Kokkuleppemenetlus kriminaalmenetluses

Meris Sillaots, doktorikraad, 2004, (juh) Jaan Ginter; Eerik Kergandberg, Kokkuleppemenetlus kriminaalmenetluses, Tartu Ülikool, Õigusteaduskond.
Meris Sillaots
doktorikraad
Kaitstud
Ei
22.08.2003
2004
Kokkuleppemenetlus kriminaalmenetluses
Settlement Proceedings in Criminal Procedure