Struktuur

Asutuse üldandmed

74000122
Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Institute of International and Social Studies
avalik-õiguslik juriidiline isik
Airi-Alina Allaste
Airi-Alina Allaste

Kontakt

Eesti Vabariik
Tallinn
Uus-Sadama 5
10120
(+372) 619 9860
(+372) 619 9860
  • Leitud 14 kirjet
PerenimiEesnimiCV
ArasteLiiEST
IslamAminulEST / ENG
KruusvallJüriEST / ENG
KurbatovaAljonaEST / ENG
LeemetAnneli
MarquesTiagoEST
MilneJevgeniaEST / ENG
MärksHeino
PirkReelikaEST / ENG
PlotnikHeigo
SchulzeJennieEST / ENG
SeppMariEST
TammAuniEST / ENG
UllaTriinEST
  • Leitud 126 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0130111s08 Muutused Eesti elanike hoiakutes ja elustiilides aastatel 1985 - 2013: horisontaalne kihistumine01.01.200831.12.2013Airi-Alina AllasteTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut387 289,25 EUR
ETFETF59501990ndate aastate kultuuritrauma Eestis, selle ajaloolised paralleelid ja toimetulemise strateegiad01.01.200431.12.2006Aili Aarelaid-TartTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut22 857,82 EUR
MUUF/4012 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 10.12.2012 Nr38)7 RP projekti "Youth Labour Market Integration in Europe: The Role of Structural, Cyclical and Institutional Factors and Consequences for Economic and Social Participation." ettevalmistustoetus12.12.201231.12.2013Marge UntTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut4 450,00 EUR
MUUAU32508 (No 2007308)Alkoholiga seotud probleemide mõõtmise standartiseerimine01.09.200831.10.2010Airi-Alina AllasteTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut13 967,89 EUR
MUUAU,24907 (RRC VII-06)Avalik arvamus sotsiaalse mobiilsuse võimalustest Eestis: Hariduse olulisuse tajumine01.01.200730.06.2008Jelena HelemäeTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Sotsiaalse stratifikatsiooni osakond4 921,20 EUR
MUUF/2912Avalike teenistujate pädevuse tõstmine Eesti ühiskonna arengute analüüsimisel 01.09.201231.03.2013Tanel VallimäeTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut1 411,20 EUR
MUURU,15606 (71-14/309)Avaliku sektori ja kodanikualgatuse konplementaarsed suhted15.09.200615.01.2007Erle RikmannTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus6 288,91 EUR
MUURU/410 Avatud noortekeskuste olukorra kordusuuring 01.01.201030.09.2010Marti TaruTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut8 948,00 EUR
MUUTKA15022 (IS1409)COST Tööea pikendamise poliitikate mõju erinevused sooti ja tagajärjed tervisele lääne riikides22.01.201527.01.2019Marge UntTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut10 000,00 EUR
ETFJDJD56Demokraatia kinnistumine mitmekultuurilises ühiskonnas01.01.200731.12.2008Raivo VetikTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut16 617,03 EUR
SFSF0402739s06Demokraatia kinnistumine mitmekultuurilises ühiskonnas01.01.200631.12.2011Raivo VetikTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut431 366,50 EUR
MUURU, 20007 (9.6-4/2234)Diskrimineerimine Eestis: elanikkonnaküsitlus02.04.200707.12.2007Mikko Kari LagerspetzTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus11 231,64 EUR
MUURU,15406Eesti Inimarengu Aruanne 200601.08.200630.11.2006Raivo VetikTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut6 710,72 EUR
MUURU,25107Eesti Inimarengu Aruanne 200701.11.200715.01.2008Raivo VetikTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut5 112,93 EUR
ETFETF8646Eesti kodanikeühenduste strateegilised valikud: avalik huvi, eestkoste ja professionaliseerumine01.01.201131.12.2013Mikko Kari LagerspetzTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut34 200,00 EUR
MUUTA,09206 (7.1-14/338)Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendumise indikaatorid29.12.200510.03.2006Mikko Kari LagerspetzTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus3 195,58 EUR
MUURU/3609 (Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping)Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni (EKAK) eesmärkide mõju hindamise ja saavutamise indikaatorid01.06.200915.11.2009Mikko Kari LagerspetzTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus15 977,91 EUR
