Muutused kooliealiste laste sotsiaalsetes oskustes õpetajate hinnangul seoses sotsiaalsete oskuste treeningul osalemisega

Ülle Ruul, magistrikraad, 2010, (juh) Kristi Kõiv, Muutused kooliealiste laste sotsiaalsetes oskustes õpetajate hinnangul seoses sotsiaalsete oskuste treeningul osalemisega, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Õpetajate seminar.
Ülle Ruul
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2008
22.06.2010
2010
Eesti
Muutused kooliealiste laste sotsiaalsetes oskustes õpetajate hinnangul seoses sotsiaalsete oskuste treeningul osalemisega
Changes in Preschool Children`s Social Skills in Relation to Children`s Participation in Social Skills Training