This website uses cookies to store user session information. By using our website you consent to our terms of use. Read more
I agree

Search classifier items (Publication classification)

Beginning
Fuzzy
Precise
Clear
  • Found 25 results
Type ENGCodeName in EstonianType ESTName in English
1. Ajakirja-artikkel1.1.Teadusartiklid, mis on kajastatud Web of Science andmebaasides Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index ja/või andmebaasis Scopus (v.a. kogumikud)1. Articles in journalsScholarly articles indexed by Web of Science Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index and/or indexed by Scopus (excluding chapters in books)
1. Ajakirja-artikkel1.2.Teadusartiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades, millel on registreeritud kood, rahvusvaheline toimetus, rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseerimine, rahvusvaheline levik ning kättesaadavus ja avatus kaastöödele1. Articles in journalsPeer-reviewed articles in other international research journals with an ISSN code and international editorial board, which are circulated internationally and open to international contributions
1. Ajakirja-artikkel1.3.Eelretsenseeritud teadusartiklid Eesti ja teiste riikide eelretsenseeritavates teadusajakirjades, millel on kohalik toimetuskolleegium, või eelretsenseeritud teadusartiklid Eesti kultuurile olulistes ajakirjades või teadusartiklid ajakirjades Akadeemia, Looming ja Vikerkaar.1. Articles in journalsScholarly articles in Estonian and other peer-reviewed research journals with a local editorial board; peer-reviewed scientific articles in journals important for Estonian culture or scholarly articles in Akadeemia, Looming, Vikerkaar
2. Raamat/ monograafia2.1.Monograafiad2. A book/monographScholarly monographs
2. Raamat/ monograafia2.3.Dissertatsioonide seerias ilmunud dissertatsioonid (v.a. käsikirjalised);2. A book/monographDissertations published in a series of dissertations (excluding manuscripts)
2. Raamat/ monograafia2.4.Kõrgkooliõpikud2. A book/monographUniversity textbooks
2. Raamat/ monograafia2.5.Projekti, tellitud teadustöö või analüüsi publitseeritud raport2. A book/monographPublished research project report or study
3. Kogumiku-artikkel/ peatükk raamatus/kogumikus/ spetsiifiline teadusväljaanne3.1.Artiklid/peatükid lisas loetletud kirjastuste välja antud kogumikes (kaasa arvatud Web of Science Book Citation Index, Web of Science Conference Proceedings Citation Index, Scopus refereeritud kogumikud)3. Articles in proceedings/a chapter in a book or in a collection/specific research publications Articles/chapters in books published by the publishers listed in Annex (including collections indexed by the Web of Science Book Citation Index, Web of Science Conference Proceedings Citation Index, Scopus)
3. Kogumiku-artikkel/ peatükk raamatus/kogumikus/ spetsiifiline teadusväljaanne3.2.Artiklid/peatükid lisas mitte loetletud kirjastuste välja antud kogumikes3. Articles in proceedings/a chapter in a book or in a collection/specific research publications Articles/chapters in books published by the publishers not listed in Annex
3. Kogumiku-artikkel/ peatükk raamatus/kogumikus/ spetsiifiline teadusväljaanne3.3.Spetsiifilised teadusväljaanded (sõnaraamatud, leksikonid, atlased, määrajad, tekstikriitilised väljaanded);3. Articles in proceedings/a chapter in a book or in a collection/specific research publications Specific research publications (dictionaries, lexicons, sets of maps, (field) guides, text-critical publications)
3. Kogumiku-artikkel/ peatükk raamatus/kogumikus/ spetsiifiline teadusväljaanne3.4.Artiklid/ettekanded, mis on avaldatud valdkonda 3.1. mittekuuluvates konverentsikogumikes3. Articles in proceedings/a chapter in a book or in a collection/specific research publications Articles/presentations published in conference proceedings not listed in Section 3.1
3. Kogumiku-artikkel/ peatükk raamatus/kogumikus/ spetsiifiline teadusväljaanne3.5.Artiklid/ettekanded, mis on avaldatud kohalikes konverentsikogumikes3. Articles in proceedings/a chapter in a book or in a collection/specific research publications Articles/presentations published in local conference proceedings
4. Teadusväljaannete toimetamine4.1.Kogumike ja ajakirja erinumbrite toimetamine, mis vastavad punktides 1.1, 1.2, 3.1 või 3.2 esitatud nõuetele4. Editing scientific publicationsEditing collections or special issues of research journals corresponding to the requirements set in sections 1.1, 1.2, 3.1, 3.2
4. Teadusväljaannete toimetamine4.2.Teiste teadusväljaannete toimetamine, mis ei kuulu kategooriasse 4.1, aga mille väljaandnud kirjastus on akadeemiliselt piisavalt tuntud4. Editing scientific publicationsEditing of other research publications that are published by academic publishers
5. Publitseeritud konverentsiteesid5.1.Konverentsiteesid, mida kajastab Thomson Reuters Web of Science5. Published meeting abstractsConference abstracts indexed by Thomson Reuters Web of Science
5. Publitseeritud konverentsiteesid5.2.Konverentsiteesid, mis ei kuulu valdkonda 5.15. Published meeting abstractsConference abstracts that do not belong to section 5.1
6. Muud publikatsioonid6.1.Entsüklopeedia täisartiklid6. Other publicationsFull articles in encyclopedias
6. Muud publikatsioonid6.2.Õpikud ja muud õppeotstarbelised publikatsioonid, v.a. kõrgkooliõpikud; 6. Other publicationsTextbooks and other study materials (excluding university textbooks)
6. Muud publikatsioonid6.3.Populaarteaduslikud artiklid;6. Other publicationsPopular science articles
6. Muud publikatsioonid6.4.Populaarteaduslikud raamatud;6. Other publicationsPopular science books
6. Muud publikatsioonid6.5.Ilukirjanduslike teoste saateesseed6. Other publicationsEssays accompanying books of fiction
6. Muud publikatsioonid6.6.Muudes ajakirjades ja ajalehtedes avaldatud artiklid;6. Other publicationsArticles in other journals and newspapers
6. Muud publikatsioonid6.7.Muu loome6. Other publicationsOther creative activities
6. Muud publikatsioonid6.8.Lühikirjutised teadusajakirjades ja kogumikes6. Other publicationsShort publications in scholarly journals and books
6. Muud publikatsioonid6.9.Raamatuarvustused6. Other publicationsCritical book reviews