Struktuur

Asutuse üldandmed

74001073
haridusteaduste instituut
Institute of Education
avalik-õiguslik juriidiline isik
Äli Leijen
Äli Leijen

Kontakt

Eesti Vabariik
Tartu
Salme 1a, ruum 29, 50103, Tartu, Eesti 1a
50103
(+372) 737 6440
Liitunud asutused (1)
NimetusLiitumise aeg
Haridusteaduste instituut1.01.2016
  • Leitud 49 kirjet
PerenimiEesnimiCV
AdovLiinaEST
AllikveeAnne
BardoneEmanueleEST / ENG
BarkalajaAnzoriEST / ENG
BrikkerMeelisEST / ENG
BurgetMirjamEST / ENG
HallapMerit
HuntPihelEST / ENG
HäidkindPilleEST / ENG
JürimäeMariaEST / ENG
JürjenTõnuEST / ENG
KiiveEvelynEST / ENG
KivirähkTriinEST / ENG
KoniIngridEST / ENG
KripsHeikiEST / ENG
KrullEdgarEST / ENG
KukemelkHassoEST / ENG
KärblaTriinuEST
KõivKristiEST / ENG
LaakBritEST / ENG
LamesooKatriEST / ENG
LeijenÄliEST / ENG
LindMarianneEST / ENG
MalvaLiinaEST / ENG
MustOlevEST / ENG
  • Leitud 45 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF7388Areng üleminekul lasteaiast kooli ja esimeses kolmes klassis –vastastikune interaktsioon lastevanemate, õpetajate ja laste vahel01.01.200831.12.2011Eve KikasTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut54 053,78 EUR
MUULSVHI16186Digipädevuse elektrooniliste hindamisvahendite ja -metoodika väljatöötamine põhikooli ja gümnaasiumi lõpuklassidele15.02.201631.07.2017Mario MäeotsTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut24 000,00 EUR
MUUNSHHI10801Eesti õpetajate õpikäsitlused ja õpetamispraktikad ning nende seosed õpilaste arengu ja õppimisega (ÕPEÕPI)01.09.201031.08.2014Eve KikasTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut71 981,00 EUR
MUULSHHI14196Eksamite Infosüsteemi põhikooli riikliku õppekava II kooliastme läbivate teemade elektroonilised hindamisvahendite loomine koos täidetud metaandmete ja hindamismaatriksiga15.12.201401.06.2015Margus TõnissaarTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut8 000,00 EUR
MUUMSHHI12201RGo-Lab — ülemaailmsed internetipõhised uurimusliku õppe laboratooriumid loodusteaduste õppimiseks koolis01.11.201231.10.2016Margus PedasteTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut270 300,00 EUR
ETFETF5388Inimese isiksuse ja seisundiomaduste semiootilise vahendatuse mehhanismid01.01.200331.12.2006Aaro ToomelaTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut32 093,42 EUR
MUUSMTAT13063T (3.2.1201.13-0008)Kontseptuaalne raamistik suurendamaks ühiskonna pühendumist IKTsse: IKTga seonduvaid karjäärivalikuid motiveerivad ning IKT rakendamiseks ja arendamiseks vajalikku kompetentsust arendavad lähenemised üld- ja kõrghariduses01.04.201331.08.2015Margus Pedaste; Varmo VeneTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut; Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut260 341,03 EUR
MUUNSHHI10803Koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli riiklike õppekavade teoreetiliste aluste analüüs ja nende rakendusväärtus osapoolte hinnangul (Õppekava)01.09.201030.09.2014Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut102 865,00 EUR
MUULSHHI14161Koolijuhtide uuring01.11.201428.02.2015Hasso KukemelkTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut8 041,66 EUR
MUUSSHHI12082Koolipsühholoogide testide kaardistamine01.04.201220.01.2013Margus TõnissaarTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut10 000,00 EUR
MUUSSHHI11012Kujundav hindamine01.01.201131.12.2013Margus TõnissaarTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut117 900,00 EUR
MUUSSVHI16406Kõrge ja madala lisandväärtusega gümnaasiumid: andmete järelanalüüs, paikvaatlus19.10.201631.12.2016Olev MustTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut12 665,00 EUR
MUUSSHHI13077TLaste internetisõltuvus: levimus-ja sekkumisuuring01.05.201330.04.2015Margus TõnissaarTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; Tartu Ülikool, Pedagogicum24 117,04 EUR
MUULSVHI16246Loodusvaldkonna e-hindamise süsteemi arendamine08.06.201630.11.2016Margus PedasteTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut14 450,40 EUR
1.1.7.2.LSVHI17399Loodusvaldkonna I ja II kooliastme e-tasemetööde edasiarendamine05.07.201725.12.2017Margus PedasteTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut14 300,00 EUR
