Töötava kambriploki tehnoloogiline stabiilsusseire

Sergei Sabanov, magistrikraad (teaduskraad), 2004, (juh) Jüri-Rivaldo Pastarus, Töötava kambriploki tehnoloogiline stabiilsusseire, Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Mäeinstituut, Maavarade kaevandamise õppetool.
Sergei Sabanov
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
8.07.2002
2004
Eesti
Töötava kambriploki tehnoloogiline stabiilsusseire
Technological monitoring of the working mining block