Sõudeergomeetril määratud anaeroobse läve kasutamise võimalused sõudjate ühepaadi treeningul

Reet Palm, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Jaak Jürimäe, Sõudeergomeetril määratud anaeroobse läve kasutamise võimalused sõudjate ühepaadi treeningul, Tartu Ülikool.
Reet Palm
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Jah
17.09.2004
2006
Eesti
Sõudeergomeetril määratud anaeroobse läve kasutamise võimalused sõudjate ühepaadi treeningul