MUUTA, 19407 (E06-20.06-04-02-03)Eesti kodanikuühiskonna arengut ja kodanikualgatuse institutsionaliseerumist analüüsivate artiklite kogumik (KÜ-kogumik)27.11.200631.05.2007Erle RikmannTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus4 154,26 EUR
MUUTA, 17707 (E07-20.06-04-02-02)Eesti kodanikuühiskonna arengut ning EKAK-I rakendamist analüüsiv statistikakogumik01.01.200731.05.2007Erle RikmannTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Kodanikeühiskonna Uurimis- ja Arenduskeskus3 195,58 EUR
MUURU/6110 (Nr. 1.1.10/63)Eesti lõimumiskava üldindikaatorite 2008-2009 aasta täitmise hindamise küsitluse metodoloogia ja analüüs06.05.201025.10.2010Raivo VetikTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut11 504,10 EUR
MUUF/2212 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll nr 15 23.04.2012)Eesti riik ja tema kodanik 03.09.201231.08.2013Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut6 220,00 EUR
MUUVS/2009/0561Eesti Tervise-, tööjätu- ja vananemisuuring (SHARE)15.12.200915.10.2011Luule SakkeusTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut; Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut; Tallinna Ülikool, Sotsiaaltöö Instituut164 945,10 EUR
MUURU/7910 (Käsundusleping nr 10-7.2-4/771)Elanikkonna hoiakud narkootiliste ainete tarvitamise ja riskikäitumise suhtes (TAI tabelraamat)06.07.201029.10.2010Leeni HanssonTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut3 067,76 EUR
MUUAU28808 (3.1TK-1/12)Elanikkonnaküsitlus "Eesti 2008: töö, pere ja vaba aeg' (Eesti 2008)22.04.200815.12.2008Leeni HanssonTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut13 153,21 EUR
ETFETF6893Elukestev õpe formaalharidussüsteemis osalejate vaatevinklist01.01.200631.12.2008Rein VöörmannTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut25 309,02 EUR
  • Leitud 1180 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Aminul Islam (2016). A study of South Asian Refugee’s Settlement Experiences in Estonia. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 19 (2), 86−101.10.5782/2223-2621.2016.19.2.86.1.1.
Tali, Maie; Lusmägi, Peeter; Unt, Eve. (2016). Leisure time physical activity in Estonian population: adherence to physical activity recommendations and relationships with overweight. Archives of Public Health, 74 (36), 1−8.s13690-016-0148-6.1.1.
Pirk, Reelika; Nugin, Raili (2016). Multiple Faces of Conventional Political Activism: A Youth Council Case Study. Studies of Transition States and Societies, 8 (2), 81−100.1.1.
Lusmägi, Peeter; Einasto, Mart; Roosmaa Eve-Liis. (2016). Leisure-time Physical Activity Among Different Social Groups of Estonia: Results of the National Physical Activity Survey. Physical Culture and Sport. Studies and Research., 69, 1, 43−52.1.2.
Islam, Aminul (2016). Refugee Quota: Is Estonia Ready to Receive Refugees? A Review of Literature on Migration and Ethnic Minorities in Estonia. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 1−11 [ilmumas].1.2.
Aminul Islam (2016). Refugee Quota: is Estonia Ready to Receive Refugees? A Review of the Literature on Migration and Ethnic Minorities in Estonia. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 5 (3), 281−297.10.17583/rimcis.2016.2225.1.2.
Kall, Kairit (2016). Who Protects Workers in a Neoliberal State? Estonian Employers and Trade Unionists’ Conflicting Views on Labour Relations. Athens Journal of Social Sciences, 3 (1), 27−38.1.2.
Kulbok-Lattik, Egge (2016). Eesti modernse rahvusliku innovatsioonisüsteemi kujunemisest rahvahariduse ja rahvamajade toel. Riigikogu Toimetised, 34 (2016), 35−54.1.3.
Täht, Kadri; Mills, Melinda (2016). Out of time: The Consequences of Non-Standard Employment Schedules for Family Cohesion. Netherlands: Springer.2.1.
Täht,Kadri; Saar, Ellu; Kazjulja, Margarita (2016). Educational inequalities in secondary education in Estonia: Transitions and tracking. In: Blossfeld, Hans-Peter; Buchholz, Sandra; Skopek, Jan; Triventi, Moris (Ed.). Secondary education models and social inequality: An international comparison (x−xx). Edward Elgar Publishing.3.1.
