Õuesõppe kui õppimisviisi rakendamine 7. klassi bioloogias Tallinna koolide näitel

Mairi Valtin, magistrikraad, 2009, (juh) Tiina Elvisto, Õuesõppe kui õppimisviisi rakendamine 7. klassi bioloogias Tallinna koolide näitel, Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
23.08.2005
2009
Eesti
Õuesõppe kui õppimisviisi rakendamine 7. klassi bioloogias Tallinna koolide näitel
Outdoor Learning as Method of Teaching by the Example of Form 7 Biology at Tallinn Compulsory Schools
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS270 Pedagoogika ja didaktika