Struktuur

Asutuse üldandmed

74001073
Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Institute of Physics, University of Tartu
avalik-õiguslik juriidiline isik
Jaak Kikas

Kontakt

Eesti Vabariik
Tartu
Ravila 14c
50411
( 372) 742 8102
( 372) 738 3033
  • Leitud 243 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0180037s07 Kiiritusnähtused laia keelutsooniga funktsionaalmaterjalides01.01.200731.12.2012Aleksandr LuštšikTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut1 423 152,37 EUR
MUULLOFY10207110 põhjaveeproovi Ra-226 ja Ra-228 aktiivsuse kontsentratsiooni analüüsimine16.12.201031.12.2012Madis KiiskTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut19 656,67 EUR
ETFETF8666Aatomkontrollitud kaitsvad katted01.01.201131.12.2012Väino SammelselgTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut22 080,00 EUR
MTTMTT83Advanced oxide-based scintillation materials for application in science and technology01.08.201230.11.2015Dmitry SpasskiyTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut426 668,00 EUR
MUULLOFY15040Aeroioonide ja nanoosakeste spektromeetrite NAIS ja aerosooliosakeste spektromeetrite EAS kalibreerimine TÜ Füüsika Instituudis olemasolevate seadmetega16.02.201531.12.2015Urmas HõrrakTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut3 333,33 EUR
ETFETF8417Aerosooli nanoosakeste suurusjaotuse mõõtmise teoreetilised ja tehnoloogilised probleemid.01.01.201031.12.2012Aadu MirmeTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut41 414,52 EUR
SFSF0382145s02Aine süvastruktuuri teooria01.01.200231.12.2006Vladimir HižnjakovTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut775 120,48 EUR
ETFETF6660Aineosakeste vaheliste vastasmõjude selgitamine multifunktsionaalsete (tööstus-) materjalide väljatöötamiseks.01.01.200631.12.2009Ants LõhmusTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond51 934,09 EUR
MUULLOFY14023Alumiiniumsulami 5754 detailide anodeerimise modelleerimine ning konsultatsioonid anodeerimisprotsessi läbiviimiseks03.02.201401.06.2014Maido MerisaluTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut4 000,00 EUR
ETFETF9283Alusuuringud grafeeni rakendusteks optoelektroonikas ja optilises gaasisensoorikas01.01.201231.12.2015Valter KiiskTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut54 825,60 EUR
MUUMLOFY13147RARCADIA - Piirkondlike võimaluste integreeritud hinnang uute reaktorite arendamiseks01.11.201331.10.2016Alan Henry TkaczykTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Füüsika instituut55 490,20 EUR
ETFETF8342Atmosfääri ioon-aerosoolprotsesside analüüs vaatlusandmetele ja füüsikalis-keemilisele teooriale tuginevate mudelite abil 01.01.201031.12.2013Urmas HõrrakTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut47 856,26 EUR
ETFETF8779Atmosfääriaerosooli nanomeeterdiapasooni osakeste tekkepuhangute statistiline uurimine, selleks vajaliku metoodika ja aparatuuri täiustamine01.01.201131.12.2014Eduard TammTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut47 040,00 EUR
ETFETF6988Atmosfääriaerosooli optiliste omaduste ja osakeste mõõtmespektri modaalstruktuuri täpsustamine Balti piirkonnas ja vastavate mõõteseadmete mõõtmistäpsuse suurendamine01.01.200731.12.2010Eduard TammTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond61 030,00 EUR
ETFETF7347ATMOSFÄÄRISAMBA VEEAURU JA AEROSOOLISISALDUSE FÜÜSIKALISE ANALÜÜSI MEETODITE ARENDAMINE LÄÄNEMERE PIIRKONNA KESKKONNASEISUNDI UURIMISEKS01.01.200831.12.2011Hanno OhvrilTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond55 124,94 EUR
ETFETF5543Autolokaliseerunud eksitonid ja eksimerid fotosünteesis: Füüsikalised mehanismid ja praktilised rakendused01.01.200331.12.2006Arvi FreibergTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut70 658,15 EUR
SFSF0382147s02Biofüüsikalised elementaarprotsessid ja nende dünaamika01.01.200231.12.2006Arvi FreibergTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut355 220,93 EUR
SFSF0180055s07Bioloogiliselt oluliste molekulide ja molekulaarkomplekside füüsikalised uuringud01.01.200731.12.2012Arvi FreibergTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut702 925,86 EUR
MUULLOFY14202Callefiks OÜ poolt paigaldatava Kambrium-Vendi veehaarde vett töötleva Saku linna Nurme veepuhastusjaama radionukliidide Ra-226 ja Ra-228 ärastusvõime ja Ra-226 ja Ra-228 isotoopide ärastusvõime uuringute jaoks vajalike mõõtmiste ja analüüside läbivi10.11.201415.04.2015Madis KiiskTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut5 000,00 EUR
ETFJDJD162Controlled manipulation of nanowires by AFM combined with SEM-FIB01.10.200930.09.2012Boris PolyakovTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut100 341,29 EUR
ETFETF6652Defektitekke mittelöökmehhanismid metallioksiidides ja -fluoriidides01.01.200631.12.2008Aleksandr LuštšikTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond74 776,62 EUR
ERMOSERMOS107Development of a computational model for transmutation and minimization of nuclear waste within the scope of advanced nuclear fuel cycles01.10.201230.09.2015Volodymyr GulikTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut100 580,00 EUR
MJDMJD166Development of novel scintillators based on thin nanocrystalline films23.09.201122.09.2014Eduard AleksanyanTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut100 480,00 EUR
MUULLOFY08001/4Diagnostiliste röntgenseadmete kvaliteedimõõdistamine AS Järvamaa Haiglas15.10.200824.11.2008Kalle KeplerTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut3 095,05 EUR
MUULLOFY08001/3Diagnostiliste röntgenseadmete kvaliteedimõõdistamine AS Lääne-Tallinna Keskhaiglas.10.03.200831.05.2008Kalle KeplerTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut1 744,34 EUR
  • Leitud 7130 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Ozden, Banu; Vaasma, Taavi; Kiisk, Madis; Tkaczyk, Alan Henry (2017).

A modified method for the sequential determination of 210Po and 210Pb in Ca-rich material using liquid scintillation counting

. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 311 (1), 365−373.doi:10.1007/s10967-016-4984-1.
1.1.
Hödemann, Siim; Valdmann, Andreas; Kiisk, Valter (2017). An iterative approach to remove the influence of light ray bending from micron-scale scattered light tomography. Optics and Lasers in Engineering, 91, 30−40.10.1016/j.optlaseng.2016.11.003.1.1.
Ipbüker, Cagatay; Valge, Margus; Kalbe, Kristo; Mauring, Tõnu; Tkaczyk, Alan Henry (2017). Case study of multiple regression as an evaluation tool for the study of relationships between energy demand, air-tightness and their main influencing factors. Journal of Energy Engineering, 143 (1), 04016027-1−04016027-13.10.1061/(ASCE)EY.1943-7897.0000375.1.1.
Nazarov, M.; Brik, M.G.; Spassky, D.; Tsukerblat, B. (2017). Crystal Field Splitting of 5d States and Luminescence Mechanism in SrAl2O4:Eu2+ Phosphor. Journal of Luminescence, 182, 79−86.10.1016/j.jlumin.2016.10.015.1.1.
Šutka, Anna; Järvekülg, Martin; Šutka, Andris; Heinmaa, Ivo; Mäeorg, Uno; Smits, Krisjanis; Timusk, Martin (2017). Mechanical reinforcement of electrospun poly(vinyl alcohol) by α-FeOOH nanowires. Polymer Composites, early view.10.1002/pc.24231 [ilmumas].1.1.
