Meetod laboratoorsete katsesilode sulgemiseks
Patentne leiutis: Meetod laboratoorsete katsesilode sulgemiseks; Omanikud: Eesti Taimekasvatuse Instituut; Autorid: Edvin Nugis, Paul Lättemäe; Prioriteedi number: P201000080; Prioriteedi kuupäev: 29.11.2010.
Patentne leiutis
Meetod laboratoorsete katsesilode sulgemiseks
Method for closing of laboratory test silos
Leiutis kuulub rohtmaterjali sileerimise valdkonda, täpsemalt seda saab kasutada laboratoorsetes töödes katsesilode kvaliteedi määramiseks. Leiutise eesmärkideks on rohtmaterjali sileeruvuse tagamine ja rohtmaterjali purkides piisava hermeetilisuse kindlustamine. Eesmärkide saavutamiseks on välja töötatud pallisilo kilega laboratoorsete katsesilode sulgemise meetod. Meetod põhineb laboratoorsete katsesilode purkide 1 purgi ava 2 kinnimähkimisel pallisilo kilega 3, lõigates eelnevalt pallikile pikuti pooleks, tagades nende tehnoloogiliste võtete abil rohttaimede sileerimisel piisava hermeetilisuse ja samal ajal gaasidevahetuse silo keskkonna ja väliskeskonna vahel. Meetodit saab kasutada imiteerides nii raskemaid, kui ka kergemaid käärmistingimusi, alandades toitainete kadusid ja kindlustades käärimisprotsesside reguleerimise võimaluse.
This invention belongs to the area of conservation of forage. Specifically, that is possible to use in laboratory works to determine the quality of test silages. The purpose of invention is to quarantee forage ensiling properties by using big bale plastic film, wrapping it over the jar mouth and thereby ensuring anaerobic conditions in the jar. In order to obtain the purpose, closing of laboratory test silos by big bale plastic film is worked out. The method is based on wrapping the big bale plastic film 3 over the mouth 2 of glass jars 1, film which is previously lenghtwise line divided into halves, ensuring sufficient anaerobic conditions and gases exchange between the silos and environment. There is possible to use this method imitating like heavy and light as well as easy fermentation conditions, reducing nutrient losses and ensuring opportunity to regulate the fermentation processes.
Prioriteeditaotlus
29.11.2010
P201000080
Rahvusvaheline (IPC)
A01F 25/14 (2011.01); A23K 3/00 (2011.01)
Eesti Vabariik
Kaitstud
Välja antud kaitsedokumendid (1)
KuupäevNumberPatendiametKehtiv kuniVolinikRiikURLFailStaatus
17.06.2013EE 05658 B1Patendiamet, patendiosakond29.11.2015www.espacenet.comFail_Meetod P20100080_013.doc
Kaitstud