Meetod mulla tootmisvõime parendamiseks ida-kitsehernepõllul
Patentne leiutis: Meetod mulla tootmisvõime parendamiseks ida-kitsehernepõllul; Omanikud: Eesti Taimekasvatuse Instituut; Autorid: Edvin Nugis, Heli Meripõld; Prioriteedi number: P201000076; Prioriteedi kuupäev: 19.10.2010.
Patentne leiutis
Meetod mulla tootmisvõime parendamiseks ida-kitsehernepõllul
Method for improving of soil productive capacity at fudder Galega`s field
Leiutis kuulub mulla tootmisvõime parendamise valdkonda, täpsemalt seda saab kasutada ida-kitseherne taimede pungumisfaasis. Leiutise eesmärkideks on mulla tootmisvõime parendamise tagamine ida-kitseherne põllul, vastavate tehnoloogiliste võtete abil ida-kitseherne ädala taaskasvu tagamiseks. Eesmärkide saavutamiseks on välja töötatud ida-kitseherne põllumulla tootmisvõime parendamise meetod. Meetod põhineb ida-kitseherne taime pungumisfaasis selle mahaniitmisel, jättes kuni järgmise kevadeni selle kõrtele 2 ning seejärel enne vegetatsiooni algust maharullimisel, tagades nende tehnoloogiliste võtete abil mulla huumuskihi tootmisvõime kvantitatiivse ja kvalitatiivse parendamise. Maha niidetud põhk 1, toetudes kõrtele 2 võimaldab ädala taaskasvu.
The invention belongs to the field of improving production capacity of soil. It can be used after cutting the plants of fodder galega in the stage of budding. The purpose of the invention is to guarantee production capacity of soil in the field of fodder galega, to guarantee the re-growth of the second grass crop of fodder galega by the help of corresponding technological methods. In order to accomplish it, the method of improving the production capacity of field soil of fodder galega has been worked out. The method is based on cutting down the fodder galega plant in the budding stage, leaving it on stems 2 until the next spring, and after that before the start of vegetation rolling down, guaranteeing by that the quantitative, qualitative and improving of production capacity of soil’s humus layer. The cut-down litter, leaning on stems 2 enables the re-growth of the second grass crop.
Prioriteeditaotlus
19.10.2010
P201000076
Rahvusvaheline (IPC)
A01C 21/00 (2011.01)
Kaitstud
Välja antud kaitsedokumendid (1)
KuupäevNumberPatendiametKehtiv kuniVolinikRiikURLFailStaatus
17.06.2013EE 05657 B1Patendiamet, patendiosakond19.10.2015www.espacenet.comFail_Meetod P201000088_013.doc
Kaitstud