Loot, A.; Palm, V.; Hizhnyakov, V. (2017). Numerical simulation of light propagation in metal-coated SNOM tips. Proc. Est. Acad. Sci [ilmumas].1.1.
Vaasma, T.; Karu, H.; Kiisk, M.; Pensa, M.; Isakar, K.; Realo, E.; Alliksaar, T.; Tkaczyk, A. H. (2017). Pb-210 and fly ash particles in ombrotrophic peat bogs as indicators of industrial emissions. Journal of Environmental Radioactivity, 174, 78−86.10.1016/j.jenvrad.2016.07.027.1.1.
Vaasma, Taavi; Loosaar, Jüri; Kiisk, Madis; Tkaczyk, Alan Henry (2017). Radionuclide concentration variations in the fuel and residues of oil shale-fired power plants: Estimations of the radiological characteristics over a 2-year period. Journal of Environmental Radioactivity, 173, 25−33.10.1016/j.jenvrad.2016.10.005.1.1.
Vilson, Ott (2017). Some Remarks Concerning Invariant Quantities in Scalar-tensor Gravity. In: Advances in Applied Clifford Algebras (321−332). Springer. (1).10.1007/s00006-015-0567-4.3.1.
Palm, V.; Pärs, M.; Loot, A.; Rähn, M.; Hizhnyakov, V. (2017). On mesoscopic effect of spectral modulation and its potential influence on hyperspectral SNOM imaging results. In: Méndez-Vilas, A. (Ed.). Microscopy and imaging science: practical approaches to applied research and education (610−619). Badajoz (Spain): Formatex Research Center. (Formatex Microscopy book series; 7).3.2.
Uudeküll, P.; Jõgiaas, T.; Kozlova, J.; Klaas, M.; Link, J.; Stern, R.; Tätte, T.; Jaks, V.; Tamm, A. (2017). Atomic Layer Deposition of Titanium Oxide Films on As-Synthesized Magnetic Metal (Oxide) Nanoparticles. Baltic ALD2015, The 13th International Baltic Conference on Atomic Layer Deposition, Tartu, Estonia, 28,29 September,2015. Tartu Ülikool, x.http://x [ilmumas].3.4.
Aile, Tamm; Ilona, Oja, Acik; Arne, Kaasikov; Kristel, Möldre; Tõnis, Arroval; Malle, Krunks; Arvo, Mere; Jaan, Aarik. (2017). Surface Plasmon Resonance Caused By Gold Nanoparticles Formed On Atomic Layer Deposited TiO2 Films. Baltic ALD2015, The 13th International Baltic Conference on Atomic Layer Deposition, Tartu, Estonia, 28,29 September,2015. Tartu Ülikool, x.http://x [ilmumas].3.4.
x (2017). Carbon Based Hybrid Nanocomposites for Emerging Technologies and Applications. Hindawi Journals [ilmumas].4.1.
Rauwel, Protima (2017). Silver nanoparticles: Synthesis Properties and Applications. Hindawi Journals.http://x [ilmumas].4.1.
Oras, Sven; Vlassov, Sergei; Tarkanovskaja, Marta; Lõhmus, Rünno; Mougine, Karine (2017). Adhesion of functionalised Gold nanoparticles. 7th European Nanomanipulation Workshop, Jena, Germany, 20-22.02.2017. Friedrich-Schiller-Universität Jena, 49.5.2.
Vahtrus, Mikk; Vlassov, Sergei; Polyakov, Boris; Oras, Sven; Antsov, Mikk; Šutka, Andris; Dorogin, Leonid; Lõhmus, Rünno. (2017). Experimental and theoretical tribomechanical characterization of ZnO nanowires. 7th European Nanomanipulation Workshop, Jena, Germany, 20-22.02.2017. Friedrich-Schiller-Universität Jena, 53.5.2.
