Lignotselluloossest biomassist etanooli tootmise integreeritud läbivooluline seade
Patentne leiutis: Lignotselluloossest biomassist etanooli tootmise integreeritud läbivooluline seade; Omanikud: Eesti Maaülikool; Autorid: Jüri Olt, Timo Kikas; Prioriteedi number: P201300016; Prioriteedi kuupäev: 2.05.2013.
Patentne leiutis
Lignotselluloossest biomassist etanooli tootmise integreeritud läbivooluline seade
Integrated flow-through apparatus for ethanol production from lignocellulosic biomass
Leiutis kuulub mittefossiilse päritoluga kütuste tootmistehnoloogiate valdkonda, täpsemalt etanooli tootmisseadmete hulka ning on kasutatav etanooli tootmiseks lignotselluloossest biomassist. Lignotselluloossest biomassist etanooli tootmise integreeritud läbivooluline seade sisaldab omavahel ühendatud biomassi eeltöötlusosa, hüdrolüüsiosa, fermentatsiooniosa ja destillatsiooniosa. Eeltöötlusosa, hüdrolüüsiosa ja destillatsiooniosa moodustavad ühtse kompaktse terviku, kusjuures biomassi eeltöötlusosa ja hüdrolüüsiosa kujutavad endast kaheastmelist ühtset keerdtorustikku, kus toru läbimõõt on kummaski astmes erinev, seadmel on soojusvahetussüsteem ning destillatsiooniosa on paigutatud keerdtorustiku keskele. Kaheastmelise keerdtorustiku sisemises astmes paikneb eeltöötlusosa ja välimises astmes hüdrolüüsi osa, kusjuures keerdtoru läbimõõt väheneb sisemisest astmest välimise suunas. Keerdtorustiku eri astmed on eraldatud vaheseintega, kusjuures mõlema astme keerdtorustik paikneb soojusvahetussüsteemi soojuskandjaga täidetud ruumis. Seadme fermentatsiooniosa kujutab endast püstset mahutit, mis sisaldab püstset keerdkanalit, kusjuures kanali sisend on mahuti allosas ja kanali väljund mahuti ülaosas. Seadme tööprotsessi juhtimiseks on seade varustatud andurite ja juhtseadmega.
The invention falls in the category of non-fossil fuel production technology, bioethanol production in particular, and is applicable in the production of bioethanol from lignocellulosic biomass. Integrated flow-through apparatus for ethanol production from lignocellulosic biomass contains of interconnected pre-treatment, hydrolysis, fermentation, and distillation units. The pre-treatment, hydrolysis, and distillation units are incorporated into a single integrated reactor, where pre-treatment and hydrolysis units are made of two-levelled coil of tubing that is wound around the distillation unit. The tube size in both levels is different and the reactor has a heat exchange system. The pre-treatment unit is placed in the inner part of the two-levelled tubing and the hydrolysis unit in the outer part. The tube size decreases from inner part to outer. Different parts of the tubing are immersed in the heat carrier and separated from each other by insulating walls. The fermentation unit of the apparatus is an upright container that includes an upright winding channel. The inlet of the channel is at the bottom and outlet at the top of the container. Apparatus is furnished with sensors and a control panel to control the processes in the apparatus.
Prioriteeditaotlus
2.05.2013
P201300016
Rahvusvaheline (IPC)
C12M1/00; C12P7/10
Eesti Patendiamet
Eesti Vabariik
Kaitstud
Välja antud kaitsedokumendid (1)
KuupäevNumberPatendiametKehtiv kuniVolinikRiikURLFailStaatus
15.05.2015EE 05748 B1Kaitstud