Fotomeetrilise analüüsi modelleerimine ning tulemuse määramatuse ja analüüsi tingimuste vahelise seose uurimine

Julia Traks, magistrikraad (teaduskraad), 2004, (juh) Ivo Leito, Fotomeetrilise analüüsi modelleerimine ning tulemuse määramatuse ja analüüsi tingimuste vahelise seose uurimine, Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond.
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
2.09.2002
2004
Fotomeetrilise analüüsi modelleerimine ning tulemuse määramatuse ja analüüsi tingimuste vahelise seose uurimine
Modelling Photometric Analysis and Exploration of the Influence of Analysis Conditions on the Uncertainity of the Result
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond