Struktuur

Asutuse üldandmed

74001073
Haridusteaduste instituut
Institute of Education
avalik-õiguslik juriidiline isik
Jaan Kõrgesaar

Kontakt

Eesti Vabariik
Tartu
Salme 1a
50103
(+372) 737 6440
  • Leitud 30 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF7388Areng üleminekul lasteaiast kooli ja esimeses kolmes klassis –vastastikune interaktsioon lastevanemate, õpetajate ja laste vahel01.01.200831.12.2011Eve KikasTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut54 053,78 EUR
MUUNSHHI10801Eesti õpetajate õpikäsitlused ja õpetamispraktikad ning nende seosed õpilaste arengu ja õppimisega (ÕPEÕPI)01.09.201031.08.2014Eve KikasTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut71 981,00 EUR
MUULSHHI14196Eksamite Infosüsteemi põhikooli riikliku õppekava II kooliastme läbivate teemade elektroonilised hindamisvahendite loomine koos täidetud metaandmete ja hindamismaatriksiga15.12.201401.06.2015Margus TõnissaarTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut8 000,00 EUR
MUUMSHHI12201RGo-Lab — ülemaailmsed internetipõhised uurimusliku õppe laboratooriumid loodusteaduste õppimiseks koolis01.11.201231.10.2016Margus PedasteTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut270 300,00 EUR
ETFETF5388Inimese isiksuse ja seisundiomaduste semiootilise vahendatuse mehhanismid01.01.200331.12.2006Aaro ToomelaTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut32 093,42 EUR
MUUSMTAT13063T (3.2.1201.13-0008)Kontseptuaalne raamistik suurendamaks ühiskonna pühendumist IKTsse: IKTga seonduvaid karjäärivalikuid motiveerivad ning IKT rakendamiseks ja arendamiseks vajalikku kompetentsust arendavad lähenemised üld- ja kõrghariduses01.04.201331.08.2015Margus Pedaste; Varmo VeneTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut; Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Arvutiteaduse instituut260 341,03 EUR
MUUNSHHI10803Koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli riiklike õppekavade teoreetiliste aluste analüüs ja nende rakendusväärtus osapoolte hinnangul (Õppekava)01.09.201030.09.2014Tartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut102 865,00 EUR
MUULSHHI14161Koolijuhtide uuring01.11.201428.02.2015Hasso KukemelkTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut8 041,66 EUR
MUUSSHHI12082Koolipsühholoogide testide kaardistamine01.04.201220.01.2013Margus TõnissaarTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut10 000,00 EUR
MUUSSHHI11012Kujundav hindamine01.01.201131.12.2013Margus TõnissaarTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut117 900,00 EUR
MUUSSHHI13077TLaste internetisõltuvus: levimus-ja sekkumisuuring01.05.201330.04.2015Margus TõnissaarTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; Tartu Ülikool, Pedagogicum24 117,04 EUR
MUUSSHHI10204Läbivate teemade hindamine01.01.201131.12.2011Anita KärnerTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut10 864,98 EUR
MUUSSHHI15173Muutunud õpikäsituse rakendamine ja selleks erinevate valikute pakkumise seire korraldamine, sh gümnaasiumis valikkursuste rakendamise osas01.11.201515.11.2016Katri LamesooTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut25 000,00 EUR
MUUSSHHI15155Muutunud õpikäsituse rakendumine erinevate hindamissüsteemide seire kaudu, sh õppimist toetava (kujundava) hindamise kasutamise osas27.10.201531.10.2016Maria JürimäeTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut25 000,00 EUR
MUULSHHI15179OECD Õpetaja Teadmiste Küsimustik18.11.201528.12.2015Äli LeijenTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut2 922,00 EUR
MUUSSHHI12133Riiklike põhikooli matemaatika ainekavade võrdlev analüüs07.08.201230.11.2012Margus TõnissaarTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus8 500,00 EUR
MUUSSHHI11013RÕK-i läbivate teemade pädevuste tagasiside kogumise vahendite koostamine01.01.201131.12.2013Margus TõnissaarTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut159 235,00 EUR
MUUSSHHI14065Sooaspekti integreerimine õpetajaharidusse ja täiendkoolitusse (SIHT)02.01.201431.12.2015Margus TõnissaarTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut14 682,00 EUR
MUUSSHHI14168Sooteadliku õppe edendamine üldhariduskoolides24.10.201431.03.2016Margus TõnissaarTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut44 002,00 EUR
MUUMSHHI14028RUuringulaegas: Uuringuauhinnad Euroopa noortele01.03.201428.02.2018Margus PedasteTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut384 898,00 EUR
MUUSSHHI14110Vahendite loomine ja kohandamine eelkooliealiste laste arengu hindamiseks01.07.201430.04.2016Pille HäidkindTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut233 403,97 EUR
MUUMSHHI14022RWATCHME - Töökohal ja praktikal rakendatav e-hindamise tehnoloogia kompetentsipõhise kõrghariduse tõhustamiseks erinevatel erialadel01.03.201428.02.2017Äli LeijenTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut181 602,00 EUR
SFSF0182139s02Õpetajate professionaalne areng kiiresti muutuvas ühiskonnas01.01.200231.12.2006Edgar KrullTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut111 589,74 EUR
MUUMSHHI15057Õpetajatele vajaliku teadusvõimekuse edendamisest. Haridus ja praktika Serbias ja Eestis01.08.201531.07.2018Äli LeijenTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut56 862,00 EUR
MUUSSHHI14123Õpikogukondade laiendamine ja e-õppevahendite loomine riikliku õppekava rakendamiseks koolides01.07.201431.12.2014Margus TõnissaarTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut26 000,00 EUR
  • Leitud 1509 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kärbla, T.; Uibu, K.; Männamaa, M. (2017). Eesti keele riiklike tasemetööde tekstimõistmise ülesannete analüüs. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 13, 73−87.ERYa13.05.1.1.
Toompalu, A.; Leijen, Ä.; Kullasepp, K. (2017). Professional Role Expectations and Related Feelings When Solving Pedagogical Dilemmas: a Comparison of Pre- and In-Service Teachers. Teacher Development, 21, 2, 307−323.10.1080/13664530.2016.1237985.1.1.
Allas, R.; Leijen, Ä.; Toom, A. (2017). Supporting the construction of teacher’s practical knowledge through different interactive formats of oral reflection and written reflection. Scandinavian Journal of Educational Research, 61 (5), 600−615.10.1080/00313831.2016.1172504.1.1.
Uibu, Krista; Padrik, Marika (2017). Primary school teachers’ awareness of verbal communication possibilities. In: .Reflective Mind and Communities. EARLI SIG 10, 21 and 25 joint conference. [ilmumas].5.2.
Suviste, Reelika; Kiuru, Noona; Palu, Anu; Kikas, Eve (2016). Classroom management practices and their associations with children’s mathematics skills in two cultural groups. Educational Psychology, 36 (2), 216−235.10.1080/01443410.2014.993927.1.1.
Täks, M.; Tynjälä, P.; Kukemelk, H. (2016). Engineering Students’ Conceptions of Entrepreneurial Learning as Part of Their Education. European journal of engineering education, 41 (1), 53−69.10.1080/03043797.2015.1012708.1.1.
Mikser, Rain; Kärner, Anita; Krull, Edgar (2016). Enhancing teachers’ curriculum ownership via teacher engagement in state-based curriculum-making: the Estonian case. Journal of Curriculum Studies, 48 (6), 833−855.10.1080/00220272.2016.1186742.1.1.
Luik, Piret; Taimalu, Merle (2016). Factors of Participants and Blogs that Predict Blogging Activeness During Teaching Practice and Induction Year. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 17 (1), 180−194.10.19173/irrodl.v17i1.2169 .1.1.
Säre, Egle; Luik, Piret; Tulviste, Tiia (2016). IMPROVING PRE-SCHOOLERS' REASONING SKILLS USING THE PHILOSOPHY FOR CHILDREN PROGRAMME. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 20 (3), 273−295.10.3176/tr.2016.3.03.1.1.
Mikk, Jaan; Krips, Heiki; Säälik, Ülle; Kalk, Karmen (2016). Relationships Between Student Perception of Teacher-Student Relations and PISA Results in Mathematics and Science. International Journal of Science and Mathematics Education, 14 (8), 1437−1454.10.1007/s10763-015-9669-7.1.1.
Säre, Egle; Luik, Piret; Fisher, Robert (2016). Supporting educational researchers and practitioners in their work in education: Assessing the verbal reasoning skills of five- to six-year-old children. European Early Childhood Education Research Journal, 24 (6), 638-651.10.1080/1350293X.2016.1213564.1.1.
Leijen, Ä.; Sööt, A. (2016). Supporting pre-service dance teachers’ reflection with different reflection procedures. Research in Dance Education, 17 (3), 176−188.10.1080/14647893.2016.1178713.1.1.
Leijen, Ä.; Lepp, L.; Remmik, M. (2016). Why did I dropout? Former students’ recollections about their study process and factors related to leaving the doctoral studies. Studies in Continuing Education, 38 (2), 129−144.1.1.
Padrik, M., Hallap, M., Raudik, S. (2016). 3-4-aastaste eesti laste kõne grammatiline profiil. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 5 (1), 30−59.1.2.
Padrik, M., Hallap, M., Raudik, S. (2016). 3-4-aastaste eesti laste kõne grammatiline profiil. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 5 (1), 30−59.1.2.
Häidkind, P.; Oras, K. (2016). Kaasava hariduse mõiste ning õpetaja ees seisvad ülesanded lasteaedades ja esimeses kooliastmes. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 4 (2), 60−88.10.12697/eha.2016.4.2.04.1.2.
Uibu, K.; Kaseorg, M.; Kink, T. (2016). Klassiõpetajate arusaamad õppiva organisatsiooni juhtimise distsipliinidest. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 4 (1), 58−91.10.12697/eha.2016.4.1.03.1.2.
Uibu, K.; Padrik, M.; Tenjes, S. (2016). Klassiõpetajate keele- ja suhtluseeskuju hindamine emakeeletunnis struktureeritud vaatluse teel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 4 (1), 226−257.10.12697/eha.2016.4.1.08.1.2.
Luik, Piret; Taimalu, Merle (2016). Pedagoogilisel praktikal ja kutseaastal osalejate kogemused blogipostituste põhjal. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 4 (1), 119−158.10.12697/eha.2016.4.1.05.1.2.
Kori, K., Pedaste, M., Leijen, Ä., Tõnisson, E. (2016). The Role of Programming Experience in ICT Students’ Learning Motivation and Academic Achievement. International Journal of Information and Education Technology, 6 (5), 331−337.10.7763/IJIET.2016.V6.709.1.2.
Kristi Kõiv (2016). Vanglakiusamise kirjeldav analüüs ühe Eesti meestevangla näitel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 4 (2), 165−190.10.12697/eha.2016.4.2.07.1.2.
Mägi, Eve; Biin, Helen; Trasberg, Karmen; Kruus, Kersti (2016). Õpetajakoolituse üliõpilaste hoiakud ja teadlikkus soolise võrdõiguslikkuse küsimuses. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 4 (1), 159−194.1.2.
Padrik, Marika; Hallap, Merit; Raudik, Signe; Naestema, Riin; Raidla, Ulvi; Brin, Inga; Jahu, Maret; Oselin, Helena; Koplimäe, Jaana; Nursi, Aaro; Kaasik, Birgit; Uriko, Anne. (2016). Kommunikatsioonipuuded lastel ja täiskasvanutel: märkamine, hindamine ja teraapia. Tartu Ülikooli Kirjastus.2.4.
Kärbla, T., Uibu, K. (2016). Assessment of the Students' higher level text comprehension skills in basic school. In: Procedia-Social and Behavioral Sciences (31−37). Elsevier. (5).3.1.
Kõiv, Kristi (2016). Attachment styles among a sample of Estonian adult male offenders. The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences Ep-SBS, XVI (November), 27−35.10.15405/epsbs.2016.11.4.3.1.
  • Leitud 237 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Õppematerjale eesti keele kui teise keele grammatika omandamiseks kuulmispuudega õpilaste IV klassileLoit, RailimagistrikraadKarmen Trasberg; Liivi HollmanKaitstud2008Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Pedagoogika osakond
"Arendavad mängud ja mängulised tegevused algklassides, 1. klassis õppetunni osana": mängude kogumik 1. klassileLiilia ErikmagistrikraadMerle TaimaluKaitstud2008Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
"Noor keelekasutaja II" koolisAili KiinmagistrikraadTiia PedastsaarKaitstud2003Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
1. klassi laste enesehinnangute seosed õpetajate ja vanemate uskumuste ja laste tegelike oskustegaDorošenko, NataliamagistrikraadKatrin MägiKaitstud2010Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
11. klassi õpilaste suhtumine loodusteadustesse ning nende arvamused tulevasest elukutsest, teadusest ja tehnoloogiastKont, KerstimagistrikraadMoonika TeppoKaitstud2009Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
3–4-aastaste laste kõnetesti väljatöötamine: lauseloomeülesannete reliaabluse ja valiidsuse hindamine. Sirli PikkmagistrikraadMarika PadrikKaitstud2015Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
5-6-aastaste laste narratiivsed oskused ja nende hindamineMairit TreimagistrikraadMarika PadrikKaitstud2011Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
5-6-aastaste laste süntaktilised oskusedAid, Margitmagistrikraad (teaduskraad)Marika PadrikKaitstud2008Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
5-7 aastaste laste fonoloogilised oskused ja nende seos lugemisoskusegaNigol, KristamagistrikraadKaja Plado; Kristiina TreialKaitstud2015Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
5–6-aastaste alakõnega laste sõnamoodustusoskused.Raili RahuojamagistrikraadMarika PadrikKaitstud2008Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
5–6-aastaste laste jutustuste sidusus ja selle hindamine. Riina RuulmagistrikraadMarika PadrikKaitstud2009Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
5–6-aastaste laste vahendatud ja vahendamata jutustuste mikrostruktuur.Tuuli TeitermagistrikraadMarika PadrikKaitstud2010Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
6. ja 9. klassi õpilaste hinnangud enda digipädevusteleKuustemäe, MeerimagistrikraadMario MäeotsKaitstud2015Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
6. klasside õpilaste sporditreeningutes osalemise huvi Ly RootslanemagistrikraadLeila Oja; Igne LembinenKaitstud2007Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
7. – 9. klassi õpilaste koolivägivalla ja -kiusamise kirjeldus ühe Eesti maakonna gümnaasiumide näitelÜlemaante, LainemagistrikraadKristi KõivKaitstud2015Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
Aabitsate keerukus: Keeleline analüüs ja õpetajate hinnangudRand, MerikemagistrikraadPiret SoodlaKaitstud2013Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
AAC vahendite kasutamine toimetulekuklassides. Ann AosaarmagistrikraadMarika Padrik; Kristel PalgiKaitstud2013Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
Abimaterjale ainetevahelise integratsiooni toetamiseks esimeses kooliastmesOlbrei, MariannemagistrikraadTiia PedastsaarKaitstud2005Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
Abistavaid materjale õpiraskustega õpilastele 8. klassi keemia õppimiseksUlvi KruusmagistrikraadTiia PedastsaarKaitstud2005Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
Afaasia sõeluuring insuldi ägedas faasisNursi, AaromagistrikraadPille Taba; Marika PadrikKaitstud2011Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
Afaasiaga insuldihaigete nimetamisraskusedMõttus, MerlemagistrikraadAaro Nursi; Pille TabaKaitstud2016Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
Ainekeskse arvutiõpetuse töövihik 3.-4. klassileMaie HannusmagistrikraadTriin MarandiKaitstud2003Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomite esinemine lastel, nende vanematel ja nende omavahelised peresuhted ning laste edasine elukäik longituudse ELIKTU valimi põhjalKaarna, KristinmagistrikraadEvelyn KiiveKaitstud2015Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond
Algajate ja kogenud õpetajate taju erinevused mõningate tunnisündmuste suhtesKaja OrasdoktorikraadEdgar KrullJuhendamiselTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut
Algajate õpetajate professionaalne areng muutustena eneseefektiivsuse tajusVoltri, Oliviamagistrikraad (teaduskraad)Edgar Krull; Merle TaimaluKaitstud2008Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut