Struktuur

Asutuse üldandmed

74000122
Filoloogiateaduskond
Faculty of Philology
avalik-õiguslik juriidiline isik
Suliko Liiv
Suliko Liiv

Kontakt

Eesti Vabariik
Tallinn
Narva mnt. 29
10120
6409 301
6409 300
  • Leitud 4 kirjet
PerenimiEesnimiCV
GubergritsAnnaEST
PurenChristianEST
SiirakÜloEST / ENG
VaiksooJaanusEST / ENG
  • Leitud 30 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF6150Ajaloo ja traditsiooni kajastumine kirjanduslikus ja autobiograafilises diskursuses01.01.200531.12.2008Mari TarvasTallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond; Tallinna Ülikool, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut36 632,66 EUR
MUURU,08205 (SFTE05674)Eesti erialakeele õppe arendamine muukeelsetes kutsekoolides13.12.200510.05.2008Anu-Reet HausenbergTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond, Eesti keele kui võõrkeele õppetool40 313,49 EUR
ETFETF6147Eesti keele grammatika ja sõnavara dünaamika 1990.-2000. aastatel01.01.200531.12.2008Helle MetslangTallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond; Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut22 895,41 EUR
SFSF0132493s03Eesti keelekeskkonna arengu analüüs, modelleerimine ja juhtimine01.01.200331.12.2007Martin EhalaTallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond143 673,38 EUR
SFSF0130126s08Eesti tekst vene kultuuris. Vene tekst eesti kultuuris01.01.200831.12.2013Irina BelobrovtsevaTallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond; Tallinna Ülikool, Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituut307 796,44 EUR
ETFETF7350Etnolingvistiline vitaalsus ja identiteediloome: Eesti teiste Balti riikide taustal01.01.200831.12.2011Martin EhalaTallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond; Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut70 746,06 EUR
EKRMEKRM05-56Folkloori põhivaldkondade leksikon01.01.200530.09.2006Marju KõivupuuTallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond6 391,16 EUR
MUUTA,02004 (10-10/1281)HTM toetus filoloogiateaduskonnale seminaride sarja korraldamiseks, et koostada "Eesti keele arendamise strateegia (2004-2010)" tutvustamise kava17.11.200431.03.2005Marju KõivupuuTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut2 556,47 EUR
ETFETF5082Karjala Vabariigi keelepoliitika aastail 1985-200001.01.200231.12.2005Jaan ÕispuuTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond3 518,98 EUR
ETFETF5066Keelesugulus ja keelekontaktid: keelkondade kujunemise kriitiline analüüs01.01.200231.12.2005Martin EhalaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond8 391,34 EUR
MUUÕA,24107 (EC 13/2007-2008)Konverentsitõlkide koolitamine01.07.200730.06.2008Triin Van DoorslaerTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Tõlkekoolituskeskus; Tallinna Ülikool, Germaani-Romaani Keelte ja Kultuuride Instituut19 991,56 EUR
MUUÕA,09005 (EC 18/2005-2006)Konverentsitõlkide koolitamine01.07.200530.06.2006Kristel VetemäeTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Tõlkekoolituskeskus27 916,61 EUR
ETFETF6151Koodivahetuse, eesti vahekeele ning lastekeele andmekorpuse koostamine ja üldkirjeldus01.01.200531.12.2008Anna VerschikTallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond; Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut18 316,33 EUR
MUUTA, 20407 (TLÜ teadusprorektori käskkiri nr. 58, 15.05.2007)Koostööprojekti taotlus 7. RP raames Migration & Multilingualism01.01.200731.12.2007Mart RannutTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond1 469,97 EUR
MUUTA, 20507 (TLÜ teadusprorektori käskkiri nr. 58, 15.05.2007)Koostööprojekti taotlus 7. RP raames russian speaking Migrants: Language- Culture- Integration01.01.200731.12.2007Ülle RannutTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond862,81 EUR
