Meetod graptoliitargilliidi metallorgaanilise aine lõhustamiseks mikroobikoosluse abil
Patentne leiutis: Meetod graptoliitargilliidi metallorgaanilise aine lõhustamiseks mikroobikoosluse abil; Omanikud: BiotaTec OÜ; Autorid: Anne Menert, Maia Kivisaar, Sirli Sipp Kulli, Ain Heinaru, Tiit Maidre; Prioriteedi number: P201600003; Prioriteedi kuupäev: 16.02.2016.
Patentne leiutis
Meetod graptoliitargilliidi metallorgaanilise aine lõhustamiseks mikroobikoosluse abil
Method for decomposition of the metallorganic matter of graptolite argillite by microbial consortium
Leiutises kirjeldatakse meetodit, mis seisneb stabiilse adapteeritud mikroobikoosluse toimel graptoliitargilliidi metallorgaanilise aine lõhustamises anaeroobses keskkonnas, millega kaasneb metallide bioleostumine ja metaani eraldumine. Esitatakse leiutist kinnitavad katsetulemused ja näidatakse betaiini toimet kasvukeskkonnas argilliidi metallorgaaniliste ühendite lagundamisel. Iseloomustatakse neid protsesse läbiviivat mikroobikooslust.
The present invention describes a method, which consists in decomposition of graptolite argillite organometallic matter in anaerobic environment by a stable adapted microbial consortium, accompanied by bioleaching of metals and methane generation. Supporting experimental data are presented and the effect of betaine in biodegradation of argillite organometallic compounds is demonstrated. Microbial communities provoking these processes are characterized.
Prioriteeditaotlus
16.02.2016
P201600003
Muu ...
Käesolev leiutis kuulub biotehnoloogia, bioremediatsiooni ja hüdrobiometallurgia valdkonda. Kasutatakse mikroobikooslust metallorgaanikat sisaldava argilliitmaagi lagundamiseks, millega kaasneb metallide bioleostamine ja metaani eraldumine. Kirjeldatakse nendeks protsessideks sobivaid keskkonnatingimusi ja toitelahuseid. Argilliidist eraldatud mikroobikoosluse biodegradatsioonivõimet saab kasutada argilliidi keskkonnakahjuliku toime kõrvaldamiseks ja selle käigus tekkivate kasulike produktide tootmiseks.
C12P5/02; C22B3/18; E21B43/22
Eesti Patendiamet
Eesti Vabariik
Kaitstud