Botaanilised kogud (TÜ)
Botaanilised kogud (TÜ), Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed.
Lai 38/40, Tartu 51005
Botaanilised kogud (TÜ)
Botanical collections
TU
  • {{item.DisplayName}}
Seotud teadusvaldkonnad (1)
ValdkondAlamvaldkondCERCS erialaFrascati Manual’i eriala
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB290 Süstemaatiline botaanika, taksonoomia, morfoloogia, fütogeograafia, kemotaksonoomia, mittesoontaimede füsioloogia 1.5. Bioteadused (bioloogia, botaanika, bakterioloogia, mikrobioloogia, zooloogia, entomoloogia, geneetika, biokeemia, biofüüsika jt
Seotud publikatsioonid (62)
Publikatsioon
1 2 3 >
de Bello, F.; Lavorel, S.; Gerhold, P.; Reier, Ü.; Pärtel, M. (2010). A biodiversity monitoring framework for practical conservation of grasslands and shrublands. Biological Conservation, 143, 9−17.
Ingerpuu, N.; Vellak, K. (2009). A contribution to the moss flora of French Guiana: a collection from the surroundings of Kaw. Cryptogamie, Bryologie, 30 (3), 377−381.
Pihu, S.; Ingerpuu, N.; Vellak, K. (2009). A molecular and morphological study of Tortella rigens and related species (Pottiaceae). <i>International Association of Bryology 2009 Conference; South Africa; 16-21. August 2009.</i> 56.
Kalda, Aino; Orav, Kaili (2014). Alexander Georg von Bunge eksikaatkogu. Eesti Loodus, 3, 53−55.
Vellak, Kai; Ingerpuu, Nele; Leis, Mare; Ehrlich, Loore (2015). Annotated checklist of Estonian bryophytes. Folia Cryptogamica Estonica, 52, 109−127, 10.12697/fce.2015.52.14.
Ingerpuu, Nele; Nurkse, Kristiina; Vellak, Kai (2014). Bryophytes in Estonian mires. Estonian Journal of Ecology, 63 (1), 3−14, 10.3176/eco.2014.1.01.
Ingerpuu, Nele; Nurkse, Kristiina; Vellak, Kai (2014). Bryophytes in Estonian mires. Estonian Journal of Ecology, 63 (1), 3−14, 10.3176/eco.2014.1.01.
Orav, A.; Kapp, K.; Raal, A. (2013). Chemosystematic markers for the essential oils in leaves of Mentha species cultivated or growing naturally in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 62 (3), 175−186.
Talve, Tiina; Orav, Kaili; Angelov, Georgi; Pihu, Silvia; Reier, Ülle; Oja, Tatjana (2011). Comparative study of seed germination and genetic variation of rare endemic Rhinanthus osiliensis and related widespread congener R. rumelicus (Orobanchaceae). Folia Geobotanica, x [_isbeingpublished].
Kook, E., Pihu, S., Reier, Ü., Thetloff, M., Aavik, T., Helm, A. (2016). Do landscape dissimilarity and environmental factors affect genetic and phenotypic variability in Myosotis laxa s. lato (Boraginaceae). Annales Botanici Fennici, 53, 56−66.
Kook, Ene; Pihu, Silvia; Reier, Ülle; Thetloff, Marge; Aavik, Tsipe; Helm, Aveliina (2016). Do landscape dissimilarity and environmental factors affect genetic and phenotypic variability in Myosotis laxa s. lato (Boraginaceae)? Annales Botanici Fennici, xx−xx [_isbeingpublished].
Vellak, Kai; Liira, Jaan; Karofeld, Edgar; Galanina, Olga; Noskova, Maria; Paal, Jaanus (2014). Drastic turnover of bryophyte vegetation on bog microforms initiated by air pollution in northeastern Estonia and bordering Russia. Wetlands, x−x, 10.1007/s13157-014-0569-3 [_isbeingpublished].
