Struktuur

Asutuse üldandmed

90001457
SA Eestimaa Looduse Fond
Estonian Fund for Nature
eraõiguslik juriidiline isik

Kontakt

Eesti Vabariik
  • Leitud 55 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Lotman, Aleksei; Kasak, Kuno (2017). Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika — kas ka päriselt roheline? Akadeemia, 3, 444−466.1.3.
Kasak, Kuno; Mõtlep, Riho; Truu, Marika; Truu, Jaak; Kõiv-Vainik, Margit; Espenberg, Mikk; Paiste, Päärn; Kirsimäe, Kalle; Mander, Ülo (2016). Hydrated Oil Shale Ash Mitigates Greenhouse Gas Emissions from Horizontal Subsurface Flow Filters for Wastewater Treatment. Water, Air, & Soil Pollution, 227 (320), 1−12, 10.1007/s11270-016-3007-8.1.1.
Pungas-Kohv, Piret (2016). Kui soine on eesti ilukirjandus? Akadeemia, 28 (12), 2113−2137.1.3.
Pungas-Kohv, Piret (2016). Impression about mires in the Estonian fictional literature. PECSRL 2016: Mountains, uplands, lowlands. European landscapes from an altitudinal perspective: 27th session of the Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, Innsbruck and Seefeld in Austria, 5-11 September, 2016. _EditorsAbbr Bender, O., Baumgartner, J., Heinrich, K., Humer-Gruber, H., Scott, B., Töpfer, T. Austrian Academy of Sciences: The Institute for Interdisciplinary Mountain Research (IGF), 147−148.3.4.
Suškevičs, M.; Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Poltimäe, H.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K. ... Vetemaa, M. (2016). Adapting to a Changing Climate: Natural Environment and Bioeconomy. EcoBalt 2016: Book of Abstracts. Tartu, Estonia, October 9 - 12, 2016: EcoBalt 2016 Tartu, Estonia, October 9 - 12, 2016. Ed. Leito, I. et al. Tartu: Tartu Ülikool, 16−16.5.2.
Pungas-Kohv, Piret (2016). Väike sooretk läbi eesti ilukirjanduse. Maastikule kleepuv tekst: Maastikule kleepuv tekst, Tallinn-Särghaua, 9.-11. juuni 2016. _EditorsAbbr Risto Järv, Elle-Mari Talivee, Kadri Tüür. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 17−18.5.2.
Pungas-Kohv, Piret (2016). Et seinu oleks vähem - minu kogemus avatud ruumiga. Pärismaa, Sirje (_EditorsAbbr). Uuenduslik koolidisain kui haridusmuutuste kiirendi. Uuenenud õpikäsitust toetava avatud õpikeskkonna loomise käsiraamat. (59−65). Tartu: Tartu Linnavalitsuse haridusosakond.6.2.
Kasak, Kuno; Piirimäe, Kristjan; Vahtrus, Siim (2016). Veekaitsemeetmed põllumajanduses: käsiraamat tootjale. Tartu: Eestimaa Looduse Fond.6.2.
Pungas-Kohv, Piret (2016). Millised on sood lasteraamatutes? Eesti Loodus, 8, 10−15.6.3.
Pungas-Kohv, Piret; Kohv, Marko; Lotman, Aleksei (2016). Millest algab keskkonnateadlikkus? Õpetajate Leht.6.6.
Kasak, Kuno; Mander, Ülo; Truu, Jaak; Truu, Marika; Järveoja, Järvi; Maddison, Martin; Teemusk, Alar (2015). Alternative filter material removes phosphorus and mitigates greenhouse gas emission in horizontal subsurface flow filters for wastewater treatment. Ecological Engineering, 77, 242−249, 10.1016/j.ecoleng.2015.01.038.1.1.
Dmitrieva, Lilia; Härkönen, Tero; Baimukanov, Mirgaliy; Bignert, Anders; Jüssi, Ivar; Jüssi, Mart; Kasimbekov, Yesbol; Verevkin, Mikhail; Vysotskiy, Vadim; Wilson, Susan; Goodman, Simon J. (2015). Inter-year variation in pup production of Caspian seals (Pusa caspica) 2005-2012 determined from aerial surveys. Endangered Species Research, x−x [_isbeingpublished].1.1.
Suškevičs, M. (koost.); Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Poltimäe, H.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K. ... Vetemaa, M. (2015). Ettepanek Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia 2017-2030 (visiooniga aastani 2100) koostamiseks: looduskeskkonna ja biomajanduse valdkonnad. 2.5.
Poltimäe, H.; Suškevičs, M.; Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K. ... Vetemaa, M. (2015). Ettepanek Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise strateegia 2017-2030 rakendusplaani koostamiseks: looduskeskkonna ja biomajanduse valdkonnad. Projekt BioClim. 2.5.
Suškevičs, M. (koost.); Freiberg, R.; Kangur, K.; Kriiska, K.; Kruus, E.; Melts, I.; Peterson, K.; Poltimäe, H.; Pärnoja, M.; Randveer, T.; Salm, J.-O.; Sudakova, L.; Tullus, H.; Drenkhan, R.; Evans, R.; Hanso, M.; Jäärats, A.; Kaasik, A.; Kalamees, R.; Kaljund, K. ... Vetemaa, M. (2015). Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades. Projekti BioClim lõpparuanne (alusuuring). 2.5.
Pärn, Jaan; Aasa, Anto; Egorov, Sergey; Filippov, Ilya; Gabiri, Geofrey; Gheorghe, Iuliana; Järveoja, Järvi; Kasak, Kuno; Laggoun-Défarge, Fatima; Luswata Kizza, Charles; Maddison, Martin; Mitsch, J. William; Óskarsson, Hlynur; Pellerin, Stéphanie; Salm, Jüri-Ott; Sohar, Kristina; Soosaar, Kaido; Teemusk, Alar; Tenywa, M. Moses; Villa, A. Jorge ... Mander, Ülo (2015). Global Boundary Lines of N2O and CH4 Emission in Peatlands. In: Vymazal, Jan (Ed.). The Role of Natural and Constructed Wetlands in Nutrient Cycling and Retention on the Landscape (87−102). Switzerland: Springer.3.1.
Tedersoo, L.; Bahram, M.; Põlme, S.; Kõljalg, U.; Yorou, N.S.; Wijesundera, R.; Villarreal-Ruiz, L.; Vasco-Palacios, A.; Quang Thu, P.; Suija, A.; Smith, M.E.; Sharp, C.; Saluveer, E.; Saitta, A.; Ratkowsky, D.; Pritsch, K.; Riit, T.; Põldmaa, K.; Piepenbring, M.; Phosri, C. ... Abarenkov, K. (2014). Global diversity and geography of soil fungi. Science, 346 (6213), 1078, 10.1126/science.1256688.1.1.
Sell, I. (koost.); Jõgiste, K.; Kinks, R.;, Kraut, A.; Leis, M.; Lutsar, L.; Martin, A.-J.; Palo, A.; Sell, I.; Timm, U. (2014). Metsasõbra meelespea. Tartu: Eestimaa Looduse Fond.6.2.
Kasak, Kuno; Lotman, Silvia; Talpsep, Indrek; Piirimäe, Kristjan (2014). Fosfori ärakanne põllumajandusmaastikult – mõju Eesti veekogudele ja võimalikud meetmed selle vähendamiseks. Liisa Lang, Karin Truuver, Triine Post. Fosfor – aegade algusest tänapäevani. Schola Geologica X (78−82). Tartu: Eesti Looduseuurijate Selts.6.3.
Jüssi, Mart (2014). Läänemere "karvased kalad". Eesti Jahimees, 2, 12−15.6.3.
Parts, Kaarin (2014). Skandinaavia metsandusmudel - kas ikka positiivne eeskuju? Eesti Mets, 4, 30−33.6.3.
Sell, I. (2014). Teejuht seente maailma*. Sinu Mets, 36, 24−25.6.3.
Sell, I. (2014). Teejuht seente maailma*. Sinu Mets, 35, 25−25.6.3.
Sell, I. (2014). Teejuht seente maailma*. Sinu Mets, 34, 24−25.6.3.
Sell, I. (2014). Teejuht seente maailma*. Sinu Mets, 37, 24−25.6.3.