Lämmastiklõhkamismeetod biomassi rakustruktuuri lõhkumiseks
Patentne leiutis: Lämmastiklõhkamismeetod biomassi rakustruktuuri lõhkumiseks; Omanikud: Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Põllundus- ja tootmistehnika osakond, Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut; Autorid: Timo Kikas, Merlin Raud, Marti Tutt, Jüri Olt; Prioriteedi number: P201400050; Prioriteedi kuupäev: 30.12.2014.
Patentne leiutis
Lämmastiklõhkamismeetod biomassi rakustruktuuri lõhkumiseks
Nitrogen explosion pretreatment method for disruption of cellular structure of biomass
Leiutis kuulub mittefossiilse päritoluga kütuste tootmistehnoloogiate valdkonda, täpsemalt etanooli tootmisseadmete hulka ning on kasutatav etanooli tootmiseks lignotselluloossest biomassist. Lämmastiklõhkamismeetod biomassi rakustruktuuri lõhkumiseks, mille kohaselt kuiv peenestatud biomass segatakse veega kreemitaolise konsistentsi saavutamiseni, kusjuures biomassi ja vee massisuhe on 1:5 kuni 1:15, rõhk tõstetakse lämmastiku (N2) lisamise teel rõhuni 10 kuni 30 baari, temperatuur reaktori sees tõstetakse väljastpoolt kuumutamise teel temperatuurini 125 kuni 175 kraadi Celsiuse järgi ja hoitakse seal inkubatsiooni aja jooksul 10 kuni 120 minutit, seejärel lastakse biomass jahtuda lõpptemperatuurini 125 kuni 175 kraadi Celsiuse järgi, kusjuures biomassi kuumutamise, temperatuuri hoidmise ja jahutamise aeg survereaktoris on kokku 1 kuni 4 tundi, ning peale lõpptemperatuurini viimist alandatakse survereaktoris rõhk kiiresti atmosfäärirõhuni ja eeltöödeldud biomass suunatakse survereaktorist edasisele töötlusele.
The invention belongs to the field of instrumentation for production of non-fossil biofuels, more specifically instrumentation for production of bioethanol, biobuthanol and biodiesel and is applicable in biofuel production process from lignocellulosic biomass. In nitrogen explosion method for disrupting cell structure, dry milled biomass is mixed with water to achieve creamy consistency (biomass to water ration from 1:5 to 1:15), pressure is increased using nitrogen gas (N2) to a range of 10 to 60 bars, temperature in the pressure vessel is raised to a range of 125 to 190 degrees of Celsius and is kept thus for the incubation period of 10 to 120 minutes. The mixture is then cooled to a temperature range of 25 to 90 degrees of Celsius, while the total time of biomass heating, incubation and cooling is in the range of 1 to 4 hours. After reaching the final temperature, the pressure is suddenly released to achieve explosive decompression and the pretreated biomass is used in further processing.
Prioriteeditaotlus
30.12.2014
P201400050
Rahvusvaheline (IPC)
C08L97/02; D21B1/36; C12P7/06
Eesti Vabariik
Kaitstud
Välja antud kaitsedokumendid (1)
KuupäevNumberPatendiametKehtiv kuniVolinikRiikURLFailStaatus
15.12.2016EE05784 B1Eesti VabariikKaitstud