ETFETF6966Kultuuri topograafia: vene kultuuritegelased-suvitajad Eestis01.01.200731.12.2010Aurika MeimreTallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond; Tallinna Ülikool, Slaavi Keelte ja Kultuuride Instituut47 618,52 EUR
MUUÕA,09906 (2005-DE-05-B-F-PP-146253)Lokaliseerimise õppevahendite loomine tõlkekeskuse jaoks01.10.200530.09.2007Triin Van DoorslaerTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Tõlkekoolituskeskus11 723,06 EUR
MUUAU, 19207 (8/520)NORFACE seminariseeria teemal "Keelelise mitmekesisuse sotsiaalsed aspektid"01.09.200631.08.2008Martin EhalaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond, Üld- ja rakenduslingvistika õppetool7 988,96 EUR
MUUÕA,11506 (324-05-1.0101-0225)Prantsuse keele õpetamise kvaliteedi tõstmine Eestis01.07.200630.06.2008Aleksandra LjalikovaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond, Prantsuse keele õppetool98 199,61 EUR
MUURU,05605 (14.02.2568)Põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite analüüs01.09.200530.10.2005Priit ReiskaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut; Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut; Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut12 462,77 EUR
MUUTA,11006 (6/230)Ristipuud Lõuna-Eesti mastikul ja rahvapärimuses08.03.200631.12.2006Marju KõivupuuTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond1 597,79 EUR
ETFETF7065Tallinna põhikooliõpilaste kodukeele uuring01.01.200731.12.2008Mart RannutTallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond; Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut16 719,28 EUR
ETFETF5389/G0304 (ETF5389)Tallinna tekst vene kultuuris01.01.200331.12.2005Irina BelobrovtsevaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond17 735,48 EUR
MUUTA,12506 (S01-06/0090L)Teaduskonverents Mihhail Bulgakov ja 1920-1930- aastate kirjandusmaailm12.05.200615.05.2006Irina BelobrovtsevaTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Slaavi filoloogia osakond4 793,37 EUR
MUUTA, 16606Teadvustada naiste ajaloolist osakaalu Euroopas - MWHV01.08.200631.07.2007Tiina AuninTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond5 649,28 EUR
  • Leitud 1909 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Pool, Raili; Metslang, Helle (2014). Языковые средства передачи событий временного плана будущего в работах русских студентов на эстонском языке. Acta Slavica Estonica, V, 297−311.1.1.
Baljasnõi, B. (2013). Ilmar Trull. Tantsiv kaamel I. Jekaterina Dubitsa... BRI & Ko OÜ.6.7.
Baljasnõi, B. (2013). Ильмар Трулль. Танцующий верблюд II. Vitali Belobrovtsev... Tallinn: BRI & Ko OÜ.6.7.
Kaivapalu, Annekatrin; Muikku-Werner, Pirkko; Jantunen, Jarmo Harri; Sepper, Maria-Maren (toim.) (2012). Lähivõrdlusi. Lähivertailuja. Kaivapalu, Annekatrin; Muikku-Werner, Pirkko; Jantunen, Jarmo Harri; Sepper, Maria-Maren (Toim.). .. Tallinn: Eesti Rakenduslingvistika Ühing.10.5128/LV.1736-9290.4.1.
Kaivapalu, Annekatrin; Eslon, Pille (2011). Onko lähisukukielen vaikutus suomen ja viron omaksumiseen symmetristä? Korpuspohjaisen tutkimuksen tuloksia ja haasteita. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, 21, 132−153.10.5128/LV21.06.1.2.
Mihkelev, Anneli (2011). Kultuuriidentiteet ja kirjandus. Vastastikmõjud ja muutumised. Rein Veidemann, Õnne Kepp (Toim.). Kõnetav kultuur (101−113).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.3.2.
Kaivapalu, Annekatrin (2011). Omaalgatusliku õppija kujundamine võõrkeeleõppes. Piret Kanne, Annelii Juhkama, Reet Taimsoo, Katrin Meinart, Ülle Türk, Tuuli Oder, Merle Jung, Pille (Toim.). Gümnaasiumi valdkonnaraamat "Võõrkeeled" (xx−xx).. Tallinn: Haridus- ja teadusministeerium.3.2.
Mihkelev, Anneli (2011). The Secret Innovations in Estonian Poetry after the 1960s. In: Elena Baliutytė and Donata Mitaite (Ed.). Baltic Memory. Processes of Modernisation in Lituanian, Latvian and (135−143).. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.3.2.
