Põlevkivituha kasutamine pinnaste geotehniliste omaduste parandamisel: vee osa protsessides

Anu Kalle, magistrikraad, 2007, (juh) Volli Kalm, Põlevkivituha kasutamine pinnaste geotehniliste omaduste parandamisel: vee osa protsessides, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geoloogia instituut*.
Anu Kalle
magistrikraad
Kaitstud
Ei
29.08.2005
2007
Eesti
Põlevkivituha kasutamine pinnaste geotehniliste omaduste parandamisel: vee osa protsessides
Usage of oil shale fly ash in modifying soil's geotechnical properties: role of water in the processes