Reier, Ü; Pärtel, M. (2008). Eesti botaanilised kollektsioonid. Parmasto, E.; Viikberg, J. (_EditorsAbbr). Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud. Seisund, kasutamine, andmebaasid (153−170). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Ernits, Enn; Hints, Olle; Hints, Rutt; Isakar, Mare; Kaljo, Dimitri; Kiipus, Merike; Kurina, Olavi; Kõljalg, Urmas; Lõugas, Lembi; Noorhani, Piret; Ots, Mirja; Parmasto, Erast; Pärtel, Meelis; Reier, Ülle; Tamla, Ülle; Toomsalu, Maie; Truu, Jaak; Viikberg, Jüri; Västrik, Ergo-Hart (2008). Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud. Seisund, kasutamine, andmebaasid. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Krall, H.; Kukk, T.; Kull, T.; Kuusk, Vi.; Leht, M.; Oja, T.; Pihu, S.; Reier, Ü.; Zingel, H.; Tuulik, T.; Muuga, G.; Zingel, H. (2010). Eesti taimede määraja. Tartu: Eesti Maaülikool : Eesti Loodusfoto.
Vellak, K.; Ingerpuu, N.; Karofeld, E. (2013). Eesti turbasamblad. Tartu: Tartu University Press.
Kalda, Aino (2014). Elli Lellep -100. Eesti Loodus, 54−55.
Darman, P; Reier, Ü.; Pai, K. (Tõlkija); Masing, M. (Tõlkija); Tomingas, K. (2009). Ellujäämise käsiraamat. Kerge, M. (_EditorsAbbr). . Tallinn: TEA Kirjastus.
Pihu, S.; Hõimra, J.; Köster, E.; Pärtel, M. (2009). Environmentally Dependent Morphological Variability in Seven Apomictic Microspecies from Alchemilla L. (Rosaceae). Folia Geobotanica, 44, 159−176.
Reier, Ü. (2010). Ettevaatust: paljud kevadlilled on mürgised. Eesti Loodus, 61 (3), 34−39.
Karofeld, E., Müür, M., Vellak, K. (2016). Factors affecting re-vegetation dynamics of experimentally restored extracted peatland in Estonia. Environmental Science and Pollution Research, 23 (14), 13706−13717, 10.1007/s11356-015-5396-4.
Oja, T.; Reier, Ü.; Pihu, S.; Kook, E. (2016). Geneetilised uuringud haruldaste taimeliikide kaitsel. Eesti Loodus, 67 (1), 24−28.
Oja, Tatjana; Talve, Tiina (2012). Genetic diversity and differentiation in six species of the genus Rhinanthus (Orobanchaceae). Plant Systematics and Evolution, 298 (5), 901−911, 10.1007/s00606-012-0599-3.
Köster, E.; Bitocchi, E.; Papa, R.; Pihu, S. (2008). Genetic structure of the Anthyllis vulneraria L. s. l. species complex in Estonia based on AFLPs. Central European Journal of Biology, 3 (4), 442−450.
Davison, J.; Moora, M.; Öpik, M.; Adholeya, A.; Ainsaar, L.; Bâ, A.; Burla, S.; Diedhiou, A. G.; Hiiesalu, I.; Jairus, T.; Johnson, N. C.; Kane, A.; Koorem, K.; Kochar, M.; Ndiaye, C.; Pärtel, M.; Reier, Ü.; Saks, Ü.; Singh, R.; Vasar, M. ... Zobel, M. (2015). Global assessment of arbuscular mycorrhizal fungus diversity reveals very low endemism. Science, 349 (6251), 970−973.10.1126/science.aab1161.
Möls, Tõnu; Vellak, Kai; Vellak, Ain; Ingerpuu, Nele (2013). Global gradients in moss and vascular plant diversity. Biodiversity and Conservation, 22, 1537−1551, 10.1007/s10531-013-0492-6.
Öpik, M.; Zobel, M.; Cantero, J.J.; Davison, J.; Facelli, J.M.; Hiiesalu, I.; Jairus, T.; Kalwij, J.M.; Koorem, K.; Leal, M.E.; Liira, J.; Metsis, M.; Neshataeva, V.; Paal, J.; Phosri, C.; Põlme, S.; Reier, Ü.; Saks, Ü.; Schimann, H.; Thiery, O. ... Moora, M. (2013). Global sampling of plant roots expands the described molecular diversity of arbuscular mycorrhizal fungi. Mycorrhiza, 23 (5), 411−430, 10.1007/s00572-013-0482-2.