MUUSSHHI10204Läbivate teemade hindamine01.01.201131.12.2011Anita KärnerTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut10 864,98 EUR
MUUSSHHI15173Muutunud õpikäsituse rakendamine ja selleks erinevate valikute pakkumise seire korraldamine, sh gümnaasiumis valikkursuste rakendamise osas01.11.201515.11.2016Katri LamesooTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut25 000,00 EUR
MUUSSHHI15155Muutunud õpikäsituse rakendumine erinevate hindamissüsteemide seire kaudu, sh õppimist toetava (kujundava) hindamise kasutamise osas27.10.201531.10.2016Maria JürimäeTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut25 000,00 EUR
MUUMSVHI16057INoorte kaasamine ettevõtlusse ja nende kodanikuaktiivsuse tõstmine, toetades nende loovust digitehnoloogiate abil19.02.201631.01.2017Anzori BarkalajaTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut23 120,00 EUR
IUTIUT34-6Nutikad tehnoloogiad ja digitaalne kirjaoskus õppimiskäsituse muutmisel01.01.201531.12.2020Margus PedasteTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut222 000,00 EUR
MUULSVHI16220OECD uuringu Innovative Teaching for Effective Learning (ITEL) – Teacher Knowledge Survey testimine (II etapp)16.05.201629.12.2017Äli LeijenTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut14 525,00 EUR
MUULSHHI15179OECD Õpetaja Teadmiste Küsimustik18.11.201528.12.2015Äli LeijenTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut2 922,00 EUR
1.2.2.1.14.2.MSVHI17234IPrinted audio-learning materials for early childhood education01.02.201731.01.2019Anzori BarkalajaTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut26 881,25 EUR
MUUSSVHI16421Põhikooli riikliku õppekava ja lihtsustatud riikliku õppekava võrdlev analüüs16.11.201631.12.2016Anzori BarkalajaTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut9 442,00 EUR
MUUSSHHI12133Riiklike põhikooli matemaatika ainekavade võrdlev analüüs07.08.201230.11.2012Margus TõnissaarTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus8 500,00 EUR
  • Leitud 1566 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Uibu, K.; Salo, A.; Ugaste, A.; Rasku-Puttonen, H. (2017). Beliefs about teaching held by student teachers and school-based teacher educators. Teaching and Teacher Education, 63, 396−404.10.1016/j.tate.2017.01.016.1.1.
Koni, Ingrid; Krull, Edgar (2017). Differences in Novice and Experienced teachers’ perceptions of planning activities in terms of primary instructional tasks. Teacher Development [ilmumas].1.1.
Kärbla, T.; Uibu, K.; Männamaa, M. (2017). Eesti keele riiklike tasemetööde tekstimõistmise ülesannete analüüs. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 13, 73−87.ERYa13.05.1.1.
Bardone, Emanuele; Secchi, Davide (2017). Inquisitiveness: distributing rational thinking. Team Performance Management: An International Journal, 23 (1/2), 66−81.10.1108/TPM-10-2015-0044.1.1.
Tamm, A; Kasearu, K; Tulviste, T; Trommsdorff, G (2017). Links between adolescents’ relationships with peers, parents and their values in three cultural contexts. Journal of Early Adolescence, x−x [ilmumas].1.1.
Laas, Kariina; Kiive, Evelyn; Mäestu, Jarek; Vaht, Mariliis; Veidebaum, Toomas; Harro, Jaanus (2017). Nice guys: Homozygocity for the TPH2 -703G/T (rs4570625) minor allele promotes low aggressiveness and low anxiety. Journal of Affective Disorders, 215, 230−236.10.1016/j.jad.2017.03.045.1.1.
Toompalu, A.; Leijen, Ä.; Kullasepp, K. (2017). Professional Role Expectations and Related Feelings When Solving Pedagogical Dilemmas: a Comparison of Pre- and In-Service Teachers. Teacher Development, 21, 2, 307−323.10.1080/13664530.2016.1237985.1.1.
Kiive,Evelyn; Laas, Kariina; Vaht, Mariliis; Veidebaum,Toomas; Harro, Jaanus (2017). Stressful life events increase aggression and alcohol use in young carriers of the GABRA2 rs279826/rs279858 A-allele. European Neuropsychopharmacology, ...− [ilmumas].1.1.
Allas, R.; Leijen, Ä.; Toom, A. (2017). Supporting the construction of teacher’s practical knowledge through different interactive formats of oral reflection and written reflection. Scandinavian Journal of Educational Research, 61 (5), 600−615.10.1080/00313831.2016.1172504.1.1.
