Struktuur

Asutuse üldandmed

74001073
Tartu Ülikooli Raamatukogu
Tartu University Library
avalik-õiguslik juriidiline isik
Martin Hallik
Liisi Lembinen

Kontakt

Eesti Vabariik
Tartu
W.Struve 1
51003
(+372) 737 5702
(+375) 737 5701
  • Leitud 40 kirjet
PerenimiEesnimiAsutusedCV
AabramsVahurTartu Ülikool, Tartu Ülikooli RaamatukoguEST
BernotasAiliTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
BeyerJürgenTartu Ülikool, Tartu Ülikooli RaamatukoguEST / ENG
EinastoOlgaTartu Ülikool, Tartu Ülikooli RaamatukoguEST / ENG
EpnerHeikiTartu Ülikool, Tartu Ülikooli RaamatukoguEST
ErmelMalleTartu Ülikool, Tartu Ülikooli RaamatukoguEST
FriedenthalMeelisTartu Ülikool, Tartu Ülikooli RaamatukoguEST / ENG
HallikMartinTartu Ülikool, Tartu Ülikooli RaamatukoguEST / ENG
HärmSiljaTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
JalasKerstiTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
KaljoveeKatriinTartu Ülikool, Tartu Ülikooli RaamatukoguEST
KartulAvoTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
KaskKalju KillELNET
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
EST
KliimaskAnneTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
LembinenLiisiTartu Ülikool, Tartu Ülikooli RaamatukoguEST / ENG
LembinenSuloTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
MölderÜlleTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
NelisKadriTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
NäripäNeemeTartu Jaan Poska Gümnaasium
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
EST / ENG
OpletajevaIrinaTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
PaiKristinaTartu Ülikool, Tartu Ülikooli RaamatukoguEST / ENG
PällJanikaTartu Ülikool, Tartu Ülikooli RaamatukoguEST / ENG
PärsimägiSveaTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
RandTerjeTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
RunnelIlonaTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
  • Leitud 33 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
IUTIUT20-62E-varamu ja kogude säilitamine01.01.201431.12.2019Liisi LembinenTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu285 000,00 EUR
EKRMEKRM06-72Eesti ajaloolised muusikakogud: Tartu Ülikooli muusikatrükiste ja –käsikirjade uurimine, kirjeldamine ja tutvustamine01.01.200631.12.2008Jaan RossTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu21 218,67 EUR
MUUSP2RT14010Eesti DataCite platvormi loomine01.01.201401.03.2015Liisi LembinenTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu247 117,00 EUR
MUUSP1RT11175T, al 01.01.2013 SP2RT11175T (3.2.0304.11-0314)Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp)01.01.201131.12.2015Malle ErmelTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu2 720 093,00 EUR
EKKMEKKM14-360Eesti keskaegsete pärgamentfragmentide registreerimine, kirjeldamine ja ühisandmebaasi loomine: Tartu kogud01.01.201431.12.2018Kaspar KolkTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu9 500,00 EUR
EKKMEKKM09-137Eesti teadusliku sisuga täistekstide liitmine ülemaailmse infokeskkonnaga01.01.200931.12.2013Heiki EpnerTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu47 799,29 EUR
MUULP1RT10041Eesti trükise Punase Raamatu ja eesti kultuuri käsikirjaliste alliktekstide digiteerimine12.04.201012.02.2012Liisi LembinenTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu102 805,72 EUR
MUUSP1RT12091 (12-03-01-10)Eesti vanema kirjanduse digitaalse tekstikogu EEVA ja TÜ Raamatukogu Estica kollektsiooni digiteerimine01.05.201210.11.2012Anneli SeppTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu3 360,00 EUR
ETFETF7439Eesti vanema kirjanduse uurimis- ja võrguprojekt EEVA01.01.200831.12.2011Liina LukasTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu80 989,04 EUR
EKRMEKRM05-59Estica-sisuline, rariteetne ja vanaraamat kui rahvusliku mälu ja identiteedi kandja01.01.200531.12.2008Kristina PaiTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu32 594,95 EUR
EKKMEKKM09-118Estica/Baltica ajalooliste täistekstide digitaalne kättesaadavaks tegemine01.01.200931.12.2013Kristina PaiTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu37 059,44 EUR
ETFETF8938Euroopa ülikoolid Eesti-, Liivi- ja Kuramaa arstide koolitajaina ning arsti- ja loodusteaduslike ideede vahendajaina varasel uusajal01.01.201131.12.2014Pärtel PiirimäeTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu45 600,00 EUR
ETFETF7144Euroopa ülikoolid Eesti-, Liivi- ja Kuramaa haritlaskonna koolitajaina ja uute teadusideede vahendajaina 18. sajandil 01.01.200731.12.2010Arvo TeringTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu21 044,84 EUR
MUUMP1RT17012Helleno-Nordica: humanistide kreeka keel Rootsi suurrriigis01.01.201731.12.2020Janika PällTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu315 707,00 EUR
PUTPUT132Humanistide kreeka keel varauusaja Eesti- ja Liivimaal: kultuurisild Euroopa kaasaega ja minevikku01.01.201331.12.2016Janika PällTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu92 800,00 EUR
SFSF0180040s08Ideede ja teooriate levik ja retseptsioon Baltimaades Rootsi ja Vene võimuperioodil (17. saj. -20. saj. algus)01.01.200831.12.2013Pärtel PiirimäeTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu462 944,79 EUR
MUUMP1RT11069Institutsionaalne repositoorium kui Open Access põhimõtete populariseerimise ja rakendamise alus15.03.201131.10.2011Elena Sipria-MironovTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu2 828,00 EUR
EMPEMP54Keskkonnaruumide kultuuripärand: Eesti ja Norra võrdlev analüüs01.04.200830.09.2010Sabine BrauckmannTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu38 079,01 EUR
MUUMP2RT14154ROpenAIRE2020 - Avatud juurdepääsu infrastruktuur teadustegevuseks Euroopas 202001.01.201530.06.2018Anneli SeppTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu59 700,00 EUR
ETFETF6211Pietistlik jututraditsioon Eesti- ja Liivimaa hernhuutlaste elulugude baasil01.01.200531.12.2008Jürgen BeyerTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu18 316,33 EUR
HLKHLK05-11Tartu Ülikooli audio- ja videoarhiivi süstematiseerimine, digiteerimine ja avamine elektroonilises andmebaasis01.01.200531.12.2008Kristina PaiTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu73 000,08 EUR
HLKHLK05-16Tartu Ülikooli Raamatukogu graafikakogu seisundi parandamine, kasutus- ja tagatiskoopiate valmistamine ning sidusjuurdepääsu loomine01.01.200531.12.2008Moonika TeemusTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu29 625,28 EUR
EKKMEKKM11-235Tartu Ülikooli Raamatukogu keskaegsete pärgamentkoodeksite fragmentide konserveerimine, teaduslik kirjeldamine ja kättesaadavaks tegemine.01.01.201131.12.2011Kaspar KolkTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu6 441,00 EUR
EKKMEKKM09-122Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjakogud - Eesti ja Euroopa kultuuriloo allikabaas01.01.200931.12.2013Malle ErmelTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu34 402,29 EUR
EKRMEKRM04-37Teadlased Eestis kuni 1918. Biobibliograafiline võrguleksikon01.01.200431.12.2008Heiki EpnerTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu42 692,99 EUR
  • Leitud 577 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Päll, Janika (2017). Kongeniaalsusest antiikkirjanduse tõlkimisel. Arutlusi Titus Liviuse teose "Linna asutamisest alates" eestindusest lähtudes. Keel ja Kirjandus, 2, 89−102.1.1.
Beyer, Jürgen (2017). Kirjutamine, lugemine, jutustamine. Uurimusi luterluse vanemast kultuuriajaloost. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus [_isbeingpublished].2.1.
Tering, Arvo; Beyer, Jürgen (2017). Lexikon der Studenten aus Estland, Livland und Kurland an europäischen Universitäten 1561-1800 von Arvo Tering unter Mitarbeit von Jürgen Beyer. Köln: Böhlau [_isbeingpublished].2.1.
Päll, Janika (2017). Greek Pindaric ode in the United Kingdom. In: Ivo Volt (Ed.). Hortus Floridus (##−##). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Acta Societatis Morgensternianae; VIII-IX) [ilmumas].3.1.
Päll, Janika (2017). Humanist Greek in Early Modern Estonia and Livonia: the contexts and Principal Genres. In: Päll, Janika; Volt, Ivo (Ed.). Hellenostephanos. Humanist Greek in Early Modern Europe: Learned Communities between Antiquity and Contemporary Culture. (###−###). Tartu: Tartu University Press. (Acta Societatis Morgensternianae) [ilmumas].3.1.
Päll, Janika (2017). Kreek Pindaric Ode in United Kingdom. In: Ivo Volt (Ed.). Hortus Floridus (##−##). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Acta Societatis Morgensternianae; VII-IX) [ilmumas].3.1.
Näripä, Neeme (2017). Lucian’s indecency: too much for a Soviet reader. In: Hortus Floridus (xx−xx). Tartu Ülikooli Kirjastus. (Morgensterni Seltsi toimetised / Acta Morgensterniana; 8-9) [ilmumas].3.1.
Päll, Janika (2017). School rhetoric in Early Modern Estonia and Livonia: rhetorical exercises from Dorpat (Tartu). In: Arne Jönsson, Gregor Vogt-Spira (Ed.). Proceedings of Colloquium Balticum conferences (x−x). Georg Olms Verlag [ilmumas].3.1.
Beyer, Jürgen (2017). Luteriusu käsiraamatud. Lukas, Liina; Undusk, Jaan; Plath, Ulrike (_EditorsAbbr). Balti kirjakultuuri ajalugu (x−x). Tartu: University of Tartu Press [_isbeingpublished].3.2.
Päll, Janika (2017). Panegyrics for Gustavus II Adolphus at Academia Gustaviana and Academia Gustavo-Carolina. In: Astrid M.H. Nilsson, Aske Damtoft Poulsen, Johanna Svensson (Ed.). Festskrift till Arne Jönsson (##−##). Göteborg, Stockholm: Makadam [ilmumas].3.2.
Päll, Janika (2017). The transfer of Greek Pindaric Ode from Italy to the Northern shores: from Robortello to Vogelmann and further. In: Weise, Stefan (Ed.). Hellenisti! Altgriechisch als Literatursprache im neuzeitlichen Europa (349−368). Steiner Verlag. (Palingenesia; 107).3.2.
Friedenthal, Meelis (2016). Muutumatud ja muutuvad. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 1, 2−7.1.1.
Teemus, Moonika (2016). Pennimagasinist kopikaajakirjaks: viiekümne puugravüüri mitu elu 1832-1876. Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Architecture, 25 (3/4), 141−173.1.1.
Teemus, Moonika (2016). Friedrich Ludwig von Maydells Brief aus Rom vom Jahr 1823. Baltic Journal of Art History, 12, 111−122, 10.12697/BJAH.2016.12.06.1.2.
Näripä, Neeme (2016). Siegfried Kracauer ja tema "Teenistujad". Vikerkaar, 38−40.1.3.
Pai, Kristina. Editors: Claudio Julio Rodriguez Higuera, Tyler James Bennett. Series editors: Peeter Torop, Kalevi Kull, Silvi Salupere (2016). Library and Library Space. In: Editors of vol 16 : Claudio Julio Rodriguez Higuera, Tyler James Bennett. Series editors: Peeter Torop, Kalevi Kull, Silvi Salupere (_EditorsAbbr). Tartu Semiotics Library (105−122). Tartu: Tartu University Press. (Tartu Semiotics Library volume 16. Concepts for semiotics).3.1.
Friedenthal, Meelis (2016). Nominal Definition in the Seventeenth-Century University Disputations of the German Cultural Space. In: History of Universities (65−87). Oxford University Press. (29).3.1.
Lembinen, Liisi (2016). Collaboration between Researchers and Academic Library: Road to Research Data Country-Wide Consortium and Innovation in Library Services. In: Brian Dorethy (_EditorsAbbr). Technology-Centered Academic Library Partnerships and Collaborations (220−244). IGI Global.3.2.
Beyer, Jürgen (2016). Der erste Patron, der keiner war und den es gleich zweimal gab. Die Entstehung des Patronats an der Sankt Petri Kirche. . 400 Jahre königlicher Patron von Sankt Petri / 400 år kongelig patron for Sankt Petri (61−65). [Kopenhaagen]: Sankt Petri.3.2.
Päll, Janika (2016). Fragment - antiikkirjanduse tõlkija õnn ja õnnetus. Sappho ja Alkaiose dialoogi näide. Tõlkija hääl. Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsiooni aastaraamat, IV, 137−149.3.2.
Tering, Arvo (2016). Kirurgia muutumine käsitööalast akadeemiliseks meditsiinivaldkonnaks. Vello Padrik (_EditorsAbbr). Eesti kirurgiast läbi aegade (17-−36). Tartu : OÜ E.J.N.T..3.2.
Teemus, Moonika (2016). Krausega ümber maailma. Maiste, Juhan; Ormisson-Lahe, Anu; Lepp, Anu (_EditorsAbbr). Johann Wilhelm Krause 1757-1828 : kataloog. 4, Ülikool Emajõe Ateenas (313−371). Tartu: Tartu Ülikool.3.2.
Friedenthal, Meelis (2016). Ramism ja metafüüsika Academia Gustavianas. Piret Lotman (_EditorsAbbr). Eesti Rahvusraamatukogu toimetised = Acta Bibliothecae Nationalis Estoniae = Transactions of the National Library of Estonia (98−117). Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu. (A, Raamat ja aeg = Libri et memoria; 4).3.2.
Teemus, Moonika; Tiideberg, Kristiina (2016). Ülikool pildis: Johann Wilhelm Krause elutöö kajastused baltisaksa vaategraafikas. Maiste, Juhan; Ormisson-Lahe, Anu (_EditorsAbbr). Johann Wilhelm Krause 1757-1828: kataloog. 4, Ülikool Emajõe Ateenas (423−450). Tartu: Tartu Ülikool.3.2.
Mölder, Ülle (koostaja, tekstide autor); Päll, Janika (tekstide autor, tõlkija); Kolk, Kaspar (tekstide autor, toimetaja); Valper, Eve (kujundaja); Teemus, Moonika (fotode autor) (2016). A nagu Aldus Manutius [Võrguteavik] : Aldus Manutiuse (1449/1450–1515) 500. surma-aastapäevale pühendatud näitus Tartu Ülikooli Raamatukogus leiduvatest aldiinidest : 09.09.2015-09.02.2016 Tartu Ülikooli Raamatukogus toimunud näituse kataloog. 1−40.3.3.
  • Leitud 2 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
Tiiu TarkpeaTartu Ülikooli andmekeskus DataDOITartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
Tiiu TarkpeaTeadusandmetele DataCite DOI omistamineTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Tartu Ülikooli Raamatukogu vanaraamatu ja kultuuriloolised kogud (käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna kogud)Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli RaamatukoguMalle Ermel
  • Leitud 1 kirjet
TüüpSeadeTootja/valmistajaAsutusKontaktisik
MääramataMass-neutraliseerimisseadeBookSaver CSCTartu Ülikool, Tartu Ülikooli RaamatukoguKristina Virro