See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus

Uued arendused


Siin lehel kajastatakse ETISe arendusi, mis mõjutavad ETISe tavakasutajat, s.t muudatusi, mis paistavad välja ETISe portaalis või teadlase või asutuse administraatori rollis. Nimekirjas ei ole arendusi, mis on seotud ETISe tehnilise haldamisega, erinevate taotlusvormidega või muude kasutajarollidega. Nimekiri täieneb jooksvalt.


2022

13.04.2022 Uued andmeväljad toodete ja teenuste vormil: hind käibemaksuta, teenuse keel, tellimuslehe fail, labori nimi, metoodika ja mõõtühik.

22.02.2022 Portaali lisandus link "Statistika", mis viib teadusstatistika lehele.


2021

29.12.2021 Projekti finantseerija ja rahastuse infot on võimalik märkida mitteavalikuks. Kui vastavad märked on tehtud, siis avalikus portaali vaates kuvatakse küll projekti kirjet, aga rahastuse ja finantseerija info ei ole nähtav.

26.10.2021 Täiendus tööstusomandi otsingus staatuse järgi. Varem otsiti prioriteeditaotluse staatuse järgi, nüüd ka järgnevate taotluste ja välja antud kaitsedokumentide järgi. Kui mõni neist on staatuses "Kaitstud", siis tuleb tööstusomand välja "Kaitstud"-staatuse otsinguga.

22.09.2021 Muudatus lepingute kinnistusahelas. Esimese sammuna kinnitab lepingu menetlejapoolne kontaktisik, kes teostab lepingu tehnilise kontrolli. Seejärel läheb leping kinnitamisele asutuse poolt määratud kinnitajatele.

22.09.2021 Publikatsiooni staatustele (ilmunud, ilmumas) lisandus valik "Esmane veebiversioon".

25.06.2021 Asutuse või kasutaja lisamise teade. Portaali sisselogimise lehele lisandus sakk "Loo konto", mille kaudu on võimalik saata ETISe administraatorile teade uue kasutajakonto või asutuse konto loomiseks.

25.06.2021 Kinnitamisteade. Kinnitajatele lisandus võimalus saada meili peale automatteavitusi, kui ETISes on lisandunud mõni kinnitamine (taotlus, aruanne, leping, publikatsioon jne). Automatteavituste saamiseks peab isik "Minu konto" seadetes märkima linnukese tulpa "E-post". Teavitus sisaldab kõiki viimase ööpäeva jooksul isikule kinnitamisele tulnud dokumente, mis ei ole teate saatmise hetkeks (hommikul kell 8) veel kinnitatud. Maksimaalselt saab kinnitaja seega ühe teate ööpäevas. Taotluste, aruannete ja lepingute puhul on asutuse administraatoril võimalik teate saatmist ka blokeerida (sakil "Kinnitamine" plokis "Ootel kinnitajad"). See võib osutuda vajalikuks juhul, kui isik on ise märkinud automaatteavitused lubatuks, ent antud dokumendi puhul ei peaks see kinnitaja kinnitusteavitusi saama (nt asutusel on nimekirjas palju kinnitajaid ja asutusesisese töökorralduse tõttu kinnitab dokumente keegi teine).

09.06.2021 Lisandus võimalus importida CV andmeid ORCID andmebaasist.

2020
30.12.2020 Muudatus sisestusvormidele failide lisamise loogikas. Kui varem pidi vormi pärast faili lisamist ka üle salvestama, siis edaspidi salvestub fail automaatselt. Failide mahupiirang tõsteti 15MB-ni.
30.12.2020 Kadus võimalus ETISesse siseneda pangalingi kaudu, kuna vastav teenus kaob lähiajal riigi autentimisteenuste (TARA) teenuste nimekirjast.
25.11.2020 Seni oli kohustuslik sisestada CV andmed kindlasti ka eesti keeles. Nüüdsest on kohustuslik sisestada info kas eesti või inglise keeles.
25.11.2020  Mitmed täiendused publikatsiooni vormile. 1) Lisandus kaks uut publikatsioonitüüpi - artikkel ajakirjas ja toimetamine, kuna seda tüüpi publikatsioonide sisestamine olemasolevate tüüpide nime all tekitas segadust ning publikatsiooni lühikirjed ei olnud korrektsed. 2) Lisandus autorite nimekirja vormindamise tööriist, s.t kui kopeerida autorite nimekiri näiteks ajakirja kodulehelt ja see pole ETISele sobivas formaadis, siis tööriista abil on võimalik nimekiri automaatselt õigesse formaati muuta. 3) Publikatsioone saab otsida ka seotud projekti numbri järgi (nii üldises publikatsioonide otsingus, kui taotlustele ja aruannetele publikatsioonide lisamise komponendis).
29.10.2020 Publikatsiooni vormile lisandus Open Access info importimise lüliti (imporditakse andmebaasist Unpaywall). Kui uue publikatsiooni lisamisel sisestatakse DOI, siis imporditakse Open Access info juba lisamise käigus. 
29.09.2020 Publikatsioonidele ajakirja lisamiseks ei pea minema hüpikaknasse, vaid ajakirja saab otsida vormi andmeväljal. Säilib ka endine otsinguvõimalus, s.t ajakirja saab otsida ka, kui klikata luubi ikoonil ning avada otsingu hüpikaken.
29.09.2020 Andmete ekspordil exceli vms failiformaati ei väljastata enam vaikimisi kogu andmekomplekti, vaid kasutajal on võimalik märkida vajalikud andmeväljad ning saada fail kätte kiiremini.
28.07.2020 Publikatsiooni dokumendile lisandusid Open Acces info väljad.
28.07.2020 Publikatsioonide andmeid saab väljastada RIS-failina.
01.06.2020 Juhendamistele saab lisada mitu seotud asutust.
23.03.2020 Eemaldati teadustegevuse alammoodul "Koostööpakkumised", kuna see ei leidnud aastate jooksul piisavat kasutust.

2019
04.11.2019 ETISesse logimine ID-kaardi ja Mobiil-IDga suunati ümber riigi autentimisteenusele. Lisandusid võimalused siseneda süsteemi Smart-ID ja pangalinkide kaudu.
04.11.2019 Reorganiseeriti võtmesõnade loend - administreeritav loend asendati vabatekstiväljadege ka kollektsioonide ja toodete infos. Publikatsioonide moodulis oli muudatus tehtud juba varem.
04.04.2019 Juhendamistele ja tööstusomandile saab lisada viiteid seotud projektidele. Kui varem said projekti infosse lisada seotud juhendamisi ja tööstusomandeid ainult jätkutaotluste/vahearuannete kaudu (s.t kord aastas), siis nüüd saab seoseid lisada ka jooksvalt.
15.03.2019 Failide mahupiirang tõsteti 10MB-ni.
15.03.2019 Uue publikatsiooni lisamisel tehakse DOI alusel lisaks Web of Science andmebaasile ka päring Crossref andmebaasi ning positiivse vastuse korral eeltäidetakse publikatsiooni lisamise vorm sealt imporditud andmetega.
28.02.2019 Täiendati CV väljatrüki formaati. Lisaks väiksematele kujundusparandustele saab nüüd määrata, kas publikatsioonid on väljatrükis sorteeritud ilmumisaasta või klassifikaatori järgi.
31.01.2019 Taotluste esitamise kohta tuleb edaspidi teavitus lisaks ETISe töölauale ka taotluse esitanud isiku meiliaadressile.
02.01.2019 Publikatsiooni andmetesse sisestatakse edaspidi kirjastus vabatekstina. Varem tuli kirjastus otsida ETISe kirjastuste loendist.

2018
28.11.2018 Uute publikatsioonide andmete sisestamine muudeti kaheetapiliseks. Esimeses etapis sisestatakse pealkiri, ilmumisaasta ja doi (kui see on olemas). Nende andmete põhjal kontrollib ETIS, kas sarnaste andmetega publikatsioon on süsteemis juba olemas. Teises etapis sisestatakse ülejäänud publikatsiooni andmed. Arenduse eesmärgiks on vähendada andmete topelt sisestamist.
24.10.2018 Lisandusid väljad projektide moodulisse: 1) otsingus on võimalik eristada asutuse rolli projektis (teostaja, finantseerija), 2) projekti infos on võimalik näidata ülemprojekti kogurahastust (nt kui sisestatav projekt on osa suuremast projektist), infot kuvatakse otsingu tabelis tulbas "Finantseerijapoolne rahastamine".
24.10.2018 ETISe paroolide nõudeid karmistati - parool peab olema vähemalt kümme tähemärki ning ei tohi sisaldada kasutaja nime.
03.07.2018 Teadustegevuse andmete muutmise teade - kui teadlane soovib muuta kinnitatud teadustegevuse andmeid, siis avatakse andmete muutmise lüliti vajutamise järel vorm, mille abil saab saata andmete kinnitajale andmete muutmise teate. Muudatused kantakse originaalkirje andmetesse pärast seda, kui kinnitaja on need kinnitanud. (Varasema lahenduse puhul läksid andmed muutmisel staatusesse "üle vaadata" ning need tuli uuesti kinnitamisele saata. Uue lahenduse puhul andmete staatus ei muutu.)
26.06.2018 Teadustegevuse kinnitamisel saab kinnitaja lisada kinnitamise teatesse selgituse, kui ta kinnitamisel andmeid muutis.
26.06.2018 Projektide otsingusse lisandus väli "Partnerasutuse riik" ning otsinguse ja otsingu tulemusse väli/tulp "Liik", mille abil saab eristada muudest projektist nn kärgprojekte (ülemprojekti või alamprojekt).
31.05.2018 CVsse lisandusid väljad loometöö detailsemaks kirjeldamiseks. Juba varem oli võimalik lisada loometöö kirjeldust, nüüd lisandusid väljad: loometöö tüüp, toimumiskoht, korraldaja ja veebiaadress.
14.05.2018 Käivitus andmete import Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS). Kui asutused sisestavad EHISesse infot magistri ja/või doktoritööde kohta, siis jõuab see automaatselt ka Eesti Teadusinfosüsteemi. Import käivitatakse kord ööpäevas öösel.
08.05.2018 Isikuandmete värskendamine rahvastikuregistrist - kui kasutaja siseneb ETISesse, siis tehakse päring rahvastikuregistrisse ning vajadusel värskendatakse kasutaja andmeid. Edaspidi peaks seega näiteks abiellumise tõttu muutunud perekonnanime info jõudma ETISesse automaatselt siis, kui kasutaja süsteemi logib.
18.04.2018 Projekti lisamise teade - projekte saavad ETISesse lisada teadusasutused ja menetlejad, tavakasutaja projekte lisada ei saa, ent lisandus võimalus saata ETISe kaudu asutuse projektide haldajale või menetlejale teade projekti lisamiseks või olemasoleva projekti andmete muutmiseks.
06.04.2018 Asutuse andmetes saab kirjeldada muid evalveerimisotsused - asutuse andmetes on seni kuvatud riikliku evalveerimise otsuseid, mille infot saab lisada menetleja. Edaspidi saavad ka asutused ise lisada muude evalveerimisotsuste infot. Statistika mooduli päringute ja portaali evalveeritud asutuste nimekirja moodustamisel lähtutakse endiselt vaid kehtiva riikliku evalveerimise otsuse andmetest.
06.04.2018 Portaalis kuvatakse nüüd ka projektide lõpptulemuste infot (kui see on ETISesse sisestatud).
06.04.2018 CVsse saab lisada infot järeldoktorite juhendamise kohta - järeldoktorite juhendamisi saab lisada CV sakil "Kvalifikatsioon". Infot saab näidata portaali ja taotluse CVs.
06.04.2018 Dokumendi parandamiseks tagasisaatmise kuupäev - kui menetleja saadab taotluse või aruande taotlejale parandamiseks tagasi, siis saab ta sisestada ka uuesti esitamise kuupäeva ning seda infot kuvatakse taotluste / aruannete otsingus staatuse nime järel.
26.03.2018 asutuse kinnitajate ahelasse lisandus roll "Tehniline kontroll". Roll on mõeldud kasutajatele, kes teevad taotlustele, aruannetele või lepingutele tehnilist kontrolli, ent ei ole juriidilises mõttes dokumendi kinnitajaks / allkirjastajaks. Selle rolliga kasutajad kinnitavad dokumente kinnitusahelas esimestena.
06.02.2018 CV lisamine taotlusele CV menüü alt - kui seni on CV-d saanud taotlusele lisada vaid töölaualt, siis nüüd saab seda teha ka vasakmenüüs CV > Muuda CV-d > CV lisamine taotlusele. Seega, kui kasutaja teeb CVs muudatusi, siis saab ta otse CV alt oma CV taotlusele lisada ja ei pea minema selleks töölauale.
06.02.2018 Asutuse andmete täiendused portaalis - lisandus väli "Lisainfo", lisaks kuvatakse nüüd portaalis asutuse tegevusperioodi juhul, kui asutus on tegevuse lõpetanud.
06.02.2018 Teadustegevuse avalikustamise teade - kui kasutaja lisab süsteemi ja saadab kinnitamisele publikatsioone, juhendamisi või tööstusomandit siis kontrollib süsteem salvestamisel, kas lisatud andmed avalikustusid automaatselt kasutaja portaali CV-s. Andmed avalikustuvad automaatselt juhul, kui kasutaja on oma CV seadetes teinud vastavad märked. Kui lisatud andmed ei avalikustunud CVs automaatselt, siis antakse kasutajale vastav teade ning soovi korral saab kasutaja kohe teadustegevuse salvestamise vormil lisatud andmed avalikustada, ilma et peaks eraldi CV andmetesse minema.
06.02.2018 Portaali CV url-i muudatus - protaali CV url on nüüd vaikimisi formaadis www.etis.ee/cv/Eesnimi_Perenimi (NB! siin võib olla erandeid, kui topelt nimekujude või mitmeosaliste nimede korral). Urli lõpuosa saab kasutaja ise muuta sise-ETISes > CV > CV muutmine > Üldandmed. Endiselt kehtivad ka varasemad, s.t kasutaja identifikaatorile viitavad url-id.
25.01.2018 Uudisfotodele saab lisada viiteid algallikale - kui uudisele on lisatud foto, siis nüüd on võimalik lisada foto juurde ka viite foto algallikale.
25.01.2018 Rahastusprogrammide otsingu vorm portaali - klassifikaatorite nimekirja lisandus ETISe rahastusprogrammide klassifikaatori otsinguvorm. https://www.etis.ee/Portal/Classifiers/Programmes
25.01.2018 Portaali andmete väljastamine xml-formaadis - teadustegevuse ja projektide infot on lisaks exceli ja csv formaadile võimalik portaalis välja võtta ka xml-formaadis.
2017
28.12.2017 Isikunimede otsing portaalis paindlikumaks - otsing s, z jne annavad vastuseks ka š, ž jne.
30.11.2017 Hierarhiliste projektide kirjeldamise võimalus - projektidele on võimalik märkida ülem- ja alamprojekte ning otsingus on võimalik eristada projekte vastava tüübi järgi. Lahendus on abiks selliste projektide info kirjeldamisel / pärimisel, kus on tegemist ühe katuseprojektiga, millega on seotud mitmeid alamprojekte (nt tippkeskused, RITA1).
30.11.2017 CVsse ENG-kodulehe lisamise võimalus - varem kuvati nii EST kui ENG-CVs sama veebiaadressi, nüüdsest on võimalik lisada neile erinevaid veebiaadresse.
13.11.2017 Isikuandmete kontroll rahvastikuregistrist - ühekordse päringuga kontrolliti rahvastikuregistrist, kas kasutaja isikukood on kehtiv. Päring oli vajalik, kuna ETIS-e algusaegadel puudus võimalus rahvastikuregistrist isikukoodide korrektsust kontrollida.
17.10.2017 Asutuse projektid ja lepingute moodulite ühendamine - kuna asutuste poolt ETISesse lisatavate projektide ja lepignute andmed kattusid suures osas, siis ühendati kaks moodulit ning lisati projekti infosse uusi lepinguga seotud andmevälju. Uusi asutuste lepinguid ETISesse enam ei lisata, aga varem süsteemi lisatud lepingud on endiselt kättesaadavad. Nö menetletavate lepingute (PUT, MOB jne) osas muudatusi ei toimunud, nende koostamine ja haldamine jätkub nii nagu seni.
17.10.2017 Töölauale esileht - kui seni viis kasutaja töölaua vaade otse tegevuste sakkidele, siis nüüd lisati kasutaja töölauale vaheleht, kus kuvatakse erinevaid tegevusi gruppide kaupa kaartidel. Muudatuse eesmärgiks on anda kasutajle parem ülevaade tema pooleliolevatest tegevustest. Varasem nö sakkidega vaade on endiselt süsteemis alles ning avaneb pärast mõne töölaua tegevuskaardi lingil vajutamist.
17.10.2017 Olulised edasiarendused asutuse andmetes kinnitajate ja administraatorite haldamiseks - muudatused ja lisainfo on nähtavad asutuste administraatoritele sise-ETISes.
17.10.2017 Asutuse otsingu komponendi muudatus - seni sai asutusi otsida luubi ikoonil klikkamise järel avanevas hüpikaknas ja see variant jääb ka edaspidi alles. Lisaks saab nüüd otsida asutusi kohe vormil, kui sisestada väljale asutuse nimi või nimeosa (või allüksuse nimi või nimeosa). Komponent otsib ka asutuse lühendit, eeldusel, et see on ETISesse lisatud. Nt "TTÜ" annab vastuseks "Tallinna Tehnikaülikool". Otsing "arstiteaduskond" või "rstiteadus" annab vastuseks "Tartu Ülikool, Arstiteaduskond" jne. Allüksuste otsimisel on soovitav sisestada võimalikul unikaalne nimeosa, sest süsteemis on palju sarnaste nimedega üksusi. Nimekirjas kuvatakse ka tegevuse lõpetanud asutusi.
28.09.2017 Projektidele  tegevusvaldkonna tüüp  - projekti infos saab eristada, kas tegemist on teadus- ja arendusprojekti, õppeprojekti, infrastruktuuriprojekti või kompleksprojektiga. Projekte saab selle info järgi ka otsida. Varem ETISesse sisestatud projektidele määrati tüübiks "teadus- ja arendusprojektid", aga seda saab muuta asutuse projektide andministraator.
28.09.2017 ETISesse logimine TTÜ Uni-ID-ga - Tallinna Tehnikaülikooli töötajatel on ETISesse võimalik edaspidi sisse logida ka TTÜ Uni-ID-ga.
17.08.2017 Väliskoostöö moodul - ETISesse lisati uus moodul väliskoostöö kirjeldamiseks. Väliskoosöö peaks kirjeldama koostööd, millel puudub lepinguline kate (lepingulise kattega koostöö kajastub projektide all). Lisatud infot saab taaskasutada taotlustes ja aruannetes. Moodulisse imporditi andmed IUT jätkutaotluste väliskoostöö kirjeldustest. Kasutajad saavad ise väliskoostöö infot ETISesse lisada ning asutused ei pea infot üle kinnitama. Väliskoostöö infot ei ole hetkel võimalik näidata avalikus portaalis.
27.04.2017 Eemaldati Scopus impordi lüliti kuna leping andmete importimiseks lõppes ja uut lepingut hetkel ei sõlmitud.
19.04.2017 Imporditud töösuhteid kuvatakse CVs eraldi plokis - ETISesse on lisandunud asutuste poolt imporditavad töösuhted, aga kasutajad ei soovi neid alati näidata oma CV-s, kuna personaliinfosüsteemi andmeformaat ei ole alati sobilik teadlaste CV-s kuvamiseks. Imporditud töösuhteid kuvatakse CV andmetes (CV > Teenistuskäik) eraldi plokis ning neid ei saa muuta. Kasutaja saab imporditud andmeid kuvada oma CVs, kui märgib need CVs avalikuks. CV lõppvaates sorteeritakse käsitsi lisatud ja imporditud töösuhted ühte plokki, s.t nende eristamine toimub vaid andmete haldamise/muutmise lehel selleks, et anda kasutajale paremat ülevaadet andmete päritolust.
22.03.2017 ETISe uudiste väljastamine RSS-formaadis - portaali jaluses on link ETISe uudise RSS-voole.
20.02.2017 CVs publikatsioonide kuvamise formaadi valik - kasutajad saavad oma CVs määrata, kas kuvada publikatsioone järjestatuna ilmumisaasta järgi kahanevalt või klassifikaatori kaupa gruppides. Tüübi määramiseks tuleb ETISesse sisse logida > vasakmenüüst CV > CV muutmine > CV avalikutamine > publikatsioonide ploki päises saab määrata kuvamise tüüpi.
10.01.2017 Uue rahastusprogrammide loendi loomine - Eesti Teadusagentuuri ja teadusasutuste koostöös loodi ETISe rahastusprogrammide loend ja sellega seoses muudeti ka rahastusprogrammide otsingu komponenti. Rippmenüü asemel saab programmi nimeosa või lühendi sisestada otse otsinguväljale või luubi ikoonist avada detailsema rahastusprogrammide otsingu.
29.12.2016 Üleminek Frascati teadusvaldkondade klassifikaatori uuele versioonile - uutele projektidele lisatakse valdkonnad juba uue, Frascati 2015. aasta versiooni järgi. Projekte on võimalik otsida nii uue kui vana (s.o 2008. aasta versiooni) järgi.

ARENDAJALE
04.04.2019 Projektide impordi x-tee teenusesse lisandus rida uusi mittekohustuslikke välju (lepingu allkirjastajad, viited seotud teadustegevusele jne). Arhiveerimise teenusele lisandus võimalus arhiveerida projekte. EtisV6ver16.wsdl