Struktuur

Asutuse üldandmed

74001050
Ökoloogia Instituut
Institute of Ecology
avalik-õiguslik juriidiline isik
Mihkel Kangur
Mihkel Kangur

Kontakt

Eesti Vabariik
Tallinn
Uus-Sadama 5
10120
(+372) 619 9800
(+372) 619 9801
  • Leitud 4 kirjet
PerenimiEesnimiCV
AviEgleEST / ENG
KüttimLiisaEST / ENG
TammeTriinEST
TomingTriin
  • Leitud 277 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUTRU16162A Georadari uuringud Veetoru asukoha ja sügavuse määramiseks 11.10.201618.10.2016Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUTRU15014A (211-15/82-15 ) LHK projekti 2016. a täiendaminine14.09.201519.09.2015Valdo LiblikTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUKA/9214"Tervise ilmajaam - koolitused kogukondadele"01.07.201431.12.2015Marju MedarTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Haapsalu Kolledz; Tallinna Ülikool, Terviseteaduste ja Spordi Instituut; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut; Tallinna Ülikool, Kommunikatsiooni Instituut181 192,50 EUR
MUURU5-9.2/87 setteproovi diatomee analüüs22.03.201330.04.2013Liisa PuuseppTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut791,00 EUR
MUU17-7.4/159Aegna maastikukaitseala koormustaluvuse uuring12.07.201015.11.2010Laimdota TruusTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut9 586,74 EUR
MUUTRU13015 (2656)Ammendatud freesturbaväljade taastaimestamise tehnoloogiate efektiivsuse võrdlev analüüs20.06.201315.11.2015Mati IlometsTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut33 056,50 EUR
MUURU,06605 (85)ASTRA - Kliimamuutustega seotud poliitikate ja adaptsioonistrateegiate arendamine Baltimere regioonis01.06.200531.12.2007Are KontTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut109 653,73 EUR
MUUAU,05905 (018543 (GOCE))ATLAS - Maakasutusalase hariduse ja jätkusuutlikkuse uuring01.09.200528.02.2007Hannes PalangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut77 567,27 EUR
ETFETF5583Atmosfäärse lämmastiku saastemõju rabamändide kasvule, okaste elueale ja morfoloogiale okaste mõõtmete retrospektiivsete määramiste alusele01.01.200331.12.2005Valdo LiblikTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut17 530,58 EUR
MUU153-11Benzoflekside tootmise seadme poolt põhjustatava keskkonnamõju hindamine06.05.201126.05.2011Valdo LiblikTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUU118-08Benzoflekside tootmise seadme poolt põhjustatava keskkonnamõju hindamine ja keskkonnakompleksloa taotluse materjalide koostamine välisõhu saastamise osas.18.11.200818.05.2009Valdo LiblikTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut12 443,60 EUR
SFSF0281770Bs01CO2 looduslikud vood Eestis01.01.200131.12.2005Mati IlometsTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut38 474,81 EUR
MUUTRU14020Connecting European Connectivity Research (Connecteur)01.05.201431.12.2018Elve LodeTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUCostAction E38CostAction E38 Forests and Forestry Products01.09.200331.01.2008Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUCostAction 639CostAction 639 “Greenhouse gas budget of soils under changing climate and land use” (BurnOut). In: Earth System Science and Environmental Management (ESSEM). "Kllima muutustest ja maa kasutusest tulenevate kasvuhoone gaaside büdžett".20.09.200610.12.2010Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUCostAction FP0601CostAction FP0601 "Forest Management and Water Cycle” (FORMAN). In: Forests, their Products and Services (FPS). "Metsamajandamine ja vee ringkäik"28.03.200728.05.2011Tallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MTTMTT3Dynamic Landscape Analysis in Southern Estonia (DYLAN-Estonia): Spatial Dynamics of Vegetation and Land Cover through Time01.09.200901.09.2014Shinya SugitaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut479 337,36 EUR
MUUECOREGION-Forestry and Water NetworkECOREGION-Forestry and Water Network18.05.2011Elve LodeTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut0,00 EUR
MUUNigula (T2004/01)Eeluuring looduslähedase veerežimi taastamiseks Nigula soostikus09.09.200410.12.2004Elve LodeTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut1 821,48 EUR
MUUTRU15082 Eesti allikasood - seisund ja kaitseväärtused09.06.201508.06.2017Mati IlometsTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut39 900,52 EUR
MUU18-20/227Eesti aruandlus ÜRO säästva arengu komisjoni 18/19 istungiks 2010-201114.09.200916.11.2009Mihkel KangurTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut14 610,20 EUR
MUUTRU14004A (5-2.1/14/7061-1)Eesti JPI vei arendustegevus: Eesti osalus WATER JPI 2014. aasta tegevustes22.08.201401.10.2014Elve LodeTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut2 080,00 EUR
MUUTAU12009 (30.7-7.1/2172-3; TLÜ teaduskomisjoni otsus 15.10.2012 nr 32)Eesti kliima ja keskkonnaseisundi võimalike muutuste hindamine atmosfääri-, mere- ja jõgede äravoolu dünaamiliste mudelite tulemuste põhjal (EstKliima)01.01.201231.12.2014Hannes TõnissonTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus125 167,00 EUR
ETFETF7564Eesti kuhjerandade areng globaalsete muutuste ja kasvava inimmõju tingimustes01.01.200831.12.2011Are KontTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut76 119,54 EUR
ETFETF6856Eesti rahvusmaastiku kuvand01.01.200631.12.2008Helen Sooväli-SeppingTallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut20 975,79 EUR
  • Leitud 1150 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Küttim, Liisa; Puusepp, Liisa, Sugita, Shinya; Küttim, Martin; Kull, Ain (2017). The Application of Diatom Analysis in Peatland Studies. Examples from Estonia. Abstracts of the 23rd Nordic Diatomists´ Meeting 2017: The 23rd Nordic Diatomists´ Meeting 2017, Sagadi, April 26-28, 2017. Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut, 28−29.5.2.