Roosalu, Triin; Pajumets, Marion; Hansson, Leeni (2016). Experts argumenting for paternity leave: social democratic and post-socialist frames compared. In: Roosalu, Triin; Hofäcker, Dirk (Ed.). Rethinking Gender, Work and Care in a New Europe. Theorising Markets and Societies in the Post-Postsocialist Era (47−63). Palgrave Macmillan.3.1.
Roosalu, Triin; Täht, Kadri (2016). Maternity Leave – once a Bargain, always a Bargain? Impact of Care Breaks on Mothers' Occupational Mobility: The Case of Estonia. In: Roosalu, Triin; Hofäcker, Dirk (Ed.). Rethinking Gender, Work and Care in a New Europe: Theorising Markets and Societies in the Post-Postsocialist Era (250−276). Palgrave Macmillan.3.1.
Liias, Roode; Ojamäe, Liis (2016). Privatised Blocks in Estonia: Space for Sustainable Reconstruction? In: Gromark, S., Ilmonen, M., Paadam, K., Støa, E. (eds.) (Ed.). Ways of Residing in Transformation. Interdisciplinary Perspectives (221−241). Ashgate Publishing Ltd.3.1.
Saar, E.; Kazjulja, M. (2016). Winners and losers in the generation of winners. In: Nugin, R.; kannike, A.; Raudsepp, M. (Ed.). Generations in Estonia: Contemporary Perspectives on Turbulent Times (256−277). Tartu Ülikooli Kirjastus. (Approaches to Culture Theory).3.1.
Roosalu, Triin; Hofäcker, Dirk (2016). Rethinking Gender, Work and Care in a New Europe: Theorising Markets and Societies in the Post-Postsocialist Era. Palgrave Macmillan.4.1.
Suve, Priit (2016). Towards multi-strategic police organization. In: CEPOL Conference.GLOBAL TRENDS IN LAW ENFORCEMENT TRAINING AND EDUCATION, Research & Science Conference 2016 5-7 October 2016 – Budapest, Hungary. 5.2.
Pajumets, Marion; Jakobson, Mari-Liis (2016). Transnational alternatives to brain drain? Interpretations of return and intellectual remittances among female SET researchers from post-socialist countries. Labour Migration in the European Peripheries: Book of Abstracts: International Conference Labour Migration in the European Peripheries University of Jyväskylä, April 26-27, 2016. Ed. Lillie, Nathan. Jyväskyla : Jyväskyla University Publishing, 19−19.5.2.
Pajumets, Marion; Roosalu, Triin (2016). Wrestling a double challenge? - Post-socialist female researchers’ perceptions of ethnic and gender based marginalisation in the Swedish academia. Labour Migration in the European Peripheries: Book of Abstracts: International Conference Labour Migration in the European Peripheries University of Jyväskylä, April 26-27, 2016. Ed. Lillie, Nathan. Jyväskyla University Publishing: Jyväskylä University Publishing, 10−10.5.2.
Kall, Kairit (2016). Adopting the Employment Contracts Act in Estonia: From Security Through Flexicurity to Flexibility. locomotive.press.6.3.
Priit Suve (2016). Kiri surnuaeda ehk sellest, miks teadus areneb kiiremini kui (avaliku sektori) organisatsioon. Director, ?−?.6.3.
Suve, Priit (2016). Politsei inimlikkuse tagab avatus. Sirp (10−11).6.3.
Suve, Priit (2016). The reforming organization instead of policing pave the way for further alienation of police’s core mission. COPS. Today International, 12−13.6.3.
Kulbok-Lattik, Egge (2016). “Naabri Pidusöök”. 6.6.
Tiidenberg, Katrin (2015). Boundaries and conflict in a NSFW community on tumblr –the meanings and uses of selfies. New Media and Society, 1−16.10.1177/1461444814567984.1.1.
Mäe, Rene (2015). Culture, Economy and Work in 2000s-2010s Estonia. Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Architecture, 24 (1), 7−25.1.1.
  • Leitud 67 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
"Naise" konstrueerimise diskursiivsed vastuolud naisteajakiri "Dilemma" näitelKrönström, ViivimagistrikraadBarbi PilvreKaitstud2009Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
A study of utopia in Zygmunt Bauman´s sociology: humanist sociology and citizen´s incomeMartin AidnikdoktorikraadErle RikmannJuhendamiselTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Adopting reform policies in vocational education and training: the case of post-Soviet EstoniaÜmarik, MerildoktorikraadKrista Loogma; Mikko Kari LagerspetzKaitstud2015Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Ametiühingute ja tööandjate liitude esindajate nägemus ametiühingute rollist EestisKall, KairitmagistrikraadEpp Kallaste; Epp KallasteKaitstud2013Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Beyond the root: Inclusion or exclusionIslam, AminuldoktorikraadAiri-Alina AllasteJuhendamiselTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Defending Estonia in Peace and War. Retaining a small state near aggressive neighbor by utilizing unconventional strategies.Toomse, RenedoktorikraadJyrki KäkönenKaitstud2015Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Riigiteaduste osakond
DIFFERENT YET EQUAL? Green Ideology and Gender RolesVihma, PeetermagistrikraadAiri-Alina Allaste; Lorenzo Cañás BottosKaitstud2008Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Drinking culture among young Estonian adults: perceptions of the 'limit' and mechanisms to stay 'within-limits'Kobin, MaarjadoktorikraadAiri-Alina Allaste; Betsy ThomKaitstud2013Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
EESTI DEMOKRAATIA ARENGULUGU: VAADE MINEVIKKUMarion LuhasalumagistrikraadLiisi KeedusJuhendamiselTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Eesti klassikaline alusväärtusstruktuur Euroopa Sotsiaaluuringu põhjalLilleoja, LaurmagistrikraadIndrek TartKaitstud2010Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Eesti väärtusrühmitused ja nende struktuurne eripäraSõmer, MarkomagistrikraadIndrek TartKaitstud2010Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Eestisisesest tööalasest pendelrändest töö-ja pereelu ühitamise kontekstis: tööjaotus partnerite vahelKadi SiimermagistrikraadKadri TähtKaitstud2015Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Eestlaste alusväärtused ning nende korrelaadid Euroopa võrdlustes, personaalne aspektSõmer, MarkodoktorikraadIndrek TartJuhendamiselTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Elu võimalikkusest Vormsi saarel: noorte ja vanemate inimeste identiteetide kujunemisestKaisa KivinukkmagistrikraadAili Aarelaid-TartKaitstud2010Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Elukoha, sotsiaal-demograafilise tausta ja sotsiaalse kapitali seosed tervise enesehinnangu, alkoholi riskitarvitamise ja suitsetamisegaKarl ViilmannmagistrikraadKadri Täht; Anu KasmelKaitstud2013Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Enese identifitseerimise ja välise kategoriseerimise vaheline dialektika eestivenelaste ja eestlaste identiteediloomesIgor LjapinmagistrikraadGerli NimmerfeldtJuhendamiselTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Enesetapud 15-24 aastaste seas globaliseeruvas maailmas: trendid ja seosedUku Adrian IlvesmagistrikraadKadri Täht; Peeter VärnikKaitstud2014Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Estonian Private Sector Trade Unions in Post-2008 Economy: From Marginalisation towards (Re)vitalisationKall, KairitdoktorikraadTriin Roosalu; Nathan Lillie, Jyväskylä ülikool (Cotutelle)JuhendamiselTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Ethno-national Identity of Estonian and Russian Youth in Respect of Their Primordialist or Situationalist OrientationsTuisk, Tarmomagistrikraad (teaduskraad)Ellu Saar; Peter WeinreichKaitstud2012Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Feminiinsuse konstrueerimisest Eesti popmuusika maastikulHannaliisa UusmamagistrikraadAiri-Alina Allaste; Barbi PilvreKaitstud2011Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Hip-hop kultuur RakveresKobin, MaarjamagistrikraadAiri-Alina AllasteKaitstud2009Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Image Sharing, Self-Making and Significant Relationships: Understanding Selfie-PracticesTiidenberg, KatrindoktorikraadAiri-Alina Allaste; Nancy BaymKaitstud2015Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Industriaalpiirkondade taaselustamisprotsess Tallinnas: teisenevad elamisviisid ja muutuv residentaalne ruum konverteeritud tehasehoonete näitelLiisa MüürseppmagistrikraadKatrin PaadamKaitstud2013Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Infotöötlusoskuste nõudluse ja pakkumise mõju osalusele mitte-formaalses elukestvas õppesRäis, Mari LiismagistrikraadEllu SaarKaitstud2014Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut
Internetipõhise suhtluse mõju subkultuurilise identiteedi arengutele Eesti metal subkultuurisAraste, LiidoktorikraadAiri-Alina AllasteJuhendamiselTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut