Struktuur

Asutuse üldandmed

Haridus- ja Teadusministeerium
Ministry of Education and Research
riigiasutus
Janar Holm
Hannes Alekand

Kontakt

Eesti Vabariik
Tartu
Munga 18
50088
7350222
7350220
  • Leitud 27 kirjet
PerenimiEesnimiCV
AdamsonAnderoEST
AdojaanMaarjaEST / ENG
AruHeli
EessaluMartinEST / ENG
HaabpihtLiisaEST / ENG
HalapuuVivikaEST / ENG
KadastikEneEST / ENG
KitsingMaieEST / ENG
KiviSirje
KreegipuuTiiuEST / ENG
LaidveeTiina
LeekMariaEST / ENG
LeppikMarianneEST / ENG
MandraKatrin
NõmmelaKaidiEST / ENG
OtsAivarEST / ENG
PetersonTiinaEST
PõiklikPilleEST / ENG
RaudTaivoEST / ENG
RaudmäeKristiEST / ENG
ReimandIndrek
RosenbergAgeEST / ENG
RuulKarin
RäimToivoEST / ENG
RäimToivo
  • Leitud 140 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Põiklik, Pille (2016). People's right to keep and bear arms: Arguments on the meaning of the Second Amendment to the US Constitution in District of Columbia v. Heller. Journal of Language and Politics, 15 (2), 173−192.10.1075/jlp.15.2.03poi.1.1.
Peterson, Tiina.; Veisson, Marika.; Hujala, Eeva.; Härkönen, Ulla.; Sandberg, Anette.; Johansson, Inge.; Kovacsne Bakosi, Eeva. (2016). Professionalism of Preschool Teachers in Estonia, Sweden, Finland and Hungary. European Early Childhood Education Research Journal, 24 (24, 3), 136−156.1.1.
Kitsing, Maie; Boyle, Alan; Kukemelk, Hasso; Mikk, Jaan (2016). The impact of professional capital on educational excellence and equality in Estonia. Journal of Professional Capital and Community, 1 (3), 237−252.10.1108/JPCC-03-2016-0003.1.2.
Valk, Aune (2016). Madala haridustasemega noored. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.2.5.
Valk, Aune (2016). Soolised lõhed hariduses. Haridus- ja Teadusministeerium.2.5.
Serbak, Kadi; Valk, Aune (2016). Võrdne ligipääs kvaliteetsele haridusele ja tõhus hariduskorraldus. Koolivõrk ja erakoolide rahastamine. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.2.5.
Valk, Aune (2016). Õpetajaameti atraktiivsus. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.2.5.
Valk, Aune; Ress, Kristel (2016). Rõõmuga kooli. Kodu ja kooli koostöö käsiraamat. Tartu: Tartu Linnavalitsus.6.2.
Soll, Maie; Salvet, Sander; Masso, Anu (2015). Changes in language policy in Estonia: Self-descriptions of Russian-speaking students. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 19 (3), 221−247.10.3176/tr.2015.3.02.1.1.
Klaas-Lang, Birute; Kikerpill, Tiina; Praakli, Kristiina; Zagorska, Ilze; Türk, Ülle (2015). Eesti, Läti, Leedu, Soome, Iirimaa ja Kanada riigikeeleõppe võrdlev uuring. . Tartu.2.5.
Valk, Aune; Silm, Gerli (2015). Haridus ja oskused: PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 6. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.2.5.
Kitsing, Maie (2015). PISA 2012 ja koli mikrokliima. Voolaid, Hille (Toim.). Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2014/2015 (75−77). Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.3.2.
Kitsing Maie (2015). PISA 2012 ja kooli mikrokliima. Voolaid Hille (Toim.). Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest (75−77). Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.3.2.
Küttim, M.; Kallaste, M.; Venesaar, U.; Kiis, A. (2014). Entrepreneurship education at university level and students’ entrepreneurial intentions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110, 658−668.10.1016/j.sbspro.2013.12.910.1.2.
Peterson, T., Veisson, M., Hujala, E., Sandberg, A. & Johansson. I. (2014). The Influence of Leadership on the Professionalism of Preschool Teachers in Estonia, Sweden and Finland. In: A. Liimets ja M. Veisson (Ed.). Teachers and Youth in Educational Reality (119−142). Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; 27).3.1.
Kitsing, Maie (2014). PISA 2012: Väljakutsed Eesti põhihariduse arendamiseks. Voolaid, Hille (Toim.). Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest (104−107). Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.3.2.
Reinomägi, Andra; Sinisaar, Hede; Toros, Karmen; Laes, Tiiu-Liisa; Krusell, Siim; Kutsar, Dagmar; Ilves, Kadi; Abel-Ollo, Katri (2014). Lapse heaolu mõõtmise käsitlus. 3.3.
Suija, Kadri; Ilves, Kadi; Ööpik, Pille; Maaroos, Heidi-Ingrid; Kalda, Ruth (2013). Patients ’ experience with cancer care: A qualitative study in family practice. The European Journal of General Practice, 19 (2), 111−116.10.3109/13814788.2012.732568.1.1.
Kitsing, Maie; Ploom, Kristi;Kukemelk, Hasso (2013). Evaluation of Teachers and PISA 2009 Results in Estonia. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 3, 3, 195−205.1.2.
Halapuu, Vivika; Valk, Aune (2013). Täiskasvanute oskused Eestis ja maailmas: PIAAC uuringu esmased tulemused. Tartu, Eesti: Haridus- ja teadusministeerium.2.5.
Salla, J.; Surva, L.; Ilves, K.; Soo, K.; Reinomärgi, A. (2013). Lapse turvalisus. Kutsar, D. (Toim.). Laste heaolu (68−83).. Tallinn: Eesti Statistikaamet.3.2.
Trasberg, Karmen; Soll, Maie (2013). Mitmekultuuriline haridus. Mikser, Rain (Toim.). Haridusleksikon (187−192).. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.3.3.
Häidkind, P., Palts, K., Pillmann, J., Ennok, K., Villems, K., & Peterson, T. (2013). Lapse arengu hindamise ja toetamise juhendmaterjal koolieelsetele lasteasutustele. 6.2.
Voolaid, Hille; Pajus, Karel (2013). Õppetunni läbiviimise metoodika ja õppetunni analüüs. 6.2.
Soll, Maie (2012). The Role of School in Developing Ethno-cultural Identity: Ethno-cultural Feelings and Knowledge among Russian-speaking Students in Estonia. International Journal of Sustainability Education, 8 (1), 63−77.1.1.