Jõgiaas, Taivo; Zabels, Roberts; Tamm, Aile; Hussainova, Irina; Heikkilä, Mikko; Mändar, Hugo; Kozlova, Jekaterina; Kukli, Kaupo; Ritala, Mikko; Leskelä, Markku. (2017). Mechanical properties of aluminium, zirconium, hafnium and tantalum oxides and their nanolaminates grown by atomic layer deposition. Baltic ALD 2015, Tartu, Eesti: Tartu Ülikool, x.http://x [ilmumas].5.2.
Duenas,S.; Castán, H.; García, H.; Arroval, T.; Tamm, A.; Kukli, K.; Aarik, J. (2016). (Invited) A Complete Suite of Experimental Techniques for Electrical Characterization of Conventional and Incoming High-k Dielectric-Based Devices. ECS Transactions, 72 (2), 153−165.DOI:10.1149/07202.0153ecst.1.1.
Brik, M.G.; Srivastava, A.M. (2016). A computation study of site occupancy in the commercial Mg28Ge7.55O32F15.04:Mn4+ phosphor. Optical Materials, 54, 245−251.10.1016/j.optmat.2016.02.044.1.1.
Selg, Matti (2016). A practical method for constructing a reflectionless potential with a given energy spectrum. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 65 (4), 358−377.proc.2016.4.01.1.1.
Ma, C.-G.; Liu, D.-X.; Hu, T.-P.; Wang, Y.; Tian, Y; Brik, M.G. (2016). Ab Initio Calculations of the Structural, Electronic and Elastic Properties of the MZN(2) (M = Be, Mg; Z = C, Si) Chalcopyrite Semiconductors. Science of Advanced Materials, 8 (2), 466−475.10.1166/sam.2016.2651.1.1.
Šutka, A.; Käämbre, T.; Pärna, R.; Döbelin, N.; Vanags, M.; Smits, K.; Kisand, V. (2016). Ag sensitized TiO2 and NiFe2O4 three-component nanoheterostructures: Synthesis, electronic structure and strongly enhanced visible light photocatalytic activity. RSC Advances, 6, 18834−18842.10.1039/c6ra00728g.1.1.
Suresh, B.; Zhydachevskii, Ya.; Brik, M.G.; Suchocki, A.; Reddy, M.S.; Piasecki, M.; Veeraiah, N. (2016). Amplification of green emission of Ho3+ ions in lead silicate glasses by sensitizing with Bi3+ ions. Journal of Alloys and Compounds, 683, 114−122.10.1016/j.jallcom.2016.05.056.1.1.
Bondarenko, Olesja M; Ivask, Angela; Kahru, Anne; Vija, Heiki; Titma, Tiina; Visnapuu, Meeri; Joost, Urmas; Pudova, Ksenia; Adamberg, Signe; Visnapuu, Triinu; Alamäe, Tiina. (2016). Bacterial polysaccharide levan as stabilizing, non-toxic and functional coating material for microelement-nanoparticles. Carbohydrate Polymers, 136, 710−720.10.1016/j.carbpol.2015.09.093.1.1.
Levushkina, V.S.; Spassky, D.A.; Aleksanyan, E.M.; Brik, M.G.; Tretyakova, M.S.; Zadneprovski, B.I.; Belsky, A.N. (2016). Bandgap engineering of the LuxY1-xPO4 mixed crystals. Journal of Luminescence, 171, 33−39.10.1016/j.jlumin.2015.10.074.1.1.
  • Leitud 268 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Atmosfääri läbipaistvuse muutlikkus Tiirikojal 1955-1994Arak, Margusmagistrikraad (teaduskraad)Hanno OhvrilKaitstud1995Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Implementation and validation of the nonhydrostatic adiabatic core of the numerical weather prediction model HIRLAMMännik, AarnedoktorikraadRein RõõmKaitstud2003Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Meetod objekti kiirgusvõime hindamiseks meditsiinilistes rakendustesJaanson, PriitmagistrikraadRiho Vendt; Kalle Kepler; Mart NoormaKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Pool-Lagrange'i kahe-ajatasemeline integreerimisalgoritm atmosfääri potentsiaalse pöörisvälja võrrandileLuhamaa, Andresmagistrikraad (teaduskraad)Rein RõõmKaitstud2003Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
210Pb in Estonian air: long term study of activity concentrations and origin of radioactive leadKadri IsakardoktorikraadEnn Realo; Madis KiiskKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Aatomkihtsadestatud kroom-titaanoksiidkiled gaasisensorrakendusteksPärna, RainermagistrikraadArnold Rosental; Aivar Tarre; Ahti NiiliskKaitstud2007Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Aatomkihtsadestatud ternaarsete oksiidide ellipsomeetriaKristjan KalammagistrikraadAarne KasikovKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Aerosooli kiire mõõtmine deltasigma muundigaEller, MeelismagistrikraadSander Mirme; Aadu MirmeKaitstud2008Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Aerosooliosakeste suurusjaotuse kiire mõõtminePaat, Rainermagistrikraad (teaduskraad)Aadu MirmeKaitstud2006Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Ag-SiO2 tuum-kest nanotraatide mehaaniliste omaduste uurimineVahtrus, MikkmagistrikraadSergei Vlassov; Madis PaaloKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Nanostruktuuride füüsika labor
Air ion mobility spectrum at a rural areaHõrrak, UrmasdoktorikraadHannes Tammet; Jaan SalmKaitstud2001Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Alalispinge teravikkoroona fotoioniseeriva kiirguse neeldumine õhusRoots, Lehomagistrikraad (teaduskraad)Ants HaljasteKaitstud2004Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Eksperimentaalfüüsika ja tehnoloogia instituut, Gaaslahenduslabor
Alumiiniumsulamite kaitsmine oksiidikiledegaMerisalu, MaidomagistrikraadVäino SammelselgKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Analysis of Methods of Air Quality Assessment. Applications in EstoniaKimmel, VeljodoktorikraadHannes TammetKaitstud2002Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Application of Software Defined Radio (SDR) for reliable telecommunication with nanosatellitesPloom, IndrekdoktorikraadMart NoormaJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Application of sol-gel technology for production of ceramic nanocomposites and functional coatingsUmalas, MadisdoktorikraadIrina Hussainova; Ants Lõhmus; Rünno LõhmusKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Assembly and analysis of finite energy QCD sum rules for the determination of the c quark massLiina RootsdoktorikraadStefan GrooteJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Väljateooria labor
Assessment of dose components to Estonian populationLust, MerledoktorikraadRünno Lõhmus; Enn RealoKaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Atmosfääri aerosooli spektraalse optilise paksuse modelleerimineKannel, MartinmagistrikraadHanno OhvrilKaitstud2007Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Atmosfääri piirkihi parametriseerimine õhusaastelevi numbrilises mudelisKaasik, MarkodoktorikraadRein RõõmKaitstud2000Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Atmosfääriaerosooli mõõtmespektri iseloomu ja osakeste kogukontsentratsiooni seose uurimine õhumassi päritolugaKarutina, Annamagistrikraad (teaduskraad)Eduard TammKaitstud2004Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keskkonnafüüsika instituut
Atomaarse hapniku genereerimine kõrgsagedusplasmasHein, KätlinmagistrikraadMatti LaanKaitstud2009Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Gaaslahenduslabor
Atomic layer deposition and characterization of epitaxial structures based on SnO2, Cr2O3, and TiO2 thin filmsAivar TarredoktorikraadArnold RosentalJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Atomic layer deposition of HfO2 - nucleation, growth and structure development of thin filmsRammula, RauldoktorikraadVäino Sammelselg; Jaan AarikKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Atomic layer deposition study of HfO2 thin filmsRammula, Raulmagistrikraad (teaduskraad)Jaan Aarik; Väino SammelselgKaitstud2005Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Materjaliteaduse instituut