Eesti ja vene keelt kõnelevate laste arvamusi elust mitmekultuurilises Eestis

Angelina Vihharev, magistrikraad (teaduskraad), 2004, (juh) Marika Veisson, Eesti ja vene keelt kõnelevate laste arvamusi elust mitmekultuurilises Eestis, Tallinna Ülikool.
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2001
2004
Eesti
Eesti ja vene keelt kõnelevate laste arvamusi elust mitmekultuurilises Eestis
Opinions of Estonian and Russian speaking children about life in multicultural EstoniaT