Demokraatlik kaasamis- ja välistamisloogika: demokraatlik legitimeerimine ja kodanikuaktiivsus fragmenteeritud ühiskonnas

-, doktorant, (juh) Rein Ruutsoo, Demokraatlik kaasamis- ja välistamisloogika: demokraatlik legitimeerimine ja kodanikuaktiivsus fragmenteeritud ühiskonnas, Tallinna Ülikool, Riigiteaduste Instituut.
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2004
Eesti
Demokraatlik kaasamis- ja välistamisloogika: demokraatlik legitimeerimine ja kodanikuaktiivsus fragmenteeritud ühiskonnas