Enesekordused mõõdukas staadiumis Alzheimeri tõvega isiku suulises vestluses

Helen Kukk, magistrikraad, 2016, (juh) Aaro Nursi; Tiit Hennoste, Enesekordused mõõdukas staadiumis Alzheimeri tõvega isiku suulises vestluses, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, Eripedagoogika osakond.
Helen Kukk
magistrikraad
Kaitstud
Ei
2.09.2013
28.01.2016
2016
Eesti
Enesekordused mõõdukas staadiumis Alzheimeri tõvega isiku suulises vestluses
Self-Repetitions in the Conversation of a Person with Middle Stage Alzheimer's Disease
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.9. LogopeediaS271 Erivajadustega inimeste õpetamine, eripedagoogika