{Ω, δ}-parametrisatsiooniga mitmemõõtmeline asümmeetriline normaaljaotus erinevate korrelatsioonistruktuuride korral

Inger-Helen Maadik, magistrikraad, 2015, (juh) Meelis Käärik, {Ω, δ}-parametrisatsiooniga mitmemõõtmeline asümmeetriline normaaljaotus erinevate korrelatsioonistruktuuride korral, Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, Matemaatilise statistika instituut.
Inger-Helen Maadik
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2013
26.06.2015
2015
Eesti
{Ω, δ}-parametrisatsiooniga mitmemõõtmeline asümmeetriline normaaljaotus erinevate korrelatsioonistruktuuride korral
On the Correlation Structures of Multivariate Skewnormal Distribution with {Ω, δ}-parametrization
ETIS klassifikaatorAlamvaldkondCERCS klassifikaator
4. Loodusteadused ja tehnika4.5. StatistikaP160 Statistika, operatsioonanalüüs, programmeerimine, finants- ja kindlustusmatemaatika