Ingerpuu, N.; Vellak, K. (2012). Growth depends on neighbours: experiments with three Sphagnum species. Journal of Bryology, XXX−XXX, 10.1179/1743282012Y.0000000034 [_isbeingpublished].
Ingerpuu, N.; Vellak, K. (2013). Growth depends on neighbours: experiments with three Sphagnum species. Journal of Bryology, 35 (1), 27−32, 10.1179/1743282012Y.0000000034.
Kalamees-Pani, Külli; Mägi, Reet; Isakar, Mare; Pani, Tõnu; Tamm, Aivo; Põldmaa, Kadri; Vellak, Kai; Reier, Ülle; Runnel, Veljo; Int, Sigrid; Kaine, Aavo; Orula, Eva-Liisa; Tamm, Aivo; Liiv, Vello (2013). Huviteatmik-kalender 2013. Tartu: Eesti Loodusfoto.
Kupper, T.; Ingerpuu, N.; Kupper, P. (2014). Impact of humidity conditions and light availability on dry calcareous grassland vegetation in experimental conditions. <i>Plant Biology Europe FESPB/EPSO 2014 Congress Abstract Book Poster Presentations 22nd - 26th June 2014, Dublin, Ireland Convention Centre Dublin.</i>
Järveoja, Järvi; Peichl, Matthias; Maddison, Martin; Soosaar, Kaido; Vellak, Kai; Karofeld, Edgar; Teemusk, Alar; Mander, Ülo (2016). Impact of water table level on annual carbon and greenhouse gas balances of a restored peat extraction area. Biogeosciences, 13, 2637−2651, 10.5194/bg-13-2637-2016.
Kook, Ene; Vedler, Eve; Püssa, Kersti; Kalamees, Rein; Reier, Ülle; Pihu, Silvia (2014). Intra-individual ITS polymorphism and hybridization in Pulmonaria obscura Dumort. and Pulmonaria angustifolia L. (Boraginaceae). Plant Systematics and Evolution, 0, 10.1007/s00606-014-1123-8 [_isbeingpublished].
Kook, Ene; Vedler, Eve; Püssa, Kersti; Kalamees, Rein; Reier, Ülle; Pihu, Silvia (2015). Intra-individual ITS polymorphism and hybridization in Pulmonaria obscura Dumort. and Pulmonaria angustifolia L. (Boraginaceae). Plant Systematics and Evolution, 301 (3), 893−910, 10.1007/s00606-014-1123-8.
Kukk, Erich, Rakko, Aimar (2014). Järvepall, Eesti järvedest kaduv haruldus. Eesti Loodus, 4, 20−23.
Reier, Ülle; Kalamees, Rein (2011). Kes sa oled, kadakas? Ann Marvet (_EditorsAbbr). Looduse raamatukogu. Aasta puud 1 (8−13). MTÜ Loodusajakiri.
Vellak, K.; Ingerpuu, N. (2011). Kui palju samblaliikde mahub Eestimaale? Täiendused Eesti brüofloorale 1994-2009. Kull, T.; Liira, J.; Sammul, M. (_EditorsAbbr). Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat (196−201). Tartu: Eesti Looduseuurijate Selts.
Reier, Ü., Reintal, M. (2008). Kuidas koguda taimi ja teha herbaariumi. Kalamees-Pani, K.; Pani, T.; Kübar, K. (_EditorsAbbr). Loodusmuuseumi huviteatmik: loodusvaatlused ja kogud (8−9). Tartu: Eesti Loodusfoto.
Reier, Ü.; Sellin, A. (2009). Käopäkk, igemelill ja maarasv. Eesti Loodus, 4, 16−18.
Ingerpuu, Nele ja Vellak, Kai (2012). Maailma turbasammalde uurijad esimest korda Eestis koos. Eesti Loodus, 11, 26−28.
Reier, Ü.; Rammul, K.; Talve, T.; Oja, T. (2011). Microsatellite markers reveal that a small translocated population of Dianthus superbus L. has not lost genetic diversity. <i>IBC2011 Abstract Book: XVIII International Botanical Congress. Melbourne, Australia, 23-39 July 2011.</i> 410−411.