Trondman, A.-K.; Gaillard, M.-J.; Sugita, S.; Björkman, L.; Greisman, A.; Hultberg, T.; Lagerås, P.; Lindbladh, M.; Mazier, F. (2016). Are pollen records from small sites appropriate for REVEALS model-based quantitative reconstructions of past regional vegetation? An empirical test in southern Sweden. Vegetation History and Archaeobotany, 25 (2), 131−151.10.1007/s00334-015-0536-9.1.1.
Terasmaa, Jaanus; Puusepp, Liisa; Vandel, Egert; Marzecová, Agáta; Koff, Tiiu; Vaasma, Tiit; Kangur, Mihkel (2016). Main drivers affecting the Holocene sedimentary record - implications from small lake in Latvia. Baltica, 29 (1), 63−77.10.5200/baltica.2016.29.07.1.1.
Tõnisson, H.; Suursaar, Ü.; Alari, V.; Muru, M.; Rivis, R.; Kont, A.; Viitak, M. (2016). Measurement and Model Simulations of Hydrodynamic Parameters, Observations of Coastal Changes and Experiments with Indicator Sediments to Analyse the Impact of Storm St. Jude in October, 2013. Journal of Coastal Research, 1257−1261.10.2112/SI75-252.1.1.1.
Vilumaa, K.; Tõnisson, H.; Sugita, S.; Buynevich, I.V.; Kont, A.; Muru, M.; Preusser, F.; Bjursäter, S.; Vaasma, T.; Vandel, E.; Molodkov, A.; Järvelill, J.I. (2016). Past extreme events recorded in the internal architecture of coastal formations in the Baltic Sea region. Journal of Coastal Research, 75 (2), 775−779.10.2112/SI75-156.1.1.1.
Suursaar, Ü.; Tõnisson, H.; Alari, V.; Raudsepp, U.; Rästas, H.; Anderson, A. (2016). Projected Changes in Wave Conditions in the Baltic Sea by the end of 21st Century and the Corresponding Shoreline Changes. Journal of Coastal Research, 1012−1016.10.2112/SI75-203.1.1.1.
Aps, R.; Tõnisson, H.; Suursaar, Ü.; Orviku, K. (2016). Regional Environmental Sensitivity Index (RESI) Classification of Estonian Shoreline (Baltic Sea). Journal of Coastal Research, 972−976.10.2112/SI75-195.1.1.1.
Vainu, Marko; Terasmaa, Jaanus (2016). The Consequences of Increased Groundwater Abstraction for Groundwater Dependent Closed-Basin Lakes in Glacial Terrain. Environmental Earth Sciences, 75 (2, 92), 1−12.DOI10.1007/s12665-015-4967-5.1.1.
Vandel, Egert; Vaasma, Tiit; Koff, Tiiu; Terasmaa, Jaanus (2016). Impact of water-level changes to aquatic vegetation in small oligotrophic lakes from estonia. Lakes, reservoirs and ponds, 10 (1), 9−26.1.2.
Ott, Ingmar; Terasmaa, Jaanus; Puusepp, Liisa; Rakkor, Aimar (2016). Järvede ökosüsteemiteenuste määramise metoodika. Kosk, Aija (Toim.). Projekti "Mere ja siseveekogude ökosüsteemi teenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine" aruanne.2.5.
Terasmaa, Jaanus; Aan, Anne; Klein, Lauri; Altoja, Kristi; Narusk, Kirke; Pääsukene, Kadri (2016). Jõgede, järvede ja rannikumere ökosüsteemiteenuste indikaatorid. Kosk, Aija (Toim.). Projekti "Mere ja siseveekogude ökosüsteemi teenuste määramise ja kaardistamise metodoloogia väljatöötamine" aruanne.2.5.
Suursaar, Ü.; Tõnisson, H.; Kont, A. (2016). Assessing storm-related geomorphic shoreline changes based on GPS surveys, old maps and aerial photographs. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 10-15 July 2016, Beijing, China. IEEE, 5382−5385.3.1.
