Struktuur

Asutuse üldandmed

Hüdrobioloogia õppetool
Chair of Hydrobiology
31.12.2015
avalik-õiguslik juriidiline isik

Kontakt

Eesti Vabariik
Tartu
  • Leitud 18 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
Kalastiku koosseis ja liigirikkus Peipsi vesikonna jõgedesSaat, Toomas; Pärt, Siima; Järvekülg, Rein; Tambets, Jaak; Tambets, Meelis2010Peipsi vesikonna kalad ja kalandus3.2.Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool;
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus
Success of embryonic development of reciprocal hybrids of bream Abramis brama (L.) and white bream Blicca bjoerkna (L.)Vetemaa, M.; Kalda, R.; Tambets, M.2008Journal of Fish Biology1.1.Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool
Jõgede hüdrobioloogiaPiirsoo, Kai; Järvekülg, Rein; Käiro, Kairi; Pall, Peeter; Tambets, Jaak; Tambets, Meelis; Trei, Tiiu; Viik, Malle; Vilbaste, Sirje2008Pärnumaa. Loodus, aeg, inimene.3.2.Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool;
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Kalad ja kalapüükKangur, A., Kangur, P., Pihu, E., Vaino, V., Tambets, M., Krause, T., Kangur, K.2008Peipsi3.2.Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut;
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus;
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool
Spatial variation in size distribution of two freshwater species, European perch (Perca fluviatilis L.) and roach (Rutilus rutilus L.), in the shallow coastal area of the NE Baltic SeaAlbert, A.; Barkala, M.; Eschbaum, R.; Jürgens, K.; Kesler, M.; Saat, T.; Verliin, A.; Vetemaa, M.2007Theme Session E: Marine biodiversity: a fish and fisheries perspective. ICES Council Meeting Documents3.4.Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool;
Tartu Ülikool
Annual and seasonal dynamics of fish in the brackish-water Matsalu Bay, EstoniaVetemaa, M.; Eschbaum, R.; Verliin, A.; Albert, A.; Eero, M.; Lillemägi, R.; Pihlak, M.; Saat, T.2006Ecology of Freshwater Fish1.1.Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool;
Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Matemaatikainstituut
Viljandi järv - kas looduslik või oluliselt muudetud?Ott, Ingmar; Timm, Henn; Rakko, Aimar; Mäemets, Helle; Kübar, Kaidi; Tammert, Helen; Laas, Alo; Tambets, Meelis; Järvet, Arvo; Kübar, Rene2006Eesti Loodusuurijate Seltsi aastaraamat3.2.Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus;
Eesti Maaülikool;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut;
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool
Community loss of the loose-lying red algae through the macroalgal beach casts in Väinameri areaKersen, P.20066.7.Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool
Monogononta of EstoniaVirro, T.2004Fauna Europaea: Rotifera3.3.Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool
Costa Rica [Videosalvestis] : TÜ Botaanika ja Ökoloogia instituudi ekspeditsioon Costa RicasseReier, Ü.; Zobel, M.; Zobel, K.; Ingerpuu, N.; Moora, M.; Kull, O.; Saat, T.20046.7.Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika õppetool;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool;
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Water-quality criteria according to the EU Water Framework Directive: how do they work in Lake Peipsi?Nõges, P.; Nõges, T.; Haberman, J.; Kangur, K.; Kangur, A.; Kangur, P.; Laugaste, R.; Mäemets, H.; Ott, I.; Timm, H.; Yastremskij, V.; Virro, T.2003Proceedings of the Second International Conference, Sustainable Management of Transboundary Waters in Europe3.4.Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool;
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus
Ecological classification of Lake Peipsi according to the EC WFDNõges, T.; Nõges, P.; Haberman, J.; Kangur, K.; Kangur, A.; Kangur, P.; Laugaste, R.; Mäemets, H.; Ott, I.; Timm, H., Yastremskij, V. V.; Virro, T.2002MANTRA-East Newsletter3.3.Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool;
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus
EL Loodusdirektiivi II lisa kala- ning sõõrsuuliigid Eesti jõgedes, järvedes ja rannikumeresJärvekülg, R.; Tambets, M.; Kangur, M.; Järvalt, A.; Eschbaum, R.2001Ülevaade EL Loodusdirektiivi mage- ja riimvete elupaikadest ning taime- ja loomaliikidest Eestis.3.3.Tartu Ülikool;
Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, limnoloogiakeskus;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool
Life cycles of planktonic rotifers in Lake PeipsiVirro, T.19992.3.Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool
In vitro maturation of whitefish, Coregonus lavaretus (L.), oocytesTambets, M.; Muje, P.; Saat, T.1996Boreal Environment Research1.2.ELNET;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool
Rotifers from Lake Yaskhan, TurkmenistanVirro, T.1993Limnologica 1.2.ELNET;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool
Rotiferology in EstoniaVirro, T.1993Rotifer News : The Newsletter of the International Rotifer Community6.6.Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool
Sravnenie metodov sbora planktonnykh kolovratok (Rotatoria) na primere Chudskogo ozeraVirro, T.1989Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Bioloogia1.2.ELNET;
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Hüdrobioloogia õppetool