Pihu, S.; Öpik, M.; Kook, E.; Reier, Ü. (2009). Morphological and genetic relationships of Myosotis laxa ssp. baltica and ssp. caespitosa, and typification of M. laxa ssp. baltica. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 78 (1), 37−49.
Ingerpuu, N.; Maasikpalu, K.; Vellak, K. (2008). Morphology and habitat properties of Tortula lingulata in Estonia. Folia Cryptogamica Estonica, 44, 49−54.
Reier, Ü.; Sellin, A. (2008). Mõista, mõista, kes see on: tolmuterad on, aga õisi ei ole, seemned on, aga vilju ei ole? Eesti Loodus, 12, 48−50.
Reier, Ülle (2011). Neli kodust kaske. Looduse raamatukogu. Aasta puud 1 (50−52). MTÜ Loodusajakiri.
Vellak, K.; Ingerpuu, N.; Kannukene, L.; Leis, M. (2009). New Estonian records and amendments: Liverworts and mosses. Folia Cryptogamica Estonica, 45, 91−93.
Vellak, Kai; Leis, Mare; Ingerpuu, Nele; Kannukene, Leiti (2011). New Estonian records: mosses. Folia Cryptogamica Estonica, 48, 153−154.
Vellak, Kai; Kannukene, Leiti; Leis, Mare; Ingerpuu, Nele (2013). New Estonian records: Mosses. Folia Cryptogamica Estonica, 50, 121−122, 10.12697/fce.2013.50.15.
Abarenkov, K; Tedersoo, L; Nilsson, RH; Vellak, K; Saar, I; Veldre, V; Parmasto, E; Prous, M; Aan, A; Ots, M; Kurina, O; Ostonen, I; Jõgeva, J; Halapuu, S; Põldmaa, K; Toots, M; Truu, J; Larsson, K-H; Kõljalg, U (2010). PlutoF – a web based workbench for ecological and taxonomic research, with an online implementation for fungal ITS sequences. Evolutionary Bioinformatics, 189−196.10.4137/EBO.S6271.
Talve, T.; McGlaughlin, M.E.; Helenurm, K; Wallace, L.E.; Oja, T. (2014). Population genetic diversity and species relationships in the genus Rhinanthus L. based on microsatellite markers. Plant Biology, 16 (2), 495−502, 10.1111/plb.12057.
Ingerpuu, N.; Vellak, K. (2012). Response of Old-field Bryophyte Layer to Rapid Afforestation and Experimental Air Humidity Increase. <i>The 55th Symposium of the International Association for Vegetation Science. Climate Change and Vegetation Science. Abstract Book: The 55th Symposium of the International Association for Vegetation Science. Mokpo, Korea. 23-28 July, 2012.</i> 222.
Metsoja, Jaak-Albert; Neuenkamp, Lena; Pihu, Silvia; Vellak, Kai; Kalwij, Jesse M.; Zobel, Martin (2012). Restoration of flooded meadows in Estonia – vegetation changes and management indicators. Applied Vegetation Science, 15 (2, SI), 231−244, 10.1111/j.1654-109X.2011.01171.x.
Talve, Tiina; Mürk, Margarita; Lindell, Torbjörn; Oja, Tatjana (2014). Rhinanthus plants found in calcareous fens on Gotland (Sweden): are they related to R. osiliensis from Saaremaa (Estonia)? Biochemical Systematics and Ecology, x [_isbeingpublished].
Kupper, Tiiu; Ingerpuu, Nele; Vellak, Kai; Leis, Mare (2011). Samblavaip ja samblasokid. Eesti Loodus, 5, 34−35.
Bremer, Kåre; Bremer, Brigitta; Thulin, Mats (2013). Sissejuhatus õistaimede fülogeneesi ja süstemaatikasse. 1−178.
Müür, Mari; Liira, Jaan; Sillasoo, Ülle, Ingerpuu, Nele; Vellak, Kai (2011). Species diversity in mire communities with changed hydrology. 27.
Kalda, Aino; Kukk, Erich (2014). Taimesüstemaatik ja -geograaf Nikolai Kuznetsov. Eesti Loodus, 12, 64−67.
Reier, Ülle (2013). Tartu ülikooli taimeteadlaste uurimisretked Mongooliasse. Toomas Kukk (_EditorsAbbr). (50−57). Eesti Loodus.
Öpik, M.; Vanatoa, A.; Vanatoa, E.; Moora, M.; Davison, J.; Kalwij, J.M.; Reier, Ü.; Zobel, M. (2010). The online database MaarjAM reveals global and ecosystemic distribution patterns in arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota). New Phytologist, 188 (1), 223−241.10.1111/j.1469-8137.2010.03334.x.
Vellak, K.; Ingerpuu, N. (2012). The state of bryophyte conservation in Estonia. Studia Botanica Hungarica, 43, 59−68.
Reier, Ülle (2011). Vaata, tamm õitseb! Ann Marvet (_EditorsAbbr). Looduse raamatukogu. Aasta puud 1 (41−42). MTÜ Loodusajakiri.
Vellak, K.; Ingerpuu, N.; Vellak, A.; Pärtel, M. (2010). Vascular plant and bryophytes species representation in the protected areas network on the national scale. Biodiversity and Conservation, 19 (5), 1353−1364, 10.1007/s10531-009-9766-4.
Projektid (24)
Projekt
LOOM (töövõtuleping nr. 14-7/70 - Keskkonnaamet) "Anne kaitsealale 2005. ja 2006.aastal ümberasustatud II kategooria kaitsealuse taime, aasnelk seisundi seiramine, hinnangu andmine ümberasustamise edukusele 2009.aasta lõpu seisuga ja ettepanekute tegemine kaitsekorralduslike tegevuste planeerimiseks (27.08.2009−30.11.2009)", Ülle Reier, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
ETF7910 "Brüoloogiline mitmekesisus ja selle säilimise perspektiivid muutuva kliima ja kasvava inimtegevuse mõjul (1.01.2009−31.12.2012)", Nele Ingerpuu, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
LBGBO07059 "Euroopa Liidu Loodusdirektiivi lisades nimetatud sambla- ja samblikuliikide/perekondade aruandlusvormi täitmine (4.04.2007−15.05.2007)", Kai Vellak, Tartu Ülikool.
LLOOM15154 "Kaitstavate sammalde seiremetoodika analüüs ja metoodika täpsustamine (13.10.2015−1.12.2015)", Kai Vellak, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
LLOOM14136 "Könt-tanuka Vormsi leiukohtade ekspertiis (1.09.2014−10.11.2014)", Kai Vellak, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
LLOOM10206 "Liigi kaitse tegevuskava koostamine nõmmnelgile (Dianthus arenarius spp. arenarius) (14.12.2010−31.12.2011)", Ülle Reier, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
LLOOM12195 "Loodusdirektiivi aruande seisundiankeedi täitmine järgmistele samblaliikidele: roheline hiidkupar, juus-kiilsirbik, roheline kaksikhammas, läikiv kurdsirbik, könt-tanukas, harilik valvik, harjakas tahuksammal, jäik keerdsammal (2.10.2012−30.11.2012)", Kai Vellak, Nele Ingerpuu, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
LP1LM09075 "Looduskaitselise väärtusega sammalde inventuur Kõrvemaa MKA-l ja Põhja-Kõrvemaa LKS-l. (13.08.2009−1.11.2010)", Kai Vellak, Tartu Ülikool.
SP1LM11186T "Looduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC) (1.01.2011−31.12.2015)", Urmas Kõljalg, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed.
MP1UM11034 "Opening up the Natural History Heritage for Europeana (1.03.2011−28.02.2014)", Kai Vellak, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli Muuseumid, Loodusmuuseum.
LLOOM10042 "Osalemine Eesti seisukohtade kujundamisel UNESCO maailmapärandi komitee 34. istungiks ja osalemine istungi töös. (20.05.2010−1.12.2010)", Ülle Reier, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
LP1LM09041/1 "Riikliku eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire alamprogrammi „Kaitstavad samblad" täitmine. (26.04.2010−12.10.2010)", Kai Vellak, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli Muuseumid, Loodusmuuseum.
LP1LM09041/2 "Riikliku eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretöö „Kaitstavad samblad“ täitmine (1.07.2011−1.12.2011)", Kai Vellak, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli Muuseumid, Loodusmuuseum.
LLOOM12148/1 "Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööd 2014 (Osa 9 Seiretöö: Kaitstavad samblad) (1.05.2014−1.12.2014)", Nele Ingerpuu, Kai Vellak, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
LLOOM12148/2 "Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööd 2015 (Osa 8 Seiretöö: Kaitstavad samblad) (1.06.2015−1.11.2015)", Kai Vellak, Nele Ingerpuu, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
LLTOM16227 "Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööd 2016 (Seiretöö - kaitstavad samblad) (30.05.2016−1.11.2016)", Kai Vellak, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut.
LLOOM10076 "Rohelise hiidkupra püsielupaiga moodustamise ettepaneku ekspertiisi koostamine (10.05.2010−1.11.2010)", Kai Vellak, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
LLOOM10126 "Rohelise kaksikhamba, rohelise hiidkupra, hariliku valviku ja juus-kiilsirbiku kaitse tegevuskavade 2012-2016 koostamine. (8.09.2010−31.03.2011)", Kai Vellak, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
LLOOM12183 "Sammalde kaitse tegevuskavade koostamise tellimine (suur-pealsammal, meri-pungsammal ja tömbilehine tiivik) (29.10.2012−28.10.2013)", Kai Vellak, Nele Ingerpuu, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
LLOOM12184 "Sammalde kaitse tegevuskavade koostamise tellimine perekond turbasammal (Sphagnum) kohta. (17.09.2012−2.12.2012)", Kai Vellak, Edgar Karofeld, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
LP1LM12191 "Taimede ja sammalde kaitse korraldamine (roheline kaksikhammas ja harilik valvik) (23.10.2012−21.01.2013)", Mari Müür, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Tartu Ülikooli Muuseumid, Loodusmuuseum.
IUT20-29 "Tume elurikkus: taksonoomiline, fülogeneetiline, funktsionaalne ja geneetiline mitmekesisus dünaamilistes taimekooslustes (1.01.2014−31.12.2019)", Meelis Pärtel, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut.
IUT34-7 "Uudsed ökosüsteemid ja ökoloogiline taastamine säästva looduskasutuse kontekstis (1.01.2015−31.12.2020)", Asko Lõhmus, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut.
SLOOM12143 "Vähetuntud elurikkus – sammalde ja samblike kaitsealused, ohustatud ja tunnusliigid I etapp (1.01.2013−31.05.2014)", Tiina Randlane, Tartu Ülikool, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
TÜ Loodusmuuseumi botaanilised kollektsioonid sisaldavad materjale nii sammalde, vetikate kui soontaimede taksonite kohta. Seisuga 31.08. 2016 on botaanilistes kogudes arvel 315 512 eksemplari. Vanimad eksemparid kogus pärinevad 18. sajandist. Botaaniliste kogude põhieesmärk on koguda ja säilitada eelkõige Eesti taksonite tõendeksemplare, kuid ka maailma taimede ja vetikate herbaareksemplare ning teha säilitav materjal kasutatvaks nii digitaalselt kui ka materjaalselt kõikidele teadalstele. Kogudes säilitatav materjal on vabalt kasutamiseks teadus- ja õppetöö eesmärgil nii Eesti kui välisteadlastele. Kogude kasutamine on reguleeritud eeskirjadega, mis on vastavuses rahvusvaheliste nõuetega kogudele. Lähtuvalt nagoya protokolli reeglitest on viimastel aastatel hoiustatkse herbaariumis ka molekulaarsete uuringute tõendeksemplare( nii samblad kui ka soontaimed), mille geenijärjsetused on geenipanka (31.08.2016 seisuga 275 järjestust) või andmebaasi PlutoF (31.08.2016 seisuga 70 järjetsust) kantud. Botaanilised kogud sisaldavad kolme allkogu: 1)soontaimede herbaarium, 2) sammalde herbaarium ning 3) makrovetikate herbaarium ja vetikajooniste ikonoteek. Soontaimede herbaarium jaguneb kaheks osaks: Eesti Taimed (Planta Estonicae), mis 2016.a. seisuga sisaldab 79 426 herbaarlehte, ja Üldherbaarium (Herbarium Generale, üle 200 000 eks). Lisaks on koguga seotud õppeherbaarium, karpoloogiline kogu ning vanem botaaniline kirjandus. Herbarium Generale on Eesti suurim väljast poolt Eestit pärineva herbaarmaterjali kogu. Suur osa materjalidest on pärit Venemaalt, esinduslik on aga ka Austraalia herbaarium. Kogu on kujunenud töötajate ekspeditsioonide tulemusena ja herbaarmaterjalide vahetuse teel. Viimastel aastatel täienenud ka välisekspeditsioonidelt kogutud materjalidega (näit. Lõuna-Ameerikast). 2. Sammalde herbaariumis üle 22 500 säiliku leht-, kõder- ja helviksammaltaimi. Herbaarium jaguneb kaheks osaks. Põhikogu, mis sisaldab Eestist ja erinevatest geograafilistest regioonidest pärit materjale ning sisaldab herbaareksemplare enam kui 1500 taksoni kohta. Eesti herbaariumis oli 31.08.2016 seisuga 9459 eksemplari kõder-, helvik- ja lehtsamblaid. Lisaks põhikogule on herbaariumis ka eelmistest sajanditest pärit Ajalooliste kollektsioonide kogu (E. Russowi, G.K. Girgensohni, L. Rabenhorsti, C. Warnstorfi, T. Lippmaa jt.), mis sisaldab hinnanguliselt 8000 säilikut. Lisaks on sammalde herbaariumis on ka eksikaatkogud Leedust, Põhja-Ameerikast, Venemaalt, Kanaaridelt jm. Ajaloolistest eksikaatkogudest tähtsamad on Joh. Mikutowicz’i Bryotheca Baltica, G.K. Girgensohni, L. Rabenhorsti ja C. Warnstorfi kogutud eksikaatmaterjal, ca 3000 eksemplari. 3. Algoloogilise kogu suurima osa moodustab vetikate ikonoteek - see on liikide jooniste ja kirjelduste kartoteek, mis on vetikate süstemaatika ja taksonoomia uurimise oluline alus. Ikonoteegi põhirõhk on ikkesvetikate (Desmidales) liikide ja liigist alamate taksonite kirjeldustel ja joonistel. Oluliseks on peetud nomenklatuuri ja sünonüümistiku korrektsust ning taksonite võimalikult täielikku esindatust. Maksovetikate herbaarium sisaldab ligikaudu 900 mage- ja mereveevetikate herbaareksemplari.
The botanical collections includes herbaria of vascular plants and bryophytes and algological collections, altogether 315 512 specimens for the August 31 2016. Altogether more than 300 sequences are added to the database, which voucher specimens are kept in our herbarium. The collections are open for scientific work and study. There is no separate exhibition hall, but at least twice a year temporary exhibitions are organized in museum rooms. Plant diversity of our collections has exhibited on permanent exhibition of the natural history Museum since 2016. Botanical collections includes three different collections: 1. Herbarium of vascular plants - includes more than 280 000 specimens, most representative are collection of Estonian plants (79 426 specimens, August 31 2016) and from the former Soviet Union. 2. Herbarium of bryophytes - ca 22 500 specimens. Beside specimens collected from Estonia (9459 speciemens registered in 31.08.2016), and elsewhere, also historical collections collected by Girgensohn, Russow, Warntsorf etc. (ca 8000 specimens) and exsiccate collections (ca 3000 speciemns) are kept in the bryophyte herbarium. 3. Algological collections consist of macro-algae collection (ca 900 specimens) and wet collection of micro-algae (ca 100 examples). In addition ca 14 000 sheets of drawings about Desmidales and the library of K. Tomasson are kept at this collection.
Alamkogud (3)
NimiNimi inglise keeles
Algoloogilised kogudAlgological collections
Sammalde herbaariumHerbarium of bryophytes
Soontaimede herbaariumHerbarium of vascular plants
Säilikud (2)
TüüpHulkÜhikLisainfoLisainfo inglise keeles
digifotod85186andmefaildigitaliseeritud soontaimede ja sammalde herbaareksemplarid, mis on kättesaadavad eElurikkuse portaali kaudu. Kaitsealuste liikide ja haruldaste taimede digiinfo ei ole avalikustatud.Altogether 85 186 plant specimens (vascular plants and bryophytes) are digitized for 31.08.2016, that are available from eElurikkus. Info for species that are protected in Estonia or in Europe is not open for public.
herbaareksemplarid315512eksemplarSoontaimede herbaarium on Eesti vanim ja suurim botaaniline kogu. Kogu Eesti kollektsioonis on herbaarmaterjale enam kui 2500 taksoni, Eestis looduslikult kasvavate ja kultuuris kasvatavate taimede kohta, Üldherbaariumis on materjale enam kui 12 000 taksoni kohta. Soontaimede herbaariumis hoiustatakse 51 taksoni tüüpmaterjale, 2012. aastal lisandus kollektsiooni kaks tüüpeksemplari. Sammalde herbaariumis on tõendmaterjale ca 1500 taksoni kohta erinevatest maakera piirkondadest. Eriti esinduslikud on ajaloolised kogud, mis sisaldavad ka kolme taksoni tüüpmaterjale. Eesti sammalde nimestiku (2015) aluseks olevatest taksonite tõendeksemplaridest 352 (s.o. 59%) asub TUs. Algoloogiliste kogude väärtosa moodustab ikonoteek (jooniste ja mikrofotode kogu), kus on jooniseid alates 1830-datest aastatest kaasajani. Ikonoteek on oluliseks osaks vetikate taksoninimede kaasajastamisel ja süstematiseerimisel. Makrovetikate herbaarium sisaldab 31.08.2016. seisuga 892 eksemplari. 31.08.2016 seisuga on digiteeritud 835 makrovetika herbaarlehte. Sammalde herbaariumist on andmebaasist kättesaadav 9829 eksemplari info. Soontaimede herbaariumist on andmebaasi kantud 70144 eksemplari info. In Vascular plant herbariumare voucher specimens for more that 2500 taxons native in Estonia and cultivated. general herbarium includes material for more that 12 00 taxons. Bryophyte herbarium includes around specimens for around 1500 taxons worldwide and large historical collections (8000 speciemns). Type material for 51 vascular plant and for three bryophyte taxons are kept in the botanical collections of the Natural History Museum, UT. Algological collection consists of the herbarium of macro algae (892 specimens) and iconotheca of Desmidales (more than 14 00 sheets).
Botaaniliste kollekstioonide ajalugu Tartu Ülikoolis algab koos loodusmuuseumi rajamisega 1802. aastal. 2007. aastal moodustati taime-ja seenekogude baasil TÜ Loodusmuuseumi allüksusena botaanika- ja mükoloogiamuuseum, kuhu kuuluvad praegu ka kõik botaanilised (soon- ja sammaltaimed ning vetikad) kollektsioonid omaette kollektsioonidena. Botaanilsites kogudes säilitatakse nii ajaloolise väärtusega Tartu Ülikoolis töötanud botaanikute herbaarmaterjale, välitööde andmeid kui ka botaanilisi teatmeteoseid, mis on seotud kollektsioondiega.
Teaduskollektsiooni kasutajad (6)
Kasutaja tüüp%
erialaspetsialistid
kraadiõppurid
teadustöötajad
välisteadlased
õppejõud
üliõpilased
Kollekstioonid on avatud kasutamiseks nii kohapeal kui ka laenutuse teel. Võimalik on laenutada ka digitaalset materjali, tüüpmaterjalid ja ajaloolised kollektsioonid on ainult kohapeal kasutamiseks.
Collections are available for scientific studies and it is possible to request for a loan. For historical and type specimens we lend out only as a digital forms.
On olemas ja kättesaadavad musuuemi kodulehelt ning kohapeal kasutades.
General guidelines for working with collections can be download from the museum homepage and are available in storage rooms. Loan conditions will be sent as a supplement with the loan.
Erinevate proovide võtmine herbaarkogude eksemplaridest tuleb kooskõlastatksea kuraatoriga ning kasutatud materjali tuleb viidata kehtivate reegilte alusel. Lähtuvalt Nagoya protokollist tuleb DNA analüüside tulemused kanda rahvusvaheliselt aktsepteeritud andembaasidesse (n. GenBank) ning seostada eksemplaridega andmebaasis.
Taking samples from the herbarium specimens have to be agreed with curator and refer to the herbarium source appropriately. Data (incl. all sequences) should be databased appropriately and info about published data should be sent to the herbarium.