Bardone, Emanuele; Bauters, Merja (2017). A phronetic approach to educational design-based research: Issues and aspirations. Educational design research, 1 (1), 1−25.1.2.
Mäeots, M.; Umborg, J. (2017). Järjepidevus inseneri õpitees. Sõjateadlane (Estonian Journal of Military Studies), 4, 130−144.1.2.
Pedaste, M.; Must, O.; Leijen, Ä.; Mäeots, M.; Siiman, L.; Kori, K.; Adov, L. (2017). Nutiseadmete kasutamise profiilid loodusainete ja matemaatika õppimise kontekstis. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 5 (1), 99−129.10.12697/eha.2016.4.2.04.1.2.
Leijen, A.; Slof, B.; L, Malva; P., Hunt,; van Tartwijk, J.W.F.; van der Schaaf, M.F. (2017). Performance-Based Competency Requirements for Student Teachers and How to Assess Them. International Journal of Information and Education Technology, 7 (3), 190−194.10.18178/ijiet.2017.7.3.864.1.2.
Trasberg, Karmen; Kond, Juta (2017). Teaching New Immigrants in Estonian Schools – Challenges for a Support Network. Acta Paedagogica Vilnensia, 38, 90−100.10.15388/ActPaed.2017.38.10793.1.2.
Pedaste, M. (2017). Tehnoloogia ja koostöine õpe uurimusliku õppe tõhustamiseks. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 5 (1), 297−300.10.12697/eha.2016.4.2.010.1.2.
Pedaste, Margus; Kori, Külli; Tõnisson, Eno; Palts, Tauno; Altin, Heilo; Rantsus, Ramon (2017). What Happens to IT Education: Estonian Case with Some Recommendations for International Discussion. International Journal of Information and Education Technology, 7 (3), 204−211 [ilmumas].1.2.
Uibu, K.; Puksand, H. (2017). Õpetajakoolituse üliõpilaste teadmiste, arusaamade, emotsioonide ja kogemuste avaldumine erivajadusi käsitlevates esseedes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 5 (2), xx−xx [ilmumas].1.2.
Must, Olev; Must, Aasa; Saks, Katrin; Mäeots, Mario; Kiisla, Aet; Kumpas-Lenk, Kaija; Säälik, Ülle (2017). Mille poolest erinevad madala ja kõrge lisandväärtusega gümnaasiumid? Intervjuud koolijuhi, õpetajate ja õpilastega. 2.5.
Siiman, L.; Mäeots, M.; Pedaste, M. (2017). A Review of Interactive Computer-Based Tasks in Large-Scale Studies: Can They Guide the Development of an Instrument to Assess Students’ Digital Competence? In: Desirée Joosten-ten Brinke, Mart Laanpere (Ed.). Technology Enhanced Assessment (148−158). Springer.978-3-319-57744-9_13.3.1.
Mäeots, M. (2017). Teacher as a researcher: to be or not to be? EDULEARN17 Proceedings: 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 3rd-5th, 2017, Barcelona, Spain. Ed. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED Academy, 6413−6418.3.1.
Taimalu, Merle; Luik, Piret; Täht, Karin (2017). Teaching Motivations and Perceptions during the First Year of Teacher Education in Estonia. In: Helen M. G. Watt, Paul W. Richardson, Kari Smith (Ed.). Global Perspectives on Teacher Motivation (162−188). Cambridge University Press.3.1.
Trasberg, Karmen (2017). Preparing Teachers for Diversity: the Role of Initial Teacher Education. Annex 1: Country fiches: Estonia. In: Preparing Teachers for Diversity: the Role of Initial Teacher Education. (43−48). Luxembourg: Publications Office of the European Union.3.2.
Kõiv, Kristi (2017). Subjective well-being among teachers with and without victimization experiences. In: C. Prancana & M. Wang (Ed.). International Psychological Applications Conference and Trends InPACT 2017. Book of proceedings (171−175). Lisbon: World Institute for Advanced Reserch and Science.3.2.
Pastarus, Kaja (2017). Õpilaste juhendamine eesti keele tundides ehk erinevate etappide rakendamine õpilaste juhendamisel. Eripedagoogika nr 52, märts 2017: Logopeedia ja emakeel (32−50). Eesti Eripedagoogide Liit.3.2.
Pastarus, Kaja (2017). Eripedagoogika nr 52, märts 2017: Logopeedia ja emakeel. Pastarus, K. (Toim.). Eripedagoogika. Eesti Eripedagoogide Liit.4.2.