Vandel, Egert; Vaasma, Tiit; Tõnisson, Hannes; Sugita, Shinya; Vilumaa, Kadri; Anderson, Agnes; Terasmaa, Jaanus; Kangur, Mihkel; Pensa, Margus; Küttim, Martin; Umbleja, Liisa; Puusepp, Liisa (2016). Concentration and grain-size distribution of aeolian sands in peat bogs as an indicator of past storminess in coastal areas of Estonia. 18: European Geosciences Union General Assembly 2016, Vienna | Austria | 17–22 April 2016. Copernicus.org, 14344.5.2.
Fortney, Carolyn; Stansell, Nathan; Klein, Eric S; Terasmaa, Jaanus; Dodd, Justin P (2016). Evaluating North-Atlantic-driven variations in precipitation sources throughout the Holocene using oxygen isotopes from Lake Nuudsaku in Southern Estonia. 2016 Ocean Science Meeting, New Orleans, 21-26 February. American Geophysical Union, 1−1.5.2.
Küttim, Martin; Küttim, Liisa; Laine, Anna M.; Ilomets, Mati (2016). The effect of winter conditions on the nutrient status (N, P, K) of three Sphagnum species. Materials of VI International Meeting on the Biology of Sphagnum: VI International Meeting on the Biology of Sphagnum. Khanty-Mansiysk: Tomsk State University, 37.5.2.
Bartout, Pascal; Touchart, Laurent; Terasmaa, Jaanus; Choffel, Quentin; Marzecova, Agata; Koff, Tiiu; Kapanen, Galina; Qsair, Zoubida; Maleval, Véronique; Millot, Camille; Saudubray, Julien; Aldomany, Mohammad (2015). A new approach to inventorying bodies of water, from local to global scale. Die Erde, 146 (4), 245−258.10.12854/erde-146-20.1.1.
Ratas, U.; Raukas, A.; Rivis, R; Tavast, E. (2015). Aeolian Activity on the Northern Coast of Lake Peipsi, North-Eastern Estonia. Journal of Coastal Research, 31 (1), 25−35.1.1.
Hjelle, K.L.; Mehl, I.K.; Sugita, S.; Andersen, G.L (2015). From pollen percentage to vegetation cover – evaluation of the Landscape Reconstruction Algorithm in western Norway. Journal of Quaternary Science, 30 (4), 312−324.10.1002/jqs.2769.1.1.
Suursaar, Ü.; Jaagus, J.; Tõnisson, H. (2015). How to quantify long-term changes in coastal sea storminess? Estuarine Coastal and Shelf Science, 156, 31−41.10.1016/j.ecss.2014.08.001.1.1.
Trondman, A.-K.; Gaillard, M.-J.; Mazier, F.; Sugita, S.; Fyfe, R.; Nielsen, A.B.; Twiddle, C.; Barratt, P.; Birks, H.J.B.; Bjune, A.E.; Björkman, L.; Broström, A.; Caseldine, C.; David, R.; Dodson, J.; Dörfler, W.; Fischer, E.; van Geel, B.; Giesecke, T.; Hultberg, T. ... Wick, L. (2015). Pollen-based quantitative reconstructions of Holocene regional vegetation cover (plant functional types and land-cover types) in Europe suitable for climate modelling. Global Change Biology, 21 (2), 676−697.10.1111/gcb.12737.1.1.
Petersell, Valter; Jüriado, Krista; Raukas, Anto; Shtokalenko, Mihkel; Täht-Kok, Krista. (2015). Quaternary deposits and weathered bedrock material as a source of dangerous radon emissions in Estonia. Geologos, 21 (2), 139−147.1.1.
Karofeld, E.; Rivis, R.; Tõnisson, H.; Vellak, K. (2015). Rapid changes in plant assemblages on mud-bottom hollows in raised bog: a sixteen-year study. Mires and Peat, 16 (11), 1−13.1.1.
Morris, Jesse L.; Väliranta, Minna; Sillasoo, Ülle; Tuittila, Eeva-Stiina; Korhola, Atte (2015). Re-evaluation of late Holocene fire histories of three boreal bogs suggest a link between bog fire and climate. Boreas, 44 (1), 60−67.10.1111/bor.12086.1.1.
Vainu, Marko; Terasmaa, Jaanus; Häelm, Marko (2015). Relations between groundwater flow in an unconfined aquifer and seepage patterns in a closed-basin lake in glacial terrain. Hydrology Research, 46 (3), 325−342.10.2166/nh.2014.197.1.1.
Mazier, F.; Broström, A.; Bragée, P.; Fredh, D.; Stenberg, L.; Thiere, G.; Sugita, S.; Hammarlund, D. (2015). Two hundred years of land-use change in the South Swedish Uplands: comparison of historical map-based estimates with a pollen-based reconstruction using the Landscape Reconstruction Algorithm. Vegetation History and Archaeobotany, 24 (5), 555−570.10.1007/s00334-015-0516-0.1.1.