Eestikeelsete autentsete meditsiinitekstide kui meditsiini allkeele uurimine: mitmetähenduslikkuse allikad ning sünonüümia ja tähenduse vahekord

Eola Valdre, doktorant, (juh) Heiki-Jaan Kaalep; Peeter Ross, Eestikeelsete autentsete meditsiinitekstide kui meditsiini allkeele uurimine: mitmetähenduslikkuse allikad ning sünonüümia ja tähenduse vahekord, Tartu Ülikool.
Eola Valdre
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
30.08.2010
Eesti
Eestikeelsete autentsete meditsiinitekstide kui meditsiini allkeele uurimine: mitmetähenduslikkuse allikad ning sünonüümia ja tähenduse vahekord
Estonian authentic medical texts as a sublanguage of medicine: sources of polysemy and relation between synonymy and meaning