Organisatsioonikultuuri ja tulemuslikkuse seosed Eesti teenindusettevõtete näitel

Maarika Muuga, magistrikraad, 2008, (juh) Anneli Kaasa; Maaja Vadi, Organisatsioonikultuuri ja tulemuslikkuse seosed Eesti teenindusettevõtete näitel, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
4.09.2006
2008
Eesti
Organisatsioonikultuuri ja tulemuslikkuse seosed Eesti teenindusettevõtete näitel
Connections of Corporate Culture and Performance on the Example of Estonian Service Enterprises