A Sample of Technology Substitution.
- The 10th Romanian Human-Computer Interaction Conference (RoCHI 2013). 03.09.2013. Cluj-Napoca, Rumeenia. Re-Conceptualizing the E-Textbook for Ubiquitous Interactions.
- The 16th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2014). 25.06.2014. Kreeta, Kreeka. Towards a Design Space for Ubiquitous Computing.
- The 13th International Conference on Web-based Learning (ICWL 2014). 17.08.2014. Tallinn, Eesti. Incorporating Values into the Design Process: The Case of E-Textbook Development for Estonia.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
4.1.
2020
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
2.3.
2018
3.1.
2018
3.1.
2016
3.1.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.5.
2011
16.09.2021

Search project

  • {{item.Name}}
Institution is projects' financier   Institution is projects' executor  
  • {{searchListItem.Name}}
All   Projects   Master projects   Subprojects  
New Frascati (2015)
Old and new Frascati
All
Ongoing
Finished
Beginning
Fuzzy
Precise
  • Found 18 results
ProgramTypeNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionFinancing
MUUTRU16096 Algorithms, Architectures and Platforms for Enhanced Living Environments 01.05.201612.11.2017David Ribeiro LamasTallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology141 000,35 EUR
MUUTRU20077A ADAPTER. OSAK: Development of a prototype of a web-based learning management system 01.06.202031.10.2020Mart LaanpereTallinn University, School of Digital Technologies7 000,00 EUR (total financing 8 400,00 EUR)
1.1.7.4.1.TF2218 A prototype for the BetterSelf initiative 01.09.201801.08.2020Vladimir TombergTallinn University8 000,00 EUR
1.2.2.4.TÕA18083 COLLECTIVE DREAMING: Experimental Interaction Design course for non-ICT audiences 15.05.201801.10.2019David Ribeiro LamasTallinn University, School of Digital Technologies28 000,00 EUR
MUUTÕA16110 COLLECTIVE DREAMING: Experimental Interaction Design course for non-ICT audiences 15.06.201601.10.2017Sónia Cláudia Da Costa SousaTallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology25 170,00 EUR
1.1.7.4.1.TF1716 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 15.04.2016 )Inimese ja arvuti interaktsiooni akadeemilise suuna uurimisgrupi konsolideerimine Tallinna Ülikoolis01.05.201631.12.2018David Ribeiro LamasTallinn University, School of Digital Technologies26 000,00 EUR
MUUTP/8414Digital learning researches platform07.07.201402.09.2014Mart LaanpereTallinn University5 760,00 EUR
MUU MÕA16023 Experimental Interaction Design training school 01.03.201631.12.2016Sónia Cláudia Da Costa SousaTallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology10 000,00 EUR
1.2.3.6.TKA20195 Stakeholder-Based Environmentally-Sustainable and Economically Doable Scenarios for the Energy Transition01.03.202129.02.2024Ilja ŠmorgunTallinn University, School of Digital Technologies99 960,00 EUR (total financing 500 428,52 EUR)
1.1.7.4.1.TF2017 (TLÜ uuringufondi nõukogu 10. mai 2017. aasta koosoleku otsus nr 7.1-17/2)Self-funding part of technology for HITSA grant "Software Development Lab Creation at the School of Digital Technologies, Tallinn University" 01.05.201731.05.2017Peeter NormakTallinn University, School of Digital Technologies5 500,00 EUR
1.1.3.1.TKA18031 Developing specialty-specific ICT skills in higher education 01.02.201831.07.2019Aleksander VäljamäeTallinn University, School of Digital Technologies20 520,00 EUR (total financing 20 520,00 EUR)
MUUAR/9913User Experience Evaluation16.10.201311.11.2013David Ribeiro LamasTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics4 512,63 EUR
MUUTT/8810Consulting on improvement of usability and securing of Audioguide services designed for operating systems of mobile phones14.07.201030.09.2010David Ribeiro LamasTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics3 834,70 EUR
MUUTRU3013 (3.2.1201.13-0030)LEARNMIX, The re-conceptualization of the e-Textbook as aggregations of both professionaally developed and user-contributed content accessible through a wide range of devices01.01.201331.08.2015David Ribeiro LamasTallinn University, Institute of Informatics242 801,06 EUR
MUUÕA/6114Participating in 16th International Conference on Human-Computer Interaction24.06.201427.06.2014Ilja ŠmorgunTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics930,38 EUR
1.1.7.2.TÕA19040 STRONGER: Strengthening the Interplay With Industry and the Innovation Potential of the Masters in Human-Computer Interaction 01.01.201931.12.2020Ilja ŠmorgunTallinn University, School of Digital Technologies41 790,00 EUR
MUUTÕA16021 Software Development Lab Creation at the School of Digital Technologies, Tallinn University 01.03.201631.05.2017Ilja ŠmorgunTallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology36 146,10 EUR
MUUAR/5613Interaction design laboratory - inventary update on spring 201301.06.201315.10.2013David Ribeiro LamasTallinn University; Tallinn University, Institute of Informatics4 544,00 EUR