  • Leitud 300 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Tervishoiutöötajate tajutud õpimotivatsioon ja õpistrateegiad täienduskoolitustel Tartu Tervishoiu Kõrgkooli näitelOrg, LiisimagistrikraadKatrin SaksKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut
Õpilaste keelepädevust arendavad lugemisülesanded III kooliastme inglise keele õpikutes Evelin LeerimamagistrikraadTiia KrassKaitstud2015Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut
Õppematerjale eesti keele kui teise keele grammatika omandamiseks kuulmispuudega õpilaste IV klassileLoit, RailimagistrikraadKarmen Trasberg; Liivi HollmanKaitstud2008Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Pedagoogika osakond
"Arendavad mängud ja mängulised tegevused algklassides, 1. klassis õppetunni osana": mängude kogumik 1. klassileLiilia ErikmagistrikraadMerle TaimaluKaitstud2008Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
"Noor keelekasutaja II" koolisAili KiinmagistrikraadTiia PedastsaarKaitstud2003Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
1. klassi laste enesehinnangute seosed õpetajate ja vanemate uskumuste ja laste tegelike oskustegaDorošenko, NataliamagistrikraadKatrin MägiKaitstud2010Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
11. klassi õpilaste suhtumine loodusteadustesse ning nende arvamused tulevasest elukutsest, teadusest ja tehnoloogiastKont, KerstimagistrikraadMoonika TeppoKaitstud2009Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
3–4-aastaste laste kõnetesti reliaabluse ja valiidsuse hindamineErle PõdermagistrikraadMerit HallapKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut
3–4-aastaste laste kõnetesti väljatöötamine: lauseloomeülesannete reliaabluse ja valiidsuse hindamine. Sirli PikkmagistrikraadMarika PadrikKaitstud2015Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
3–4-aastaste simultaansete kakskeelsete laste kõne hindamine kõnetestigaMerle HenbergmagistrikraadMerit HallapKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut
3–4-aastaste simultaansete kakskeelsete laste kõne hindamine kõnetestigaKaire KaskmagistrikraadMerit HallapKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut
4. -5. klassi õpilaste hinnangud enda eneseregulatsioonioskuste tasemele õppimist toetavat ja traditsioonilist hindamist kasutavas kahes Tartu koolisJaana UrubkovamagistrikraadMaria JürimäeKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut
5-6-aastaste laste narratiivsed oskused ja nende hindamineMairit TreimagistrikraadMarika PadrikKaitstud2011Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
5-6-aastaste laste süntaktilised oskusedAid, Margitmagistrikraad (teaduskraad)Marika PadrikKaitstud2008Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
5-7 aastaste laste fonoloogilised oskused ja nende seos lugemisoskusegaNigol, KristamagistrikraadKaja Plado; Kristiina TreialKaitstud2015Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
5–6-aastaste alakõnega laste sõnamoodustusoskused.Raili RahuojamagistrikraadMarika PadrikKaitstud2008Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
5–6-aastaste laste jutustuste sidusus ja selle hindamine. Riina RuulmagistrikraadMarika PadrikKaitstud2009Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
5–6-aastaste laste vahendatud ja vahendamata jutustuste mikrostruktuur.Tuuli TeitermagistrikraadMarika PadrikKaitstud2010Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
6-7-aastaste laste õpetajate hinnangud digivahendite kasutamisele õppevaldkonas "Keel ja kõne" Harjumaa lasteaedade näitelMairi PõrkmagistrikraadMaile Käsper; Sven AllerKaitstud2017Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut
6. ja 9. klassi õpilaste hinnangud enda digipädevusteleKuustemäe, MeerimagistrikraadMario MäeotsKaitstud2015Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
6. klasside õpilaste sporditreeningutes osalemise huvi Ly RootslanemagistrikraadLeila Oja; Igne LembinenKaitstud2007Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
7. – 9. klassi õpilaste koolivägivalla ja -kiusamise kirjeldus ühe Eesti maakonna gümnaasiumide näitelÜlemaante, LainemagistrikraadKristi KõivKaitstud2015Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
Aabitsate keerukus: Keeleline analüüs ja õpetajate hinnangudRand, MerikemagistrikraadPiret SoodlaKaitstud2013Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
AAC vahendite kasutamine toimetulekuklassides. Ann AosaarmagistrikraadMarika Padrik; Kristel PalgiKaitstud2013Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
Abimaterjale ainetevahelise integratsiooni toetamiseks esimeses kooliastmesOlbrei, MariannemagistrikraadTiia PedastsaarKaitstud2005Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
  • Leitud 2 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
Margus PedasteTäiendusõpe töötajate digipädevuse hindamiseks ja arendamiseksTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut
Margus PedasteUurimusliku lähenemise kasutamine haridusteaduslikes uuringutes, seotud koolitus ja nõustamineTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut