Struktuur

Asutuse üldandmed

74001073
Tartu Ülikooli Raamatukogu
Tartu University Library
avalik-õiguslik juriidiline isik
Martin Hallik
Liisi Lembinen

Kontakt

Eesti Vabariik
Tartu
W.Struve 1
51003
(+372) 737 5702
(+375) 737 5701
  • Leitud 41 kirjet
PerenimiEesnimiCV
AabramsVahurEST
BernotasAili
BeyerJürgenEST / ENG
EinastoOlgaEST / ENG
EpnerHeikiEST
ErmelMalleEST
FriedenthalMeelisEST / ENG
HallikMartinEST / ENG
HärmSiljaEST / ENG
JalasKersti
KaljoveeKatriinEST
KartulAvo
KaskKalju KillEST
KliimaskAnne
LembinenSulo
LembinenLiisiEST / ENG
MölderÜlle
NelisKadri
NäripäNeemeEST / ENG
OpletajevaIrina
PaiKristinaEST / ENG
PällJanikaEST / ENG
PärsimägiSvea
RandTerje
RandMareEST
  • Leitud 33 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
IUTIUT20-62E-varamu ja kogude säilitamine01.01.201431.12.2019Liisi LembinenTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu380 000,00 EUR
EKRMEKRM06-72Eesti ajaloolised muusikakogud: Tartu Ülikooli muusikatrükiste ja –käsikirjade uurimine, kirjeldamine ja tutvustamine01.01.200631.12.2008Jaan RossTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu21 218,67 EUR
MUUSP2RT14010Eesti DataCite platvormi loomine01.01.201401.03.2015Liisi LembinenTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu247 117,00 EUR
MUUSP1RT11175T, al 01.01.2013 SP2RT11175T (3.2.0304.11-0314)Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp)01.01.201131.12.2015Malle ErmelTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu2 720 093,00 EUR
EKKMEKKM14-360Eesti keskaegsete pärgamentfragmentide registreerimine, kirjeldamine ja ühisandmebaasi loomine: Tartu kogud01.01.201431.12.2018Kaspar KolkTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu9 500,00 EUR
EKKMEKKM09-137Eesti teadusliku sisuga täistekstide liitmine ülemaailmse infokeskkonnaga01.01.200931.12.2013Heiki EpnerTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu47 799,29 EUR
MUULP1RT10041Eesti trükise Punase Raamatu ja eesti kultuuri käsikirjaliste alliktekstide digiteerimine12.04.201012.02.2012Liisi LembinenTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu102 805,72 EUR
MUUSP1RT12091 (12-03-01-10)Eesti vanema kirjanduse digitaalse tekstikogu EEVA ja TÜ Raamatukogu Estica kollektsiooni digiteerimine01.05.201210.11.2012Anneli SeppTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu3 360,00 EUR
ETFETF7439Eesti vanema kirjanduse uurimis- ja võrguprojekt EEVA01.01.200831.12.2011Liina LukasTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu80 989,04 EUR
EKRMEKRM05-59Estica-sisuline, rariteetne ja vanaraamat kui rahvusliku mälu ja identiteedi kandja01.01.200531.12.2008Kristina PaiTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu32 594,95 EUR
EKKMEKKM09-118Estica/Baltica ajalooliste täistekstide digitaalne kättesaadavaks tegemine01.01.200931.12.2013Kristina PaiTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu37 059,44 EUR
ETFETF8938Euroopa ülikoolid Eesti-, Liivi- ja Kuramaa arstide koolitajaina ning arsti- ja loodusteaduslike ideede vahendajaina varasel uusajal01.01.201131.12.2014Pärtel PiirimäeTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu45 600,00 EUR
ETFETF7144Euroopa ülikoolid Eesti-, Liivi- ja Kuramaa haritlaskonna koolitajaina ja uute teadusideede vahendajaina 18. sajandil 01.01.200731.12.2010Arvo TeringTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu21 044,84 EUR
MUUMP1RT17012Helleno-Nordica: humanistide kreeka keel Rootsi suurrriigis01.01.201731.12.2020Janika PällTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu315 707,00 EUR
PUTPUT132Humanistide kreeka keel varauusaja Eesti- ja Liivimaal: kultuurisild Euroopa kaasaega ja minevikku01.01.201331.12.2016Janika PällTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu92 800,00 EUR
SFSF0180040s08Ideede ja teooriate levik ja retseptsioon Baltimaades Rootsi ja Vene võimuperioodil (17. saj. -20. saj. algus)01.01.200831.12.2013Pärtel PiirimäeTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu462 944,79 EUR
MUUMP1RT11069Institutsionaalne repositoorium kui Open Access põhimõtete populariseerimise ja rakendamise alus15.03.201131.10.2011Elena Sipria-MironovTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu2 828,00 EUR
EMPEMP54Keskkonnaruumide kultuuripärand: Eesti ja Norra võrdlev analüüs01.04.200830.09.2010Sabine BrauckmannTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu38 079,01 EUR
MUUMP2RT14154ROpenAIRE2020 - Avatud juurdepääsu infrastruktuur teadustegevuseks Euroopas 202001.01.201530.06.2018Anneli SeppTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu59 700,00 EUR
ETFETF6211Pietistlik jututraditsioon Eesti- ja Liivimaa hernhuutlaste elulugude baasil01.01.200531.12.2008Jürgen BeyerTartu Ülikool, Filosoofiateaduskond; Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu; Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu18 316,33 EUR
HLKHLK05-11Tartu Ülikooli audio- ja videoarhiivi süstematiseerimine, digiteerimine ja avamine elektroonilises andmebaasis01.01.200531.12.2008Kristina PaiTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu73 000,08 EUR
HLKHLK05-16Tartu Ülikooli Raamatukogu graafikakogu seisundi parandamine, kasutus- ja tagatiskoopiate valmistamine ning sidusjuurdepääsu loomine01.01.200531.12.2008Moonika TeemusTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu29 625,28 EUR
EKKMEKKM11-235Tartu Ülikooli Raamatukogu keskaegsete pärgamentkoodeksite fragmentide konserveerimine, teaduslik kirjeldamine ja kättesaadavaks tegemine.01.01.201131.12.2011Kaspar KolkTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu6 441,00 EUR
EKKMEKKM09-122Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjakogud - Eesti ja Euroopa kultuuriloo allikabaas01.01.200931.12.2013Malle ErmelTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu34 402,29 EUR
EKRMEKRM04-37Teadlased Eestis kuni 1918. Biobibliograafiline võrguleksikon01.01.200431.12.2008Heiki EpnerTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu42 692,99 EUR
  • Leitud 583 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Päll, Janika (2017). Kongeniaalsusest antiikkirjanduse tõlkimisel. Arutlusi Titus Liviuse teose "Linna asutamisest alates" eestindusest lähtudes. Keel ja Kirjandus, 2, 89−102.1.1.
Friedenthal, Meelis (2017). Mõte põgeneb. Looming, 5, xx.1.3.
Beyer, Jürgen (2017). Kirjutamine, lugemine, jutustamine. Uurimusi luterluse vanemast kultuuriajaloost. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus [ilmumas].2.1.
Beyer, Jürgen (2017). Lay prophets in Lutheran Europe (c. 1550–1700). Leiden & Boston: BRILL.10.1163/9789004318168.2.1.
Tering, Arvo; Beyer, Jürgen (2017). Lexikon der Studenten aus Estland, Livland und Kurland an europäischen Universitäten 1561-1800 von Arvo Tering unter Mitarbeit von Jürgen Beyer. Köln: Böhlau [ilmumas].2.1.
Päll, Janika (2017). Greek Pindaric ode in the United Kingdom. In: Ivo Volt (Ed.). Hortus Floridus (##−##). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Acta Societatis Morgensternianae; VIII-IX) [ilmumas].3.1.
Päll, Janika (2017). Humanist Greek in Early Modern Estonia and Livonia: the contexts and Principal Genres. In: Päll, Janika; Volt, Ivo (Ed.). Hellenostephanos. Humanist Greek in Early Modern Europe: Learned Communities between Antiquity and Contemporary Culture. (###−###). Tartu: Tartu University Press. (Acta Societatis Morgensternianae) [ilmumas].3.1.
Päll, Janika (2017). Kreek Pindaric Ode in United Kingdom. In: Ivo Volt (Ed.). Hortus Floridus (##−##). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. (Acta Societatis Morgensternianae; VII-IX) [ilmumas].3.1.
Näripä, Neeme (2017). Lucian’s indecency: too much for a Soviet reader. In: Hortus Floridus (xx−xx). Tartu Ülikooli Kirjastus. (Morgensterni Seltsi toimetised / Acta Morgensterniana; 8-9) [ilmumas].3.1.
Päll, Janika (2017). School rhetoric in Early Modern Estonia and Livonia: rhetorical exercises from Dorpat (Tartu). In: Arne Jönsson, Gregor Vogt-Spira (Ed.). Proceedings of Colloquium Balticum conferences (x−x). Georg Olms Verlag [ilmumas].3.1.
Päll, Janika (2017). The Impact of Senses on the Soul in the Epideictic Speeches of Gorgias. M. Cecilia de M.N. Coelho (Ed.). Retórica, Persuasão e Emoções - ensaios filosóficos e literários. (##−##). São Paulo: Paulus. [ilmumas].3.2.
Beyer, Jürgen (2017). Luteriusu käsiraamatud. Lukas, Liina; Undusk, Jaan; Plath, Ulrike (Toim.). Balti kirjakultuuri ajalugu (x−x). Tartu: University of Tartu Press [ilmumas].3.2.
Päll, Janika (2017). Panegyrics for Gustavus II Adolphus at Academia Gustaviana and Academia Gustavo-Carolina. In: Astrid M.H. Nilsson, Aske Damtoft Poulsen, Johanna Svensson (Ed.). Festskrift till Arne Jönsson (##−##). Göteborg, Stockholm: Makadam [ilmumas].3.2.
Päll, Janika (2017). The transfer of Greek Pindaric Ode from Italy to the Northern shores: from Robortello to Vogelmann and further. In: Weise, Stefan (Ed.). Hellenisti! Altgriechisch als Literatursprache im neuzeitlichen Europa (349−368). Steiner Verlag. (Palingenesia; 107).3.2.
Friedenthal, Meelis (2017). Kõik asjad on täis jumalaid. Sirp.06.01.2017.6.3.
Friedenthal, Meelis (2017). Metafüüsiline vabariik. Sirp.07.04.2017.6.3.
Volt, Ivo; Lotman, Maria-Kristiina; Novikov, Kadri; Näripä, Neeme; Päll, Janika; Viiding, Kristi (2016). "Lill". Keel ja Kirjandus, 10, 808−811.1.1.
Friedenthal, Meelis (2016). Muutumatud ja muutuvad. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 1, 2−7.1.1.
Teemus, Moonika (2016). Pennimagasinist kopikaajakirjaks: viiekümne puugravüüri mitu elu 1832-1876. Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Architecture, 25 (3/4), 141−173.1.1.
Teemus, Moonika (2016). Friedrich Ludwig von Maydells Brief aus Rom vom Jahr 1823. Baltic Journal of Art History, 12, 111−122.10.12697/BJAH.2016.12.06.1.2.
Näripä, Neeme (2016). Siegfried Kracauer ja tema "Teenistujad". Vikerkaar, 38−40.1.3.
Pai, Kristina. Editors: Claudio Julio Rodriguez Higuera, Tyler James Bennett. Series editors: Peeter Torop, Kalevi Kull, Silvi Salupere (2016). Library and Library Space. In: Editors of vol 16 : Claudio Julio Rodriguez Higuera, Tyler James Bennett. Series editors: Peeter Torop, Kalevi Kull, Silvi Salupere (Ed.). Tartu Semiotics Library (105−122). Tartu: Tartu University Press. (Tartu Semiotics Library volume 16. Concepts for semiotics).3.1.
Friedenthal, Meelis (2016). Nominal Definition in the Seventeenth-Century University Disputations of the German Cultural Space. In: History of Universities (65−87). Oxford University Press. (29).DOI:10.1093/acprof:oso/9780198779919.003.0003.3.1.
Lembinen, Liisi (2016). Collaboration between Researchers and Academic Library: Road to Research Data Country-Wide Consortium and Innovation in Library Services. In: Brian Dorethy (Ed.). Technology-Centered Academic Library Partnerships and Collaborations (220−244). IGI Global.10.4018/978-1-5225-0323-1.ch008.3.2.
Beyer, Jürgen (2016). Der erste Patron, der keiner war und den es gleich zweimal gab. Die Entstehung des Patronats an der Sankt Petri Kirche. 400 Jahre königlicher Patron von Sankt Petri / 400 år kongelig patron for Sankt Petri (61−65). [Kopenhaagen]: Sankt Petri.3.2.
  • Leitud 2 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
Tiiu TarkpeaTartu Ülikooli andmekeskus DataDOITartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
Tiiu TarkpeaTeadusandmetele DataCite DOI omistamineTartu Ülikool, Tartu Ülikooli Raamatukogu
  • Leitud 1 kirjet
NimetusAsutusVastutav isik
Tartu Ülikooli Raamatukogu vanaraamatu ja kultuuriloolised kogud (käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna kogud)Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli RaamatukoguMalle Ermel
  • Leitud 1 kirjet
TüüpSeadeTootja/valmistajaAsutusKontaktisik
Muud vahendidMass-neutraliseerimisseadeBookSaver CSCTartu Ülikool, Tartu Ülikooli RaamatukoguKristina Virro