Kaivapalu, Annekatrin (2011). Acquisition of closely related languages: Relationships between L1 influence and L2 proficiency. AILA 2011. Harmony in diversity: Language, culture, society: The 16th World Congress of Applied Linguistics. August 23-28, 2011. Beijing, China. Bejing: Foreign Language Teaching and Research Press, 64.5.2.
Kaivapalu, Annekatrin; Eslon, Pille (2011). Cross-linguistic influence and morphophonological complexity in production of closely related languages. Nordand 10. Kompleksitet - Motivation - Output i sprogindlæringen: Konference om Nordens sprog som andet- og fremmedsprog. Reykjavík 25.-28. maj 2011. Reykjavík : Island Press, 29.5.2.
Kaivapalu, Annekatrin (2011). Lähdekielen vaikutuksen symmetrisyys lähisukukielen morfologian omaksumisessa. Monikielinen arki - Multilingualism in everyday contexts: AFinLA Autumn Symposium, Joensuu 11.-12. 11.2011. Joensuu: University of Joensuu, 85.5.2.
Kaivapalu, Annekatrin; Eslon, Pille (2011). The influence of the related and unrelated first language on the production of Finnish and Estonian. EUROSLA 21: 21st Annual Conference of the European Second Language Association. Stockholm, 8-10 September 2011. Stockholm University, 134.5.2.
Langemets, Margit; Vider, Kadri; Metslang, Helle; Kerge, Krista; Argus, Reili; Verschik, Anna; Kaivapalu, Annekatrin (2011). 10. rakenduslingvistika kevadkonverents. Keel ja Kirjandus, 10, 795−800.6.3.
Argus, Reili; Parm, Sirli (2010). Eesti keele ajakategooria omandamisest - ajavormid ja ajasõnad. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 6, 25−41.1.1.
Mihkelev, Anneli (2010). Literary Histories as an Aspect of Discursive Construction of National identity. Interlitteraria, 1 (15), 85−96.1.1.
Kaivapalu, Annekatrin (2010). Mõnede eesti sõnajärjemallide psühholingvistilisest reaalsusest. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 103−120.10.5128/ERYa176-2563.1.1.
Kaivapalu, Annekatrin (2010). Eesti-soome kontrastiivseminar ja VIRSU-seminar. Keel ja Kirjandus, 3, 229−230.1.2.
Aunin, Tiina (2010). Estische Frauen in Literatur und Kunst/Estonian Women in Art and Letters. Spirale der Zeit - Spiral of Time, 7, 54−57.1.2.
Rüütmaa, Tiina (2010). Imperatiiv ja konditsionaal ungari ja võrdlevalt eesti kõrvallauses. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, 20, 240−263.10.5128/LV.1736-9290.1.2.
Mihkelev, Anneli (2010). Kirjandusteadus Eestis 2008 - 2009: dialoogid ja hägusad piirid. Keel ja Kirjandus, 4, 280−292.1.2.
Eslon, Pille; Õim, Katre; Kaivapalu, Annekatrin; Argus, Reili; Matsak, Erika (2010). Kuidas uurida esimese ja teise keele omandamist? Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, 20, 11−48.10.5128/LV.1736-9290.1.2.
Kaivapalu, Annekatrin (2010). Metalingvistiline teadlikkus võõrkeelõppes: oma keel võõras peeglis. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, 19, 160−176.10.5128/LV19.10.1.2.
Argus, Reili (2010). Mida teeb tegema-verb hoidjakeeles. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 2, 17−34.1.2.
Kaivapalu, Annekatrin; Muikku-Werner, Pirkko (2010). Reseptiivinen monikielisyys: miten suomenkielinen oppija ymmärtää viroa äidinkielensä pohjalta. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, 20, 68−96.10.5128/LV.1736-9290.1.2.
Kaljund, Kristel (2010). Daniel Kehlmann, fenomen saksa kirjanduses. Vikerkaar, 45−64.1.3.
  • Leitud 36 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Ametikirja vorm ja keel ühe riigiasutuse näitelSiret RätsepmagistrikraadKrista KergeKaitstud2006Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond, Üld- ja rakenduslingvistika õppetool
Developing Cultural Competence at Secondary School Level: Coursebook Supplementation IssuesJaremenko, NataljamagistrikraadLiljana SkopinskajaKaitstud2007Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond, Inglise keele õppetool
Discourse Analysis and Language Teaching: An Analysis of Vocabulary Diversity in the Transcipts of The Bold and the Beautiful and its Practical ApplicationsMarley, Janika JohannamagistrikraadEne AlasKaitstud2007Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond, Inglise keele õppetool
Eesti morfoloogilise mõtte ajalugu Stahlist AhrensiniViht, AnnikamagistrikraadMartin EhalaKaitstud2007Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond, Eesti keele õppetool
Eesti Teaduste Akadeemia veebisaidi uuendamine, tegevuskeskkonna ja sihtgrupi analüüsPilt, EbemagistrikraadHeidi MeierKaitstud2005Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond
English as an International Language: Implications for Language TeachingTatjana PetrovamagistrikraadLiljana SkopinskajaKaitstud2007Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond, Inglise keele õppetool
Essee asend allkeelte tekstitüübivõrdlusesMeier, Heidimagistrikraad (teaduskraad)Krista KergeKaitstud2003Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond
Filmiterminid ajakirjas Teater. Muusika. KinoMaran, MargitmagistrikraadArvi TavastKaitstud2007Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond
Indirektaal eesti 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi aja- ja ilukirjanduskeelesLinkgreim, Maria-Marenmagistrikraad (teaduskraad)Helle MetslangKaitstud2006Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond, Eesti keele õppetool
Koodivahetus eesti kui teise keele tunnisBaškirova, Tatjanamagistrikraad (teaduskraad)Anna VerschikKaitstud2005Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond
Linn Karl Ristikivi romaanis "Õige mehe koda" ja teistes Tallinna-triloogia romaanidesTalivee, Elle-MarimagistrikraadAve MattheusKaitstud2007Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond
Music and Drama as a Means for Learning EnglishJanne RahulamagistrikraadLiljana SkopinskajaKaitstud2007Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond, Inglise keele õppetool
Naisekuju modelleerimine XX sajandi alguskümnendite eesti kirjandusesLindsalu, ElodoktorikraadMaie Kalda; Toomas LiivKaitstud2008Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond
Organisatsiooni sisemine imago AS Kuldne Börs näitelIvika AmannmagistrikraadAune PastKaitstud2007Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond
Põhja- ja lõunaeestlaste kultuurierinevusedSven SoivermagistrikraadKrista Kerge; Hille PajupuuKaitstud2006Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Eesti filoloogia osakond, Üld- ja rakenduslingvistika õppetool
Rootsi ametiasutuste ja ametinimetuste tõlkimine eesti keelde - probleemid ja lahendusedRüütli, Ivarmagistrikraad (teaduskraad)Peep NemvaltsKaitstud2005Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Tõlkekoolituskeskus
Selgitus õpikule "Veenmiskunst"Aava, Katrinmagistrikraad (teaduskraad)Martin EhalaKaitstud2002Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond
Sprachspielerische Texte als Impulse für schriftliche Textproduktion im Bereich Deutsch als FremdspracheJung, MerledoktorikraadWinfried UlrichKaitstud2006Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond
Suomen kielen ja kansalliskulttuurin kehitysvaiheita 1800-luvullaJürvetson, Maria-MagdalenamagistrikraadJaan ÕispuuKaitstud1999Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond
Teaching Culture Through Literary Texts at Upper Secondary School LevelIlona GomonmagistrikraadLiljana SkopinskajaKaitstud2007Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond, Inglise keele õppetool
Teaching Reading Strategies at Secondary School Level: The Analysis of "I Love English 7"Anna BeljakovamagistrikraadLiljana SkopinskajaKaitstud2008Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond, Inglise keele õppetool
The Poetics of Translation of Ants OrasLange, AnnedoktorikraadTiina AuninKaitstud2007Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond
The use of tenses in the translations of the official documentsJulia JasnovamagistrikraadSuliko LiivKaitstud2007Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond
Topografija kulturõ: russkije dachniki v KäsmuKuzmin, DenismagistrikraadIrina BelobrovtsevaKaitstud2008Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Slaavi filoloogia osakond, Vene kirjanduse õppetool
Using Authentic Materials with Pre-Intermediate PupilsŠorop, JelenamagistrikraadLiljana SkopinskajaKaitstud2007Tallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond, Germaani-romaani filoloogia osakond, Inglise keele õppetool