Pinnasefiltritega ja vabaveelise märgalaga reoveepuhastussüsteem
Kasulik mudel: Pinnasefiltritega ja vabaveelise märgalaga reoveepuhastussüsteem; Omanikud: Marek Strandberg, Tõnu Mauring, Ülo Mander; Autorid: Marek Strandberg, Tõnu Mauring, Ülo Mander; Prioriteedi kuupäev: 12.10.2000.
Kasulik mudel
Pinnasefiltritega ja vabaveelise märgalaga reoveepuhastussüsteem
Reoveepuhastussüsteem, mis koosneb vertikaal­suunalise veevooluga aereerivast fi!tratsiooni osast, horisontaalsuunalise veevooluga filtrats1ooni osast või nendest loodud kõikvõimalikest kombinatsioonidest ja vabaveelisest taimedega kaetud ning tammisüsteemiga reguleeritavast järelpuhastusmärgalast, kus tervikuna toimub vajalik vee aereerimine ning orgaanilise aine, fosfori ja lämmastiku kinnipidamine. Esmase filtrat­sioonosa eritihedusega puistmaterjalide kihtide jaotus ja hüdraulilise koormamise reziim on valitud selliselt, et reoveepuhastussüsteemi mõõtmeid oleks võimalik majanduslikel kaalutlustel vähendada piirini, kus filtratsioonikeha kogu maht oleks maksimaalselt kasutatud läbivoolava reovee poolt ning süsteemi hapnku reovette transportimise võime oleks maksi­maalne.
  • Marek Strandberg, Tõnu Mauring, Ülo Mander
Prioriteeditaotlus
12.10.2000
Eesti Vabariik
Lõpetatud
Välja antud kaitsedokumendid (1)
KuupäevNumberPatendiametKehtiv kuniVolinikRiikURLFailStaatus
16.04.2001EE200000262U1PatendiametMargus SarapEesti VabariikEE00262U1Lõpetatud